Annonce

Annonce

Køer på græs

Hvis landmænd i fremtiden vil skaffe finansiering, er de nødt til at kunne dokumentere, at de arbejder med bæredygtighed på bedriften, lyder det fra Seges. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Seges: Bæredygtighed er afgørende for landmænds fremtidige økonomi

Landmænd kan glemme alt om at sikre sig finansielle midler i fremtiden, hvis de ikke sikrer, at bæredygtighed er en væsentlig del af driften.

Fremtidens landmænd er nødt til at drive deres bedrift bæredygtigt, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at skaffe finansiering til investeringer eller lån.

Så klart lyder budskabet fra Kenneth Kjeldgaard, der er specialkonsulent i fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue, til AgriWatch.

"Den bæredygtige agenda bliver helt afgørende for fremtidens finansiering i landbrug. Forbrugere efterspørger bæredygtighed i langt højere grad, og den kvalitet skal danske landmænd kunne levere. Derfor vil nye investorer og långivere kræve bæredygtighed, hvis de skal stille deres penge til rådighed," siger han til mediet.

Han tilføjer, at der imidlertid er en vis forsigtighed på det finansielle marked lige nu, fordi der på tværs af landene mangler retningslinjer for, hvordan bæredygtighed defineres og dokumenteres. Investorerne er derfor tilbageholdende med at tage risici, da de afventer mulige fællesregler.

Kenneth Kjeldgaard peger i øvrigt på, at nye finansieringsmodeller som forpagtning, deleøkonomi og crowdfunding bliver væsentlige faktorer i landbrugets fremtidige økonomi. Derfor er det vigtigt, at landmænd bliver gode til at promovere deres landbrug med et bæredygtigt budskab online.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima