Annonce

Annonce

Hvedemark lige før høst

Man skal ikke forvente en god høst, hvis man bruger såsæd af en ringe kvaletet. Arkivfoto

Økologisk såsæd skal være af høj kvalitet

I projektet SaaGodt kigger man dels på bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme, dels på spiringskvaliteten af økologisk udsæd.

Af Ekstern skribent
06. januar 2020, 14:35
Læsetid: 4 minutter

Af: Camilla Mathiesen, kommunikation, ICROFS

Sædskifte, som er økologiske planteavleres vigtigste våben mod sygdomme, kommer til kort, når det gælder udsædsbårne sygdomme. Derfor stiller man i projektet SaaGodt skarpt på de sygdomme, der spredes via såsæden.

Projektleder Anders Borgen, grundlægger og daglig leder af Agrologica, fortæller:

Camilla Mathiesen, ICROFS
Camilla Mathiesen, ICROFS

"I projektet har vi arbejdet med forskellige bekæmpelsesstrategier mod udsædsbårne sygdomme. Force Tecknologies, der er projektpartner, arbejder med SonoSteam, der en teknologi, som bygger på en kombination af ultralyd og damp, og som anvendes i bl.a. fødevare- og medicinalindustrien til overfladesterilisering. I projektet er der udviklet en anlæg med denne teknologi, som kan bruges til frø og udsæd, og det har vist sig effektivt overfor bl.a. stinkbrand. Nordic Seed A/S, der ligeledes er projektpartner, har udstyr, der bruger elektronstråler til behandling af frøene. I projektet afprøver vi og sammenligner disse behandlinger med bejdsning med forskellige medikamenter såsom eddike, saponin og algeudtræk som laminarin, der er kendt for at have svampehæmmende effekter. De stoffer og metoder har vi tidligere arbejdet overfladisk med i FØJO-projektet ORGSEED, men nu har vi mulighed for at teste dem i praksis, og forsøgene ser lovende ud."

Anders Borgen fortæller dog, at det har været svært at skaffe inficeret såsæd, da den metode, de fleste laboratorier i dag bruger til at teste frø for bladplet og stribesyge på byg, resulterer i, at mange frø testes falsk positive, dvs., at frø, der klassificeres som syge, ikke er det. 

Det er ikke, fordi det er økologisk, at det spirer dårligere, det er, fordi det har været dyrket og især opbevaret under betingelser, der ikke er optimale.

— Anders Borgen, leder af Agrologica

Derfor er man i projektet endt med kun at arbejde med stinkbrand i hvede samt med ris, som i udlandet har en række udsædsbårne sygdomme.

Den anden del af projektet handler om spiringsvitalitet af økologisk fremavlet såsæd. Der har været flere eksempler, der kunne tyde på, at økologisk såsæd havde ringere spiringsevne, en problemstilling, der har været kendt i mange år. Det er dog ikke noget, arbejdet i SaaGodt projektet kan bekræfte. Udbytteforsøgene har været ramt af både tekniske og vejrmæssige udfordringer, men de foreløbige resultater viser, at en høj kvalitet af udsæden er helt central.

I projektet er der lavet flere udbytteforsøg med samme sort i henholdsvis økologisk og konventionel byg og hvede,  som så er testet under økologiske og konventionelle betingelser. Resultaterne har dog ikke været entydige.

"Det, vi kan konkludere, er, at man godt kan have såsæd, som lever op til kravene om spireevne, men som samtidig har lav spireenergi, og det giver sig udslag i udbyttet. Men man kan ikke sige, at økologisk såsæd generelt har lavere spireevne.  Det er ikke, fordi det er økologisk, at det spirer dårligere, det er, fordi det har været dyrket og især opbevaret under betingelser, der ikke er optimale. Så, lidt frækt kan man sige: Det er ikke økologiens skyld, hvis der er problemer med spireevnen, det er økologens skyld, dvs. den enkelte fremavler. Et andet aspekt er at meget tyder på, at man i økologisk landbrug skal bruge højkvalitetskorn til såsæd. Så man skal ikke sende alt det bedste til møllen," siger Anders Borgen og fortsætter:

"Det er ikke nok, at det lever op til certificeringskravene, for inden for det spektrum, kan der både være god og dårligt kvalitet, og det har en klar betydning, kan vi se. Men vi kan ikke konkludere, at økologisk såsæd generelt har dårligere spireevne."

Projektet SaaGodt løber til og med 2020.

Læs mere her

SaaGodt er en del af Organic RDD 3 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet. Læs mere om ICROFS på www.icrofs.dk

Flere artikler fra samme sektion

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

22-03-2023 2 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Æg og fjerkræ

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Overskud og fremgang hos ØkologiRådgivning Danmark

Rådgivningsselskabet ØRD havde sidste år en omsætning på 16,6 mio. kr., og kom ud af året med et overskud på 845.000 kr.  

21-03-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark