Annonce

Annonce

Cikorie-planter som efterafgrøde

Jo flere forskellige plantearter, man har i efterafgrøderne, jo bedre vækst og kulstofindlejring sker der. Foto: Sven Hermansen

Med de sjove efterafgrøder er der fri leg

FAGLIGT TALT: Efterafgrøderne kan deles op i to typer: De pligtige og de sjove efterafgrøder. Tænk over det når markplanen finpudses.

Nu skal markplanen finpudses, og efterafgrøderne er en vigtig del af den plan.

Efterafgrøderne kan deles op i to typer: De pligtige og de sjove efterafgrøder.

De pligtige skal vi have, som navnet siger, og de skal være uden bælgplanter. Derfor skal de placeres, hvor der er mest næringsstof at opsamle og gro af.

Med de sjove efterafgrøder er der fri leg. Vi kan blande bælgplanter, og hvad vi ellers kan komme på, i såmaskinen og ud i marken, så den investering, du laver i efterafgrøderne, kan bære renter hjem til dig i form af en mere dyrkningssikker jord, der kan holde mere vand og næringsstoffer, fordi der er mere kulstof/humus i jorden.

Forskere ved Aarhus Universitet har i forsøg vist, at jo flere forskellige plantearter fra forskellige familier, vi har med i efterafgrøderne, jo bedre vækst og jo mere planteproduktion og kulstofindbygning sker der - både over og under jorden. De såede rajgræs (enkimbladet), rødkløver (bælgplante) og vejbred (vejbredfamilie). Man kunne også putte cikorie (kurvblomst) og en korsblomstret som f.eks. kålroe i.

Det er nu planen skal laves, så I er klar inden foråret.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg

Fugle og biller kan hjælpe mod skadedyr og øge udbytterne - men herhjemme virker et andet tiltag lige nu bedre

I et nyt metastudie har forskere undersøgt, om fugle og biller kan bruges som et mere bæredygtigt middel mod skadedyr end syntetiske pesticider, og resultaterne er lovende. Der er dog udfordringer, siger rådgiver, som peger på en anden løsning mod skadedyr.

31-05-2024 5 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Forskning