Annonce

Annonce

Cikorie-planter som efterafgrøde

Jo flere forskellige plantearter, man har i efterafgrøderne, jo bedre vækst og kulstofindlejring sker der. Foto: Sven Hermansen

Med de sjove efterafgrøder er der fri leg

FAGLIGT TALT: Efterafgrøderne kan deles op i to typer: De pligtige og de sjove efterafgrøder. Tænk over det når markplanen finpudses.

Nu skal markplanen finpudses, og efterafgrøderne er en vigtig del af den plan.

Efterafgrøderne kan deles op i to typer: De pligtige og de sjove efterafgrøder.

De pligtige skal vi have, som navnet siger, og de skal være uden bælgplanter. Derfor skal de placeres, hvor der er mest næringsstof at opsamle og gro af.

Med de sjove efterafgrøder er der fri leg. Vi kan blande bælgplanter, og hvad vi ellers kan komme på, i såmaskinen og ud i marken, så den investering, du laver i efterafgrøderne, kan bære renter hjem til dig i form af en mere dyrkningssikker jord, der kan holde mere vand og næringsstoffer, fordi der er mere kulstof/humus i jorden.

Forskere ved Aarhus Universitet har i forsøg vist, at jo flere forskellige plantearter fra forskellige familier, vi har med i efterafgrøderne, jo bedre vækst og jo mere planteproduktion og kulstofindbygning sker der - både over og under jorden. De såede rajgræs (enkimbladet), rødkløver (bælgplante) og vejbred (vejbredfamilie). Man kunne også putte cikorie (kurvblomst) og en korsblomstret som f.eks. kålroe i.

Det er nu planen skal laves, så I er klar inden foråret.

Flere artikler fra samme sektion

Restprodukt fra græsprotein ligner nyt vidundermiddel mod indvoldsorm

Produktionen af græsprotein kan vise sig at have en særdeles positiv sidegevinst fordi den græspulp der bliver til overs ved raffineringen måske kan hjælpe til at bekæmpe indvoldsorm. Det viser nye forsøg København Universitet har lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

20-02-2024 4 minutter

10.000 hektar mere mangfoldig natur i det danske landskab

Naturforvaltere har i stor stil søgt en naturordning, der har til formål at bevare naturområder og værne om biodiversitet.

15-02-2024 2 minutter

Dette skal du være obs på, når du handler med grovfoder

FAGLIGT TALT: Få en handelsaftale på plads i god tid, men sæt jer sammen inden - køber og sælger - så I kan få afklaret usikkerheder i aftalen, før den indgås.

14-02-2024 2 minutter Fagligt talt,   Foder