Annonce

Annonce

Arla-leverandør Søren Søndergaard i stalden på den økologiske innovationsgård Klink.

Torben Sønderbys landbrug Klink danner rammen om Arlas første danske ”innovationsgård”, som skal forske i nye teknologier inden for dyrevelfærd, biodiversitet og klima. I første omgang vil forskningen primært sigte mod reduktion af køernes metan-udledning. Foto: Arla

Vestjysk økolog skal drive Arlas første danske innovationsgård

Arla driver i forvejen tre innovationsgårde i udlandet, men nu bliver Danmark hjemsted for den første økologiske innovationsgård, som skal bidrage til at accelerere den grønne omstilling.

På fredag åbner økologen Torben Sønderby stalddørene til et nyt samlingspunkt for forskere, leverandører og samarbejdspartnere i den vestjyske by Grønbjerg. Hans gård bliver Arlas første danske innovationsgård.

Den skal sætte tempo på udvikling og demonstration af nye løsninger inden for dyrevelfærd, biodiversitet og CO2-reduktion i landbruget, skriver Arla i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at gårdens første projekter har fokus på sektorens største kilde til CO2: Køernes metan-udledning.

Der bliver opsat ’sniffere’ ved malkerobotten, der måler køernes individuelle produktion af metan. Halsbånd, der overvåger køernes sundhed døgnet rundt. Og en flytbar foderstation, som sammenligner udledningen af klimagasser fra køer i stald med køer på græs.

Gården øger innovationskraften

Torben Sønderby 240 har sortbrogede Holstein-køer, som i en årrække har leveret ca. 2,4 mio. kg mælk til Arla om året. Men fra på fredag driver Sønderby ikke længere et normalt landbrug. Gården bliver nemlig omdannet til Arlas første danske innovationsgård og bliver dermed et nyt samlingspunkt for landbrugsforskning.

Metan fra kvæg udgør i dag den primære kilde til CO2e-udledning på gårdniveau. Så der er et kæmpe potentiale i at udvikle og dele nye teknologier og metoder, som gør os i stand til at reducere køernes metan-udledningen.

— Hanne Søndergaard,

På innovationsgården skal forskere fra bl.a. Aarhus Universitet teste og demonstrere nye metoder og teknologier og omsætte dem til praksis. Gården er desuden indrettet til at kunne tage imod leverandører, samarbejdspartnere og forskere fra ind- og udland, som kan tage del i, eller blive inspireret af, arbejdet.

"I Arla deler vi regeringens ambition om, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Og med den nye innovationsgård kan vi omsætte forskning og samarbejde til praksis, der kan skaleres og indføres på gårde både inden- og udenfor landets grænser. Det er helt afgørende for den innovationskraft, der skal sikre, at vi forbliver relevante og konkurrencedygtige i fremtiden,” siger Hanne Søndergaard, koncerndirektør for landbrug og bæredygtighed i Arla.

Skal begrænse køernes metan-udledning

Blandt gårdens første innovative forskningsprojekter er ’Project Onimit’, som blandt andre Aarhus Universitet og Viking Genetics står bag. Med såkaldte ’sniffere’ bag fodertruget i malkerobotterne kan forskerne måle køernes individuelle metan-udledning og bruge de unikke data i avlsarbejdet til at fokusere på de køer, der udleder mindst CO2.

”Metan fra kvæg udgør i dag den primære kilde til CO2e-udledning på gårdniveau. Så der er et kæmpe potentiale i at udvikle og dele nye teknologier og metoder, som gør os i stand til at reducere køernes metan-udledningen,” siger Hanne Søndergaard.

Gården Klink bliver Arlas første økologiske innovationsgård

Det er ikke tilfældigt, at det er lige præcis Torben Sønderbys landbrug, der er udvalgt som Arlas første danske innovationsgård. Torben Sønderby har blandt andet installeret 2.500 kvm solceller, som producerer strøm svarende til 130 pct. af gårdens forbrug. Og så er gården 80 pct. selvforsynende med foder.

Derudover er Torben Sønderbys landbrug økologisk, hvilket gør Klink til Arlas første økologiske innovationsgård. Det giver mulighed for en anden type forskning end på Arlas øvrige innovationsgårde i Sverige, Tyskland og Storbritannien.

Det glæder Torben Sønderby, at han kan bidrage til at styrke fremtidens økologiske landbrug og dele viden og erfaringer med alle Arlas landmænd på tværs af kategorier og markeder.

”Jeg tror på, at forskning er afgørende for den grønne omstilling inden for landbruget, og jeg har altid været meget interesseret i at følge og investere i nye teknologier. Derfor er det fantastisk, at jeg kan bidrage til innovation på den her måde og komme helt tæt på udviklingen,” siger Torben Sønderby.

Fakta om Arlas første danske innovationsgård:

  • Udover Arlas danske innovationsgård har Arla tre innovationsgårde lokaliseret i Tyskland, Storbritannien og Sverige.

  • Innovationsgårdene er et led i Arlas mål om at reducere sin CO2e-udledningen med 30 procent i 2030 og være helt klimaneutral i 2050. Læs mere her.

Arla har opsat fem fokusområder for, hvor der skal hentes den største klimagevinst både nu og i fremtiden på alle Arlas gårde. Disse danner også ramme om forskningen på innovationsgårdene:

  • Fodereffektivitet

  • Brug af færre proteiner

  • Fokus på sundere køer med længere levetid

  • Reduktion af kvælstof-overskud fra foderproduktion og mere effektiv brug af gylle

  • Bedre brug af arealer, der skal sikre et større høstudbytte og højere foderkvalitet.

Kilde: Arla

Flere artikler fra samme sektion

Restprodukt fra græsprotein ligner nyt vidundermiddel mod indvoldsorm

Produktionen af græsprotein kan vise sig at have en særdeles positiv sidegevinst fordi den græspulp der bliver til overs ved raffineringen måske kan hjælpe til at bekæmpe indvoldsorm. Det viser nye forsøg København Universitet har lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

20-02-2024 4 minutter

10.000 hektar mere mangfoldig natur i det danske landskab

Naturforvaltere har i stor stil søgt en naturordning, der har til formål at bevare naturområder og værne om biodiversitet.

15-02-2024 2 minutter

Dette skal du være obs på, når du handler med grovfoder

FAGLIGT TALT: Få en handelsaftale på plads i god tid, men sæt jer sammen inden - køber og sælger - så I kan få afklaret usikkerheder i aftalen, før den indgås.

14-02-2024 2 minutter Fagligt talt,   Foder