Annonce

Annonce

Pollen indeholder både vitaminer, proteiner, fedtstoffer og mineraler, og som en del af kosten er pollen således vigtig for honningbiernes vinteroverlevelse og modstandsdygtighed overfor sygdomme.

Forskere har kortlagt danske honningbiers spisevaner

Skiftende blomstringssæsoner giver danske honningbier en blandet kost hen over året. Levende læhegn, frugttræer og efterafgrøder spiller også en rolle, viser ny undersøgelse.

Pollen er en vigtig ernæringskilde for danske honningbier og en ny rapport, der er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, viser, at landbrugsafgrøder som raps, kløver og hestebønne samt efterafgrøder som honningurt og olieræddike i stor grad udnyttes af bierne gennem blomstringssæsonen.

For en gennemsnitlig dansk honningbi starter sæsonen ud med et festmåltid med blomstringen af pil i begyndelsen af foråret. I løbet af maj står menuen i stedet på raps, mens sommeren byder på masser af hvidkløver. I efterårssæsonen er det primært vedbend og sennep, der forsyner bierne med pollen.

Rapporten fastslår blandt andet også, at bybier generelt indsamler pollen fra flere forskellige planter end øvrige bier. Bybiernes varierede kost skyldes særligt, at der i byerne er en større variation af planter i haver og parker.

Forfatterne til rapporten understreger dog, at det bør tages i betragtning, at samtlige undersøgte områder i rapporten indeholdt flere typer af landskaber (bl.a. byområde, landbrug, skov, vand, natur, andet) indenfor biernes typiske flyveafstand på tre kilometer fra deres bigård.

En livsvigtig ressource

Pollen indeholder både vitaminer, proteiner, fedtstoffer og mineraler, og som en del af kosten er pollen således vigtig for biernes vinteroverlevelse og modstandsdygtighed overfor sygdomme.

Bierne samler oftest pollen i en omkreds af cirka tre kilometer fra deres bigård, men de flyver gerne længere, hvis der findes en god pollenkilde indenfor 10-12 km.

I alt blev der identificeret 105 pollentyper i undersøgelsen, der både omfattede afgrøder, vilde planter, træer, buske og urter. Antallet af pollentyper var således lavt indtil slut maj og stigende indtil slutningen af august. Herefter aftog antallet af pollentyper igen.

Prøverne i undersøgelsen er taget i samarbejde med frivillige biavlere i hele Danmark. I alt blev der leveret 258 prøver fra 31 bigårde i 2020 og 53 prøver fra ni bigårde i 2021.

Rapporten er en del af et større studie om danske bier, som er betalt ligeligt mellem EU-kommissionen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Flere artikler fra samme sektion

Bionedbrydelig plastikpose er stadig i jorden efter to år

I et forsøg blev to plastikposer for to år siden gravet ned i jorden. Den ene pose er bionedbrydelig, men var stadig at finde i jorden, da poserne blev gravet op på årets Øko-Markdag.

18-06-2024 4 minutter Øko-markdag,   Events,   Miljø

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg