Annonce

Annonce

Portrætfoto af Mathilde Coutant

Mathilde Coutant forventer, landbruget inden for 10 år kan implementere teknologier, som kan hjælpe med at oversætte grisens sprog - for eksempel i form af apps på telefonen. Det vil gøre det nemmere at afkode, om en gris fx er syg eller utilpas. Foto: Mikkel Weis Petersen Foto: Mikkel Weis Petersen

Forsker arbejder på at oversætte grisens sprog

Brugen af ny computerteknologi skal hjælpe os med at oversætte og forstå grisens sprog. Forskere håber på, at teknologien i fremtiden kan blive et vigtigt redskab for landmændene til at forbedre grisenes velfærd.

Det kan lyde som en sen aprilsnar, men der er faktisk noget om snakken.

I en treårig stilling på Aarhus Universitet vil forsker og adfærdsbiolog Mathilde Coutant undersøge, hvordan brugen af computerprogrammer kan hjælpe os med at afkode og oversætte grises lyde.

Forventningen er, at computerprogrammerne skal gøre os klogere på grisenes helbred og adfærd og på sigt give landmændene et nyt redskab til at forbedre velfærden blandt grise i det danske landbrug.

Til at undersøge og forstå grisenes sprog vil den franske forsker Mathilde Coutant kigge nærmere på brugen af bioakustiske værktøjer. Disse teknologiske redskaber kan ved hjælp af særlige lydsensorer og computeralgoritmer optage, analysere og oversætte grises gryntelyde.

Lydsensorerne kan i bestemte situationer afkode mønstre og små forskelle i frekvenserne hos for eksempel grises grynt, host, skrig og hyl – frekvenser som et menneskeligt øre ikke nødvendigvis kan opfange og aflæse.

»Ved at analysere grises lyde med disse værktøjer, kan vi få et nyt og mere præcist indblik i grisenes fysiske behov og mentale tilstand. Landmanden får så at sige et slags ekstra øre til at forstå sine dyr,« forklarer Mathilde Coutant.

Afkod grisens tilstand

Med disse særlige redskaber vil en landmand for eksempel kunne afkode ret præcist, hvorvidt en gris udviser begyndende tegn på sygdom eller stress, har behov for mælk fra dens mor eller er i smerte.

Afgiver grisen for eksempel et højfrekvent hyl, er det typisk forbundet med en negativ følelse, imens små lavfrekvente grynt er et tegn på, at grisen føler sig veltilpas.

Alt dette vil landmanden kunne afkode uden selv at være fysisk til stede blandt grisene, og afkodningen af grisenes sprog giver landmand og dyrlæge et ekstra parameter at vurdere ud fra, hvis man mistænker sygdom.

»Overordnet set ønsker vi med vores projekt at bevæge os hen imod udviklingen af et nyt teknologisk værktøj, som danske landmænd i fremtiden kan bruge til at blive klogere på ting ved deres grise, som man ikke nødvendigvis kan se med det blotte øje,« udtaler forskeren.

Kan bruges i økologien

Med den store udvikling og opmærksomhed, som forskningen i bioakustisk lige nu oplever, vurderer Mathilde Coutant, at implementeringen af disse teknologier blandt danske griseavlere kan ske inden for en overskuelig fremtid.

»Selvom forskningsområdet er ret nyt, har det udviklet sig meget de seneste år. Vi kan derfor godt forvente, at vi inden for 10 år kan implementere nogle af de her teknologier i praksis hos landmændene. For eksempel i form af apps på telefonen,« fortæller forskeren.

I den forbindelse mener Mathilde Coutant, at økologiske svineproducenter med deres fritgående grise på udendørsarealer, står godt stillet i forhold til at kunne implementere en anvendelig algoritme i fremtiden.

»En af fordelene ved at implementere værktøjerne udendørs er, at lydsensorerne ikke forstyrres af mekanisk støj fra staldene eller af de mange grise som lever tæt sammen indendørs. Det kan forhåbentligt hjælpe algoritmen med at afkode grisenes lyde mere præcist og pålideligt,« forklarer forskeren.

Flere artikler fra samme sektion

Bionedbrydelig plastikpose er stadig i jorden efter to år

I et forsøg blev to plastikposer for to år siden gravet ned i jorden. Den ene pose er bionedbrydelig, men var stadig at finde i jorden, da poserne blev gravet op på årets Øko-Markdag.

18-06-2024 4 minutter Øko-markdag,   Events,   Miljø

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg