Annonce

Annonce

En traktor spreder pesticider på en mark

Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop, men denne mulighed er kun brugt meget sjældent. Med lovforslaget forpligter miljøministeren kommunerne til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder. Foto: Colourbox

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

Den hidtidige aftale med kommunerne fungerede ikke, så nu har et enigt folketing vedtaget et lovforslag, der gør det forbudt at bruge sprøjtemidler i områder, hvor der er øget risiko for at forurene drikkevandet.

Der er tale om de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er en betegnelse for arealer hvor der er en særlig risiko for, at sprøjtemidler ender i drikkevandet.

Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop, men denne mulighed er kun brugt meget sjældent. Med lovforslaget forpligter miljøministeren kommunerne til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i BNBO, hvis der er risiko for forurening, og det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren.

"Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand. Derfor har vi i dag vedtaget et lovforslag om, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der vurderet en risiko for forurening. Loven skal sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder, da det har vist sig, at vandværkerne har haft svært ved at blive enige med lodsejerne om frivillige aftaler," siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli, men da det kan tage tid for kommunerne at udarbejde påbuddene, får kommunerne en frist efter ikrafttrædelsen, før et påbud skal være givet. Hvis der er forsøgt indgået en frivillig aftale, kan og skal kommunen give påbud direkte efter lovens ikrafttræden og senest 1. januar 2025. For de øvrige områder skal en frivillig aftale forsøges indgået inden udgangen af 2024 - hvis ikke det lykkes, skal kommunen give et påbud.

Lovforslaget er en opfølgning på en indsats i tillægsaftalen til pesticidstrategien 2017-2021. Miljøstyrelsen har siden evalueret aftalen og konkluderede, at de frivillige aftaler om sprøjtestop omkring BNBO ikke havde haft den tiltænkte effekt, og regeringen besluttede derfor, at tempoet skulle sættes op. I dag er der kun indgået frivillige aftaler i én ud af fem BNBO (19 pct.) - i reelle tal mangler 2.505 BNBO dermed at blive beskyttet.

Se status over kommunernes beskyttelse af BNBO her.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler