Annonce

Annonce

Portrætfoto af Kirsten Holst

"Når vi er et innovationscenter med FN’s bæredygtighedsmål og de økologiske principper som vores grundsten, er det vigtigt for os, at hjemmesiden også afspejler de hensyn, en bæredygtig udvikling skal bygges på," forklarer Kirsten Holst, der er adm. direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Foto: Icoel

Ny hjemmeside for økologi er sat op, så den tager hensyn til klima og etik

En ny vidensplatform for økologisk landbrug er udviklet ud fra både etiske og klimamæssige hensyn. Det har bl.a. betydning for måden, billeder og videoer er indlejret på samt indsamlingen af brugerdata.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har netop lanceret en ny platform, der skal samle viden, som er relevant for økologiske landmænd og konsulenter for at udvikle det økologiske landbrug.

Et af udviklingspunkterne er at gøre driften mere klimavenlig, og det er et princip, som centret selv har fulgt i opsætningen af platformen, der findes på www.icoel.dk.

Hjemmesiden er nemlig opsat ud fra etiske og bæredygtige hensyn, hvor der bl.a. er taget hensyn til energiforbruget – f.eks. i den måde, billeder og videoer er indlejret på.

"Vi arbejder også ud fra et mål om, at siden er fri for cookies for at begrænse indsamlingen af data fra brugerne af hensyn til deres privatliv. Når vi er et innovationscenter med FN’s bæredygtighedsmål og de økologiske principper som vores grundsten, er det vigtigt for os, at hjemmesiden også afspejler de hensyn, en bæredygtig udvikling skal bygges på," forklarer Kirsten Holst, der er adm. direktør i innovationscentret, i en pressemeddelelse.

Platformen blev lanceret til åbent hus i Innovationscenter for Økologisk Landbrug fredag den 10. marts. Den skal give et samlet overblik og mulighed for at dykke ned i nyheder, dyrkningsvejledninger, arrangementer og aktuel viden inden for planteavl, klima, natur, husdyr, regler og bedrift.

"Som innovationscenter er vi sat i verden for at skabe nye løsninger og vækst i økologien med særligt fokus på den økologiske landmand. Vi tror på, at det kun kan ske ved at arbejde åbent, invitere gode ideer ind, dele viden og samarbejde for at skabe inspiration. Her skal vidensplatformen være vores digitale samlingspunkt, hvor vi udforsker den økologiske viden og verden," fortæller Kirsten Holst.

Flere artikler fra samme sektion

Nu bliver det forbudt at sprøjte ved visse drikkevandsboringer

For første gang bliver det ved lov forbudt at bruge sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, hvor der er risiko for nedsivning. Det giver kommunerne et nyt værktøj mod lodsejere, der ikke frivilligt vil stoppe sprøjtningen.

07-06-2023 4 minutter Pesticider,   Politik

WWF Verdensnaturfonden udsætter 600 sjældne sommerfugle på Sydsjælland

Flere danske sommerfugle er på listen over truede danske arter. Nu får okkergul pletvinge hjælp til at etablere sig på et naturområde på Knudshoved Odde

02-06-2023 3 minutter Biodiversitet

Øko-jord dyrkes nu konventionelt, efter at Naturstyrelsen har overtaget

Når landmænd skal afgive lavbundsjord, kan de bede om at få erstatningsjord, og på Djursland betyder det, at økologiske marker nu drives konventionelt og sprøjtes.

31-05-2023 4 minutter Miljø,   Klima,   Politik