Annonce

Annonce

Fødevareminister Jacob Jensen står med Mads Helms i forgrunden

Fødevareminister Jacob Jensen (V), her med økolog Mads Helms i forgrunden, siger nu, at midlerne til at understøtte eksporten af økologi vil fortsætte på et lavere niveau end før. Foto: Uffe Bregendahl

Minister erkender: Eksportfremme af økologi sker nu på et lavere niveau end før

Indsatsen for dansk eksport af økologi sættes nu ned i gear, på trods af at regeringen har et mål om at fordoble økologien frem mod 2030.

Økologien skal være dobbelt så stor i 2030 som i 2020; både hvad angår det hjemlige forbrug, arealet og eksporten.

Det mener regeringen og forligspartierne bag landbrugsaftalen fra 2021. Alligevel nedjusterer regeringen nu midlerne til eksportfremme af økologien. Det erkender fødevareminister Jacob Jensen (V) i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Udvalgets spørgsmål lyder: "Vækst i eksporten spiller en vigtig rolle for at sikre en fordobling af marked. Vil ministeren bekræfte, at der afsættes midler inden for Fødevarestyrelsens rammebevilling til at understøtte en øget eksport af økologiske produkter?”

Hertil svarer Jacob Jensen, at det ikke har været muligt at finde midler til at videreføre den særlige indsats for økologieksporten, efter at den øremærkede bevilling fra Fødevare- og landbrugspakken er udløbet.

Årsagerne er bl.a. stigende udgifter til styrket beredskab, implementering af nye EU-krav på dyresundhedsområdet samt modernisering af it-systemer til understøttelse af kontrollen.

"Fremadrettet vil Fødevarestyrelsen understøtte udviklingen i økologieksporten på lige fod med andre eksportsektorer, dog på et samlet lavere niveau efter udløbet af midlertidige bevillinger på eksportområdet," svarer han endvidere.

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, kalder det "nedslående" at læse, at ministeriet vil neddrosle sit arbejde med at fremme den økologiske eksport.

"Det står i kontrast til målsætningen om at fordoble eksporten, og at ministeriet i økologistrategien selv formulerer, at det kræver 'en stor indsats fra myndigheder og virksomheder for at sikre adgang til eksport af økologiske varer', fordi der er udfordrende konkurrence og omskiftelige markeder," siger hun.

Hård kritik af økologistrategi

I sidste uge kunne regeringen præsentere sin økologistrategi, der skal vise vejen mod en fordobling, men den vakte ikke megen begejstring. Hele 13 organisationer gik sammen i en hård kritik af strategien, der bl.a. blev betegnet som "uansvarlig".

På Økologisk Landsforenings generalforsamling i marts holdt Jacob Jensen en tale, hvori han lovede at arbejde for at fremme økologien både herhjemme og i udlandet:

"Jeg vil arbejde for, at dansk økologi får en flot plads på hylderne og en fremtrædende rolle på menukortet - også ude i verden. Om et par dage tager jeg til Japan og Sydkorea for at lave eksportfremstød, og jeg er sikker på, at de gerne vil høre mere om vores røde Ø. Arbejdet med en ambitiøs økologi-strategi er godt i gang," sagde han.

Flere artikler fra samme sektion

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider

Kødproducent stiller op som forperson i Økologisk Landsforening

Der bliver ikke kampvalg om posten som forperson i Økologisk Landsforening, da blot en enkelt kandidat har meldt sig inden deadline. Louise Køster trak sig fra posten tidligere på måneden.

26-02-2024 4 minutter Økologisk Landsforening

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet