Annonce

Annonce

Verdenskort med Danmark under lup

Landbrugsstyrelsen laver hvert år et danmarkskort over kommunernes økologiske arealandel. Kortet kan ses i denne artikel. Foto: Colourbox

Her er det nye økologiske danmarkskort

I 2022 var der et lille fald i det økologiske areal i forhold til året før, men øko-arealet fordeler sig vidt forskelligt i landets kommuner, og flere kommuner har oplevet fremgang i den økologiske arealandel.

I 2022 blev 310.001 ha dyrket økologisk i Danmark, hvilket svarer til en tilbagegang på ca. 1 pct. af det økologiske areal i forhold til 2021. 11,7 pct. af det samlede landbrugsareal blev dyrket økologisk, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint efter en årrække med stigninger.

Det viser den nyeste Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter, der udarbejdes hvert år af Landbrugsstyrelsen på baggrund af økologernes indberetninger.

Det økologiske areal fordeler sig imidlertid meget forskelligt i landets regioner, og udviklingen i den økologiske arealandel er forskellig fra kommune til kommune. Landbrugsstyrelsen har derfor udarbejdet et økologisk danmarkskort med farveinddeling efter økologisk arealandel.

Flest økologiske marker finder man i Jylland og Nordsjælland dog med få undtagelser, f.eks. Mors og Østjylland. Til gengæld er der langt mellem de økologiske marker i resten af Sjælland, særligt Lolland-Falster, i Fyn og på Bornholm.

Det hænger formentlig sammen med, at husdyrtætheden er lavere på Øerne end i Jylland, og der dermed er begrænset adgang til husdyrgødning til de økologiske arealer.

Klik på billedet for at se det fulde danmarkskort
Klik på billedet for at se det fulde danmarkskort. Kort: Landbrugsstyrelsen, Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2022

Flest kommuner med fremgang

Hvis man sammenligner det økologiske danmarkskort for 2022 med kortet fra året før, så vil man kunne se, at der er sket en tilbagegang i den økologiske arealandel i Ringkøbing-Skjern, Randers, Aarhus, Bornholm og Halsnæs kommuner.

Til gengæld er der sket en stor nok fremgang til, at farven er skiftet i en grønnere retning for Syddjurs, Anholt, Lemvig, Vordingborg, Hillerød, Gribskov og Rudersdal kommuner.

Den største økologiske kommune målt på areal var i 2022 Tønder Kommune med 19.670 ha øko-jord, hvilket svarer til, at knap 22 pct. af al landbrugsjord i kommunen dyrkes økologisk.

Både Glostrup og Gladsaxe kommuner har en økologisk arealandel på 100 pct., hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at der samlet er 30 ha dyrket jord i de to kommuner.

Fald kan skyldes, at landmænd går på pension

En del af forklaringen på faldet i det økologiske areal i nogle kommuner kan måske skyldes, at ejendomsmarkedet for især kvægejendomme er særdeles godt for tiden med korte liggetider, og der derfor kan være nogle økologiske landmænd, som nu kan realisere en friværdi i bedriften og gå på pension.

”Jeg har ikke set tilbagelægning, men der er nogle, som har solgt køerne og fortsætter som økologiske planteavlere. Og så er der en god omsætning på ejendomsmarkedet for tiden, hvor det ikke nødvendigvis er økologiske producenter, der overtager,” har kvægchef og direktør Erik Andersen fra ØkologiRådgivning Danmark for nylig udtalt til Økologisk Landsforenings markedsnotat for 2022.

Økologisk dyrket areal fordelt på regioner i 2022

  • Region Syddanmark: 101.320 ha (heraf 14.214 ha i landsdelen Fyn)
  • Region Midtjylland: 96.187 ha
  • Region Nordjylland: 64.784 ha
  • Region Sjælland: 33.826 ha
  • Region Hovedstaden: 11.619 ha

Kilde: Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2022

Flere artikler fra samme sektion

Nu er Danmarks naturkonto i minus

Blot tre måneder inde i året har danskerne brugt, hvad der svarer til et års naturressourcer. Det ville kræve over fire jordkloder, hvis hele verden levede, som vi gør i Danmark.

28-03-2023 8 minutter Cirkulær økonomi,   Biodiversitet,   Bæredygtighed

Kæmpe naturprojekt skal skabe bedre rammer for biodiversiteten langs Kongeåen

En investering på 100 mio. kr. skal bringe Kongeåens slyngninger tilbage og forvandle 644 ha lavbundjord til et storslået naturområde i Esbjerg Kommune.

28-03-2023 5 minutter Natur

Gruppe lancerer akutpakke for klimaet: Vil have mere økologi og færre husdyr for klimaets skyld

En bred sammenslutning af miljøorganisationer har netop præsenteret en "akutpakke" for klimaet, som skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025.

24-03-2023 4 minutter Klima,   Politik