Annonce

Annonce

EU's præsident Ursula von der Leyen står ved en mikrofon

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, bliver nu mødt med et sagsanlæg, fordi kommissionen ikke har indfriet sit løfte om at fremsætte et lovforslag, der skulle gøre en ende på landbrugsdyr i bur. Foto: CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

En sag mod EU-Kommissionen er nu påbegyndt ved den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg.

Anklagen går på, at kommissionen har forsømt at fremlægge et lovforslag, som skulle forbyde bure i landbruget i alle EU’s medlemslande. Kommissionen havde ellers forpligtet sig til at præsentere lovforslaget inden udgangen af 2023 på baggrund af borgerinitiativet 'End the Cage Age', som 1,4 mio. EU-borgere har underskrevet.

Vinder dyreforkæmperne sagen, vil kommissionen blive tvunget af domstolen til at offentliggøre sine forslag inden for en klar og rimelig tidsplan og give adgang til dens sagsakter om det fremsatte borgerinitiativ.

"Europa-Kommissionen lovede EU-borgerne, at den ville levere et forbud mod bure. Ikke blot har den svigtet sit folk, den har også svigtet de 300 mio. dyr, som stadig lider i burene hver dag. Der er ingen undskyldning for yderligere forsinkelser," siger Olga Kikou, EU-chef hos dyreværnsorganisationen Compassion in World Farming og en af initiativtagerne til 'End the Cage Age'.

"Vi har taget dette juridiske skridt mod kommissionen på vegne af de dyr uden stemmer og millioner af EU-borgere, som har støttet lovforslaget, i den tro at Det Europæiske Borgerinitiativ var et reelt demokratisk værktøj, som ville give dem mere indflydelse på EU-lovgivningen. Vi helmer ikke, før hvert et bur er et tomt bur," siger hun.

Fra tomme bure til tomme løfter

Siden borgerinitiativet End the Cage Age i 2021 kickstartede EU-Kommissionens revidering af dyrevelfærdsloven, har alt peget i retning af et forbud mod bure i landbruget i alle EU’s medlemslande.

Konkret skulle det ventede forbud blandt andet gøre op med burhøns, tremmekalve og fiksering af søer og dermed skabe et burfrit landbrug i hele EU.

Kommissionen igangsatte da også et omfattende arbejde på et lovforslag, der skulle præsenteres i efteråret 2023 som en del af EU’s arbejdsprogram for det kommende år. Dog bøjede kommissionsformand Ursula von der Leyen sig ifølge kritikerne for presset fra landbrugslobbyen, som ønskede forslaget sat i bero.

I stedet endte EU-Kommissionen med blot at præsentere en række nye lovforslag på transportområdet for landbruget. Dermed er visionen om et burfrit landbrug foreløbigt skudt til hjørne og kan ikke længere nå at blive realiseret inden dette års EU-valg i juni.

Det har skabt stor frustration blandt støtterne af End the Cage Age-initiativet, heriblandt dyreværnsorganisationen Anima. Organisationen mener, at der er tale om et enormt svigt af dyrevelfærden i landbruget og bakker derfor op om sagsanlægget mod kommissionen.

"EU-Kommissionen forpligtede sig entydigt til at forbyde indespærring af dyr i små bure, men nu ser den ud til at tro, at den kan løbe fra det løfte. Imens henslæber 300 millioner dyr fortsat deres liv i industrilandbruget under horrible forhold, og det vil vi, der kæmper for dyrene, ikke finde os i,” udtaler Mathias Madsen, kampagneleder i Anima, i en pressemedelelse.

Den påbegyndte retssag, som er finansieret af organisationen Compassion in World Farming, er den første, der stiller EU-Kommissionen til ansvar for manglende handling i relation til et borgerinitiativ.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning