Annonce

Annonce

En flok køer står på en tør græsmark med industribygninger i baggrunden

Den kvotebelagte industri i Danmark har sænket udledningen af CO2 med 17 pct., efter politikerne vedtog en klimaafgift for industrien. Foto: John Hogg/World Bank/Creative Commons/flickr

CO2-afgiften lader til at virke

I 10 år havde de mest klimabelastende virksomheder i Danmark ikke sænket deres CO2-udledninger - lige indtil politikerne vedtog en afgift. Så faldt udledningen markant.

Mens det debatteres heftigt, hvordan en CO2-afgift i landbruget skal se ud - og nogle stadig argumenterer imod en sådan afgift - er den allerede vedtaget for virksomheder omfattet af EU's kvotesystem. Og her lader den til at have haft en mærkbar effekt.

Ifølge beregninger foretaget af dr.dk var udledningen af CO2 fra 42 virksomheder omfattet af kvotesystemet steget en anelse fra 2011 til 2021: fra 4 mio. ton til 4,4 mio, men efter at have toppet med 4,6 mio. ton i 2020 er der sket et fald hvert eneste efterfølgende år til 3,7 mio. ton i 2023. Udledningen er således reduceret med 17 pct. på blot to år.

Selvom afgiften, der blev vedtaget i 2021 først træder i kraft næste år, har den - sammen med stigende kvotepriser i EU - haft en effekt på sektorens investeringer, fordi man har vidst, at det ville blive dyrere at udlede drivhusgasser, forklarer Mikael Skou Andersen, der er professor ved Aarhus Universitet.

"Når de energitunge virksomheder kan se en dansk CO2-afgift i horisonten, er de jo nødt til at agere på det. Så effektiviserer de og finder andre brændsler, som ikke har så stort et udslip," siger han til dr.dk.

Dr.dk fremhæver virksomheden Rockwool, som for fire år siden brugte kul til at opvarme sine ovne og var blandt Danmarks mest klimabelastende virksomheder; nu kører hele systemet på biogas, hvilket betyder, at CO2-udledningen er reduceret fra godt 70.000 ton til 17.000 ton sidste år.

Også i Sverige virker afgiften

Ser man på landbruget, har udledningen ligget mere eller mindre uændret på godt 12 mio. ton årligt fra 2010 til 2021, og med de fejlslagne frivillige aftaler om en kvælstofreduktion in mente tror Mikael Skou Andersen ikke, at der sker noget på klimafronten, før landbruget får en mærkbar CO2-afgift.

Landbrug & Fødevarer siger til dr.dk, at landbruget ikke har sænket udledningen de seneste 10 år, fordi man har skullet forske i, hvilke virkemidler der kan tages i brug.

"De skal nu ud og virke på den enkelte bedrift," siger Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, til dr.dk.

Et studie fra Sverige viser, at landets drivhusgasser er markant lavere i dag, end de ellers havde været, netop fordi man indførte en CO2-afgift for over 30 år siden.

Forskerne undersøgte CO2-afgiftens betydning fra 1991 til 2015 og beregnede, at den har reduceret CO2-udledningen med mindst en tredjedel i perioden. Uden en afgift ville udledningerne i 2015 have været 15-30 pct. højere. I samme periode er landets BNP steget med ca. 80 pct.

Da afgiften blev indført lå den på knap 90 kr. i 1991-priser - i dag er den på godt 900 kr. per ton CO2.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler