Annonce

Annonce

Peter Birch Sørensen ses på talerstolen ved EUBCE 2018 i København

Peter Birch Sørensen fortryder, at Svarer-udvalget ikke så nærmere på, hvad afgiftsmodellerne ville betyde for økologien, og han havde gerne set, at udvalget havde haft mandat til at se bredere end blot på klimaet. Foto: European Biomass Conference and Exhibition, flickr/CC BY-NC-ND-2.0

Medlem af Svarer-udvalget havde gerne undersøgt, hvad en afgift betyder for økologien

Økologisk Landsforening har kritiseret Svarer-udvalgets klimaafgiftsmodeller for at lægge op til en yderligere intensivering af landbruget og ikke tilgodese andre faktorer end klimaet. Udvalgsmedlem Peter Birch Sørensen ærgrer sig over, at man ikke så nærmere på konsekvenserne for økologien.

Professor Peter Birch Sørensen, medlem af Svarer-udvalget, ærgrer sig over, at udvalget ikke undersøgte nærmere, hvad de tre afgiftsmodeller, som udvalget har foreslået, betyder for det økologiske landbrug.

Det sagde han til en paneldebat om den grønne omstilling af landbruget, skriver landbrugsavisen.dk.

Økologisk Landsforening har udtrykt bekymring over, at de foreslåede modeller har et snævert fokus på klima og lægger op til en yderligere intensivering af landbruget og færre dyr på græs.

"Med hensyn til indholdet i rapporten, så kunne jeg godt have ønsket mig, at vi havde haft tid til en mere grundig belysning af konsekvenserne af vores afgiftsmodeller i forhold til det økologiske landbrug eftersom, at der jo er en politisk målsætning om at øge andelen af økologiske brug. Det er det eneste, som jeg ærgrer mig lidt over," sagde Peter Birch Sørensen. 

Han sagde også, at han godt ville have set bredere end blot på klimaet i sit arbejde, men det var ikke den opgave, som udvalget var bestilt til. Det havde udelukkende fået mandat til at se på, hvordan landbruget kan reducere sin udledning af drivhusgasser.

"Det kunne have været interessant, hvis vores kommissorium havde åbnet op for, at vi i højere grad skulle se på synergier mellem klimatiltag og tiltag, der fremmer biodiversitet og natur, og mindre kvælstof," sagde han, og forklarede, at man i modellerne dog medregner sidegevinster.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler