Annonce

Annonce

En flok køer står på en græsmark imellem små vindmøller.

Erfaringer fra Sverige viser, at en CO2-afgift har haft stor betydning for, at landets klimabelastning er faldet siden 1990'erne. Foto: Colourbox

I Sverige har CO2-afgiften reduceret klimabelastningen markant

Erfaringer fra Sverige viser, at en pris på CO2-udledningen har ført til en "signifikant" reduktion i udledningen af klimagasser.

Sveriges udledning af drivhusgasser er markant lavere i dag, end den ellers ville have været, fordi landet indførte en CO2-afgift for over 30 år siden. Det konkluderer et nyt studie fra Swedish House of Finance.

Forskerne bag har undersøgt CO2-afgiftens betydning fra 1991 til 2015 og beregner, at den har reduceret CO2-udledningen med mindst en tredjedel i perioden. Uden en afgift ville udledningerne i 2015 have været 15-30 pct. højere. I samme periode er landets BNP steget med ca. 80 pct.

Da afgiften blev indført lå den på knap 90 kr. i 1991-priser - i dag er den på godt 900 kr. per ton CO2.

"Vi har fundet en stærk sammenhæng mellem, hvor meget det koster at udlede CO2 og de reelle udledninger. For hver stigning i CO2-afgiften sker der en signifikant reduktion i udledningen fra produktionssektoren," lyder det i en pressemeddelelse fra studiets forfattere Gustav Martinsson, Stockholms universitet, Christian Thomann, KTH Royal Institute of Technology, og Per Strömberg, Stockholm School of Economics.

I studiet har forskerne undersøgt omtrent 4.000 svenske virksomheder på tværs af 23 industrier, bl.a. fra fødevareproduktionen.

"Sverige er et ideelt forsøgssted til at teste effektiviteten ved en CO2-afgift, fordi der er så stor en mængde mikrodata," siger forskerne.

Mulig afgift på vej til landbruget

Studiet viser dog også, at afgiftens effekt er større, når producenterne har et økonomisk råderum - i perioder med økonomisk afmatning var effekten mindre.

I 2023 havde Sverige den tredje højeste CO2-afgift i EU og er samtidig blandt de EU-lande med den laveste CO2-udledning per indbygger.

Forskerne mener, at de har fremlagt solid evidens for, at en klimaafgift på effektiv vis kan reducere klimabelastningen, og at studiet understreger, hvor vigtigt det er, at verdenssamfundet finder ud af at implementere politikker på området.

Næste måned ventes Svarer-udvalget herhjemme at fremlægge sit forslag til en afgiftsmodel i landbruget, hvilket vil være den første i verden af sin slags. Ifølge Klimarådet og de økonomiske vismænd vil afgiften være den mest omkostningseffektive måde at nedbringe vores klimabelastning, mens dele af fødevareerhvervet kritiserer afgiften og argumenterer for, at den vil skubbe arbejdspladser til udlandet.

Studiet 'The Effect of Carbon Pricing on Firm Emissions: Evidence from the Swedish CO2 Tax' er publiceret i Review of Financial Studies. 

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

19-04-2024 3 minutter EU,   Dyrevelfærd

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

15-04-2024 3 minutter Politik

Regeringen anerkender, at der mangler viden om, hvordan klimamiddel i foderet påvirker dyrevelfærden

Forskere er uenige om risikoen for dyrevelfærden ved at tilsætte Bovaer i foderet, men der er enighed om, at det faktisk ikke er undersøgt. Regeringen har anerkendt den manglende viden, viser et dokument sendt til EU. Alligevel vil regeringen stadig bruge 700 mio. kr. på Bovaer.

11-04-2024 5 minutter Dyrevelfærd,   Klima,   Politik,   Kvæg