Annonce

Annonce

Luftfoto af gletsjere i Grønland nu ift. for næsten 100 år siden

Til venstre ses Ujaraanaq-dalen i Vestgrønland i 2013. Fjorden er nu blottet for is og gletsjerne er smeltet op på land. Til højre ses samme Ujaraannaq-dal i 1936 fotograferet fra vandflyver i 1936, hvor fjorden er dækket af is. Foto: Hans Henrik Tholstrup, Københavns Universitet og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Afsmeltningen af Grønlands gletsjere er femdoblet de seneste 20 år

Ny forskning fra Københavns Universitet har via gamle luftfotos fra Rigsarkivet bevist, at afsmeltningen i Grønland er accelereret voldsomt de seneste 20 år.

På baggrund af den til dato mest omfattende overvågning af de grønlandske gletsjere maner danske forskere nu al tvivl om klimaforandringernes indvirkning til jorden.

Forskernes nye resultater dokumenterer, at sammenlignet med 80’erne og 90’erne, hvor gletsjerne gennemsnitligt skrumpede med ca. fem meter om året, er afsmeltningen femdoblet de seneste 20 år, så den i dag ligger på 25 meter om året, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse, som understreger vigtigheden af de klimatiltag, som bl.a. sker i dansk landbrug.

Det nye studie viser de grønlandske gletsjeres reaktion på klimaforandringerne set over en 130-årig periode. Og her er det altså særligt de seneste to årtier, der skiller sig ud, fordi afsmeltningen af gletsjerne i denne periode er øget ekstra voldsomt.

Det er i dag allerede et reelt problem i Grønland, at de steder, hvor man for 15-20 år siden byggede vandkraftværker baseret på afsmeltning fra mindre gletschere, som nu ikke får vand nok igennem, fordi isen er væk og ikke bliver dannet igen.

— Anders Bjørk, adjunkt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

En del studier har de senere år vist, at Grønlands største gletsjere er under massivt pres som følge af verdens klimaforandringer og temperaturstigninger. Der har dog stadig hersket tvivl om, omfanget af de smeltende gletsjere, som der findes ca. 22.000 af i Grønland, blandt andet på grund af utilstrækkelige målemetoder. Men den tvivl, der måtte have været, fjerner de danske forskere altså nu.

”I den her artikel slår vi fast med syvtommer-søm, at Grønlands gletsjere alle sammen smelter, og at det er gået exceptionelt hurtigt de sidste 20 år. Der er slet ingen tvivl om omfanget længere og faktisk ikke grund til at undersøge den påstand yderligere,” siger adjunkt Anders Bjørk fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. 

Studiet er lavet af en gruppe forskere fra Københavns Universitet og GEUS sammen med amerikanske kolleger, og det er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.

For at opnå det fulde overblik har forskerne nærstuderet 1.000 af Grønlands gletsjere, hvilket er en repræsentativ mængde for hele landet. Gletsjernes afsmeltning har de fulgt de sidste 130 år gennem satellitbilleder og 200.000 gamle luftfotos fra Rigsarkivet, som tidligere blev brugt til at lave landkort ud fra.

Lokalt i Grønland kommer de smeltende gletsjere paradoksalt nok til at betyde, at man kan komme til at mangle vand. Gletscherne når et punkt hvor de bliver så små at smeltvandsfloderne bliver mindre eller helt forsvinder. Det betyder bl.a. økosystemerne i den grønlandske natur vil ændre sig , og at den vedvarende energi får trangere kår:

”Det er i dag allerede et reelt problem i Grønland, at de steder, hvor man for 15-20 år siden byggede vandkraftværker baseret på afsmeltning fra mindre gletschere, som nu ikke får vand nok igennem, fordi isen er væk og ikke bliver dannet igen,” siger Anders Bjørk, og fortsætter:

”Men vores studie viser også, at gletsjerne reagerer meget hurtigt på klimaændringer og det er i sig selv positivt, da det også fortæller os at det ikke er for sent at minimere opvarmningen. Alt hvad vi kan gøre nu for at mindske CO2-udslippet, vil resultere i et langsommere stigende havniveau i fremtiden.”

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

19-04-2024 3 minutter EU,   Dyrevelfærd

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

15-04-2024 3 minutter Politik

Regeringen anerkender, at der mangler viden om, hvordan klimamiddel i foderet påvirker dyrevelfærden

Forskere er uenige om risikoen for dyrevelfærden ved at tilsætte Bovaer i foderet, men der er enighed om, at det faktisk ikke er undersøgt. Regeringen har anerkendt den manglende viden, viser et dokument sendt til EU. Alligevel vil regeringen stadig bruge 700 mio. kr. på Bovaer.

11-04-2024 5 minutter Dyrevelfærd,   Klima,   Politik,   Kvæg