Annonce

Annonce

En traktor kører over marken med en sprøjte

Pesticider er produktivitetsforbedrende i planteavlen, og det bør anerkendes, at de er en væsentlig del af forklaringen på den store forskel i udbytterne mellem økologisk planteproduktion og konventionel planteproduktion, skriver Tavs Nyord. Foto: Colourbox

Replik til Fie Graugaard: Arealeffektiv fødevareproduktion gavner klima, miljø og natur

DEBAT: Det er ikke korrekt, når Fie Graugaard hævder, at arealeffektiv produktion ifølge Concito kun kan opnås med brug af pesticider. Der er selvfølgelig flere veje hertil, ikke mindst en kostomlægning til mere planterig kost.

Af Tavs Nyord, agronom og ph.d., seniorkonsulent i Concito, driver et konventionelt deltidslandbrug på Sydsjælland

I et debatindlæg på økonu.dk den 19. april kritiserer Fie Graugaard de udsagn, som Landbrugsavisen har citeret mig for fra et debatmøde om brugen af pesticider afholdt af Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister.

Det er helt rigtigt, som Fie Graugaard skriver, at Concito peger på en arealeffektiv planteproduktion som en vigtig del af fremtidens landbrug. Dette vil vi uddybe med flere analyser i løbet af foråret.

Helt overordnet er argumentet, at en høj arealeffektivitet kan medvirke til, at såvel det danske som globale landbrugbrugsareal på sigt kan reduceres og skabe mere plads til natur og skov, hvilket vil have en stor positiv betydning for klima, miljø, og biodiversitet.

Debatmødet belyste pesticider fra flere sider, lige fra udvikling og produktion af pesticider, som værten Bayer fremlagde, og pesticiders eventuelle skadelige effekt på miljøet og natur, som Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening præsenterede. Dernæst præsenterede jeg Concitos perspektiver på brugen af pesticider i et klimaperspektiv.

Det er ikke korrekt, når Fie Graugaard hævder, at arealeffektiv produktion ifølge Concito kun kan opnås med brug af pesticider. Der er selvfølgelig flere veje hertil, ikke mindst en kostomlægning til mere planterig kost nationalt og globalt, brug af bioteknologi og andre produktivitetsforbedrende teknologier, herunder flere agro-økologiske principper.

Pesticider er produktivitetsforbedrende i planteavlen, og det bør anerkendes, at de er en væsentlig del af forklaringen på den store forskel i udbytterne mellem økologisk planteproduktion og konventionel planteproduktion, ligesom adgangen til næringsstoffer og sædskifte mv. har stor betydning for denne forskel.

Løber en åben dør ind

Der, hvor Fie Graugaard går helt galt i byen, er, når hun sætter lighedstegn mellem anvendelsen af pesticider og nedbrydning af organisk stof i jorden. En af de mange vigtige erkendelser, der er kommet ud af Aarhus Universitets 130-årige gødningsforsøg ved Forsøgsstationen i Askov, er blandt andet, at vi tilsyneladende taber 100-150 kg kulstof per hektar per år fra danske marker ved almindelig landbrugsdrift. I samme forsøg kan man også se, at dette tab ikke er relateret til brugen af pesticider, men især knyttet til sædskiftet, brugen af organiske gødninger og udbytteniveau.

En del andre studier peger desuden på, at pløjning og andelen af efterafgrøder i sædskiftet også kan påvirke indholdet af organisk stof. Og her giver brugen af pesticider faktisk mulighed for dyrkningssystemer med reduceret eller ingen jordbearbejdning og en meget udbredt brug af efterafgrøder. Så i den sammenhæng kan brugen af pesticider faktisk have positiv betydning for indholdet af organisk stof i jorden.

Fie Graugaard anbefaler, at Concito fokuserer mere på plantebaseret mad. Det er som at løbe en åben dør ind! Concito har i mange år været stærk fortaler for omlægningen til planterig kost og har ved flere lejligheder inviteret Organic Plant Protein til at dele sine erfaringer og perspektiver på udviklingen.

Mange professionelle køkkener og husholdninger har i dag gavn af Den Store Klimadatabase fra Concito, som oplyser om klimaaftrykket fra over 500 af de mest solgte fødevaretyper på det danske marked. Her fremgår det tydeligt, at plantebaserede fødevarer generelt har et lavere klimaaftryk end de animalske - særligt når det kommer til oksekød og lammekød. Samme forhold vil vise sig i vores kommende analyser om arealeffektiv fødevareproduktion.

Flere artikler fra samme sektion

En af nøglerne til mere biodiversitet er også at give den plads på dyrkede arealer

DEBAT: Selvom der udtages store landbrugsarealer, vil landbruget fortsat optage meget plads. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan vi dyrker arealerne på en hensigtsmæssig måde for biodiversiteten.

05-07-2024 5 minutter Debat

Trepartsaftalen ligner en ommer

DEBAT: I stedet for en jordreform, der kunne sikre, at flere mennesker blev involveret i et diversificeret jordbrug baseret på biologiske processer, jonglerer den grønne treparts aftale med teknologiske fantasifostre som pyrolyse.

03-07-2024 5 minutter Debat

CO2-afgiften er en milepæl med for meget fokus på teknologi

LEDER: Vi ser med bekymring på, at mange dyr fortsat vil blive holdt inde i stalde, hvis den nye CO2-afgift bliver udformet, som treparten ønsker.

01-07-2024 3 minutter Leder