Annonce

Annonce

Anton Rasmussen tager jordprøver i marken

Anton Rasmussen arbejder for tiden med et projekt, der skal undersøge og videreudvikle mulighederne for at implementere conservation agriculture/pløjefri dyrkning i økologien. Foto: Irene Brandt Møller

Pløjefrit forsøg i økologi gav ringe udbytter

Der arbejdes på at udvikle og udbrede pløjefri dyrkning i økologien, men det er svært, når der ikke må bruges syntetiske pesticider til at holde ukrudtet nede.

Der er fortsat lang vej, før økologerne har knækket koden til at dyrke pløjefrit med stabile udbytter. Resultaterne fra det igangværende projekt Carbon Farm 2 har i hvert fald vist, hvor svært det er at dyrke pløjefrit uden brug af syntetiske pesticider.

"Det endte med et meget lavt udbytte i vores CA-led (pløjefrit, red.). Derfor bliver kun til en meget lille flaske champagne, det skal fejres med. Udbyttet blev endda lavere i de pløjefri led, hvor vi harvede. Derfor ser vi ikke, at det bare er en løsning at harve i stedet for at pløje," sagde projektleder Anton Rasmussen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug på årets plantekongres.

Det skriver Maskinbladet.

Udgangspunktet var med mikrokløver som permanent kløverdække og etablering af afgrøder i fræsede striber på otte centimeters bredde.

Vigtigt med kontrol af plantedække

Dyrkningsplanen begyndte i slutningen af marts sidste år med afpudsning af kløveren. Fræsningen blev foretaget d. 1-3. april, og der blev påført mellem 30-80 kg N Øgro-gødning.

Anden fræsning og efterfølgende såning foregik d. 5-7. april, og fra april til midten af juni blev der lavet rækkeslåning fem gange med cirka 10 dages interval.

Erfaringerne viste, at så snart der kommer ukrudt ind i rækken, hæmmer det udbytterne, og derfor er det ifølge Anton Rasmussen afgørende at få etableret et plantedække, som man kan kontrollere for at styre ukrudtet. Der opstod også et problem i, at næringsstofferne i jorden blev opbrugt.

Formålet med Carbon Farm 2 er at øge videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold både af hensyn til indtjeningen, biodiversiteten og klimaaftrykket. Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fonden for Økologisk Landbrug og afsluttes d. 31. december 2024.

Flere artikler fra samme sektion

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

22-03-2023 2 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Æg og fjerkræ

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Overskud og fremgang hos ØkologiRådgivning Danmark

Rådgivningsselskabet ØRD havde sidste år en omsætning på 16,6 mio. kr., og kom ud af året med et overskud på 845.000 kr.  

21-03-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark