Annonce

Annonce

Høner går ud af et mobilt hønsehus

Så længe en besætning befinder sig i en restriktionszone, er det tilladt at holdene dyrene inde, selv om de danske myndigheder har sænket trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza. Arkivfoto: Irene Brandt

Økologer må gerne lukke fjerkræ inde, hvis de er i en restriktionszone

Økologikontrollen tillader at økologer lukker fjerkræ inde, hvis de befinder sig i enten en 3 km eller 10 km restriktionszoner fra bedrift der har fugleinfluenza.

Fra den 20. april sænkede de danske myndigheder trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ fra høj til middel. Det betød, at de økologiske fjerkræ igen skulle ud, men i en meddelelse fra Landbrugsstyrelsen bliver det nu præciseret, at det ikke anses som en økologiovertrædelse, hvis økologiske bedrifter i enten en 3 km eller 10 km restriktionszoner vælger at holde fjerkræbesætninger inde for at beskytte dem mod smitte.

Udbrud af fugleinfluenza forekommer dog stadig, senest 25. april blev der opdaget fugleinfluenza i en besætning med ca. 30.000 dyr ved Augustenborg. Hønsene er siden blevet aflivet.

Landbrugsstyrelsen understreger, at de læner sig op ad Fødevarestyrelsens udmelding, ift. håndtering af fjerkræ i restriktionszonerne. Dette gælder også på økologiområdet.

”Selvom risikoen for smitte med fugleinfluenza er faldet til middel, påvises der stadig fugleinfluenza i de vilde fugle. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen til, at du fortsat beskytter dine fugle mod smitten, for eksempel ved at sikre, at fodring og vanding sker under fast tag og beskyt i det hele taget dit fjerkræ mod kontakt til de vilde fugle,” skriver Fødevarestyrelsen.

Myndighederne oplyser i den forbindelse, at er op til besætningsejeren selv at finde en løsning, der beskytter fjerkræet mod kontakt med vilde fugle. Det kan være ved at lukke dyrene ind, men det kan også ske via overdækning, f.eks. med net, som sikrer, at der ikke kan lande vilde fugle i hønsegårdene.

Derfor vil dette ikke være en overtrædelse af økologiens krav om at dyrene skal være ude, så længe man er omfattet af en restriktionszone. Så snart besætningen ikke længere befinder sig i en restriktionszone, skal dyrene igen lukkes ud.

Flere artikler fra samme sektion

Bionedbrydelig plastikpose er stadig i jorden efter to år

I et forsøg blev to plastikposer for to år siden gravet ned i jorden. Den ene pose er bionedbrydelig, men var stadig at finde i jorden, da poserne blev gravet op på årets Øko-Markdag.

18-06-2024 4 minutter Øko-markdag,   Events,   Miljø

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg