Annonce

Annonce

Høner går ud af et mobilt hønsehus

Så længe en besætning befinder sig i en restriktionszone, er det tilladt at holdene dyrene inde, selv om de danske myndigheder har sænket trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza. Arkivfoto: Irene Brandt

Økologer må gerne lukke fjerkræ inde, hvis de er i en restriktionszone

Økologikontrollen tillader at økologer lukker fjerkræ inde, hvis de befinder sig i enten en 3 km eller 10 km restriktionszoner fra bedrift der har fugleinfluenza.

Fra den 20. april sænkede de danske myndigheder trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ fra høj til middel. Det betød, at de økologiske fjerkræ igen skulle ud, men i en meddelelse fra Landbrugsstyrelsen bliver det nu præciseret, at det ikke anses som en økologiovertrædelse, hvis økologiske bedrifter i enten en 3 km eller 10 km restriktionszoner vælger at holde fjerkræbesætninger inde for at beskytte dem mod smitte.

Udbrud af fugleinfluenza forekommer dog stadig, senest 25. april blev der opdaget fugleinfluenza i en besætning med ca. 30.000 dyr ved Augustenborg. Hønsene er siden blevet aflivet.

Landbrugsstyrelsen understreger, at de læner sig op ad Fødevarestyrelsens udmelding, ift. håndtering af fjerkræ i restriktionszonerne. Dette gælder også på økologiområdet.

”Selvom risikoen for smitte med fugleinfluenza er faldet til middel, påvises der stadig fugleinfluenza i de vilde fugle. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen til, at du fortsat beskytter dine fugle mod smitten, for eksempel ved at sikre, at fodring og vanding sker under fast tag og beskyt i det hele taget dit fjerkræ mod kontakt til de vilde fugle,” skriver Fødevarestyrelsen.

Myndighederne oplyser i den forbindelse, at er op til besætningsejeren selv at finde en løsning, der beskytter fjerkræet mod kontakt med vilde fugle. Det kan være ved at lukke dyrene ind, men det kan også ske via overdækning, f.eks. med net, som sikrer, at der ikke kan lande vilde fugle i hønsegårdene.

Derfor vil dette ikke være en overtrædelse af økologiens krav om at dyrene skal være ude, så længe man er omfattet af en restriktionszone. Så snart besætningen ikke længere befinder sig i en restriktionszone, skal dyrene igen lukkes ud.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima