Annonce

Annonce

En traktor kører oven på en bunke nyslået græs

Økologien står stærkere end konventionelt landbrug på flere parametre grundet lavere input fra total gødning, pesticider, højere kulstoflagring, færre dyr og sædskifter. Foto: Colourbox

EU-studie: Økologi er mere miljøvenligt end konventionelt landbrug

En gennemgang af 77 studier viser, at økologi på mange parametre er bedre for sine omgivelser end konventionelt landbrug.

Økologiske afgrøder har en mindre miljøpåvirkning end konventionelle afgrøder. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport, der sammenfatter resultaterne af 77 internationale livscyklusanalyser, hvor økologisk afgrødedyrkning sammenlignes med konventionel. Bag undersøgelsen står italienske forskere med støtte fra EU-Kommissionen.

Det skriver Innovationscenter for Økologisk Landbrug (Icoel) i en pressemeddelelse.

Når det gælder klimaændringer, ozonnedbrydning, økotoksicitet og ressourceforbrug, har økologisk drift den laveste påvirkning, uanset om man beregner den pr. kg produkt eller pr. hektar. Der er også lavere forsuring, eutroficering, menneskelig toksicitet, vandforbrug og energibehov, men her er forskellene ikke statistisk sikre.

"Økologien står stærkere på grund af lavere input af pesticider, total gødning, antal dyr per ha, højere kulstoflagring og sædskifter, der holder bedre på næringsstofferne. Dog er der undtagelser inden for de forskellige fødevaregrupper," forklarer Julie Cherono Henriksen, teamleder og chefkonsulent med speciale i LCA hos Icoel, til Økologisk Nu.

Hun minder dog om, at det er vigtigt at være opmærksom på, at LCA-studier kan inddrage indirekte effekter på forskellig vis, hvorfor der i nogle studier fx er indregnet partikelforurening fra maskinproduktion, bygninger o.lign., mens andre ikke har undersøgt dette.

Her er belastningen højere

Målt pr. hektar udkonkurrerede økologiske systemer de traditionelle systemer på alle parameter. Opgjort pr. kg færdigt produkt (som produceret enhed fra stalddøren – ikke i køledisken) havde økologiske systemer derimod en højere miljøbelastning på områderne fotokemisk ozondannelse, partikler, ioniserende stråling og arealanvendelse.

Hvorfor økologien slår dårligere ud på disse parametre, er dog uklart i studiet, mener Julie Cherono Henriksen.

"Husdyrgødning kan også indeholde tungmetaller, som kan sprede sig til miljøet, hvilket potentielt kan resultere i en højere spredning af skadelige partikler. Jeg synes dog ikke, forskerne selv redegør nærmere for, hvorfor belastningen i de ovenfor nævnte kategorier er højere fra økologisk produktion, når det regnes pr. kg produkt. Jeg antager, at forklaringen ligger i de lavere udbytter at fordele påvirkningerne ud på og forurening fra indirekte effekter," siger hun.

Økologisk Nu skrev i forrige uge til den ansvarlige kontaktperson blandt forskerne for at spørge ind til årsagerne, men har endnu ikke modtaget svar.

Denne artikel er skrevet i projektet 'Økologisk planteavl som nationalt virkemiddel for klima' finansieret af Promilleafgiftsfonden.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer skal forbedre håndteringen af skadedyr og sygdomme i hestebønner

Der er fordele for både landmanden og jordfrugtbarheden ved at dyrke hestebønner. Men hvis man vil opnå samme mængde hestebønner i økologisk landbrug som i konventionelt, skal økologerne forbedre måden at håndtere skadedyr og sygdomme på.

21-09-2023 3 minutter Bælgfrugter,   Forskning

Flere øko-kyllinger har gangproblemer, efter at branchen har øget tilvæksten

Der er sket et fald i andelen af økologiske slagtekyllinger, der kan gå helt ubesværet. Forskere vurderer, at det kan skyldes en ny race, der vokser hurtigere.

19-09-2023 9 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Forskning

Ordning har været ramt af startvanskeligheder - nu skulle der være luget ud i problemerne

Minivådområdeordningen har gennemgået en række forbedringer, så det ifølge Fødevareministeriet fremover er lettere og mere attraktivt at gøre brug af ordningen. Ansøgningsrunden 2023 er nu åben.

18-09-2023 3 minutter Miljø,   Tilskud