Annonce

Annonce

En traktor kører oven på en bunke nyslået græs

Økologien står stærkere end konventionelt landbrug på flere parametre grundet lavere input fra total gødning, pesticider, højere kulstoflagring, færre dyr og sædskifter. Foto: Colourbox

EU-studie: Økologi er mere miljøvenligt end konventionelt landbrug

En gennemgang af 77 studier viser, at økologi på mange parametre er bedre for sine omgivelser end konventionelt landbrug.

Økologiske afgrøder har en mindre miljøpåvirkning end konventionelle afgrøder. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport, der sammenfatter resultaterne af 77 internationale livscyklusanalyser, hvor økologisk afgrødedyrkning sammenlignes med konventionel. Bag undersøgelsen står italienske forskere med støtte fra EU-Kommissionen.

Det skriver Innovationscenter for Økologisk Landbrug (Icoel) i en pressemeddelelse.

Når det gælder klimaændringer, ozonnedbrydning, økotoksicitet og ressourceforbrug, har økologisk drift den laveste påvirkning, uanset om man beregner den pr. kg produkt eller pr. hektar. Der er også lavere forsuring, eutroficering, menneskelig toksicitet, vandforbrug og energibehov, men her er forskellene ikke statistisk sikre.

"Økologien står stærkere på grund af lavere input af pesticider, total gødning, antal dyr per ha, højere kulstoflagring og sædskifter, der holder bedre på næringsstofferne. Dog er der undtagelser inden for de forskellige fødevaregrupper," forklarer Julie Cherono Henriksen, teamleder og chefkonsulent med speciale i LCA hos Icoel, til Økologisk Nu.

Hun minder dog om, at det er vigtigt at være opmærksom på, at LCA-studier kan inddrage indirekte effekter på forskellig vis, hvorfor der i nogle studier fx er indregnet partikelforurening fra maskinproduktion, bygninger o.lign., mens andre ikke har undersøgt dette.

Her er belastningen højere

Målt pr. hektar udkonkurrerede økologiske systemer de traditionelle systemer på alle parameter. Opgjort pr. kg færdigt produkt (som produceret enhed fra stalddøren – ikke i køledisken) havde økologiske systemer derimod en højere miljøbelastning på områderne fotokemisk ozondannelse, partikler, ioniserende stråling og arealanvendelse.

Hvorfor økologien slår dårligere ud på disse parametre, er dog uklart i studiet, mener Julie Cherono Henriksen.

"Husdyrgødning kan også indeholde tungmetaller, som kan sprede sig til miljøet, hvilket potentielt kan resultere i en højere spredning af skadelige partikler. Jeg synes dog ikke, forskerne selv redegør nærmere for, hvorfor belastningen i de ovenfor nævnte kategorier er højere fra økologisk produktion, når det regnes pr. kg produkt. Jeg antager, at forklaringen ligger i de lavere udbytter at fordele påvirkningerne ud på og forurening fra indirekte effekter," siger hun.

Økologisk Nu skrev i forrige uge til den ansvarlige kontaktperson blandt forskerne for at spørge ind til årsagerne, men har endnu ikke modtaget svar.

Denne artikel er skrevet i projektet 'Økologisk planteavl som nationalt virkemiddel for klima' finansieret af Promilleafgiftsfonden.

Flere artikler fra samme sektion

Arla har nu reduceret produktionen af øko-mælk med 100 mio. kg

Målet er nået for Arlas planlagte reduktion af øko-mælk. 50 mio kg er nået ved, at Arla-leverandører er blevet konventionelle, 40 mio. kg ved at landmænd er stoppet som mælkeproducenter og 10 mio. kg ved skifte til andre mejerier.

22-05-2024 2 minutter Mejeri,   Afsætning

Landmænd og haveejere modarbejder kommuners kamp for biodiversitet langs vejene

Landets tre største kommuner forsøger i disse år at øge biodiversiteten langs tusindvis af kilometer veje ved at ændre praksis for græsslåning. Flere planter og blomster i rabatten giver flere insekter og dermed flere fugle i landskabet. Men kommunerne oplever, at landmænd og haveejere i stigende grad øver selvtægt og modarbejder kommunernes indsats.

21-05-2024 7 minutter Biodiversitet

Friske bælgfrugter smager godt, men markedet møder udfordringer

KRONIK: En udfordring er en lav efterspørgsel på danske bælgfrugter, da konkurrencen er hård, og bælgfrugter – især de tørrede – ikke som sådan er højværdiafgrøder. Vi mangler også kulinarisk erfaring med at bruge friske bælgfrugter i madlavningen.

16-05-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Bælgfrugter