Annonce

Annonce

Kløvergræs

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan f.eks. være kløvergræs. Foto: Irene Brandt-Møller

Nye regler for sædskifte og gødskning hos økologer

FAGLIGT TALT: De kommende sædskifte- og gødningsregler for økologer begynder nu endeligt at falde på plads, og mange landmænd har set frem til, at der kan komme klarhed over de kommende rammer og regler.

Af: Michael Tersbøl, planterådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Der er ændringer i sædskifteregler og regler for dokumentation af gødning fra 1. januar 2022, og der sker noget ang. brancheanbefalingernes for loft for ikke-økologisk husdyrgødning fra 1. august 2022.

Sædskiftekrav i EU-reglerne

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan være:

 • Bælgplanter i renbestand, f.eks. markært, hestebønne, hvidkløver til frø osv.

 • Bælgsæd i blanding med korn, hvor bælgsæden udgør mindst 50 % af frøene i blandingen.

 • Kløvergræs, hvor kløveren udgør mindst 15 % af frøvægten i blandingen.

Mindst 50 pct. kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. Det kan være:

 • Græs og kløvergræsblandinger, både permanente og i omdrift.

 • Efterafgrøder, udlæg af græs og kløvergræsblandinger.

 • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttæer og -buske med bunddække af græs.

Ikke-økologisk gødning

Fra 1. januar 2022 skal du udfylde en erklæring om behov for ikke-økologisk gødning. Heri redegøres for hvorfor det er nødvendigt at bruge ikke-økologisk gødning, f.eks. at økologisk gødning ikke er tilgængeligt eller er for dyrt at skaffe. Erklæringen kan skrives ind i en blanket fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fra. 1. januar 2022 må du ikke afsætte din egen økologiske gødning og så i stedet købe tilsvarende ikke-økologiske gødning. Der vil dog være en række undtagelse for dette:

 • Hvis din egen gødnings næringsstofsammensætning er for skæv ift. planternes behov – f.eks. stort indhold af fosfor.

 • Forebyggelse af parasittryk på afgræsningsmarker.

 • Hvis du samarbejder med et biogasanlæg.

Hvis du gør brug af disse undtagelser, skal det fremgå af din erklæring om behov for ikke-økologisk gødning.

Brancheanbefalingerne stiller nye krav til gødningslofter

Fra 1. august 2022 vil brancheanbefalingerne tillade:

 • 43 kg udnyttet N i ikke-økologisk, ikke-afgasset husdyrgødning, mod 54 kg i dag, pr. ha. harmoniareal.

 • 65 kg ikke-økologisk husdyrgødning, når mindst 22 kg heraf er afgasset, pr. ha. harmoniareal.

 • Op til 65 eller 107 kg udnyttet N i alt, hvor mængden af N > 65 kg pr. ha. kan være økologisk husdyrgødning og ikke-økologisk N fra andre produkter i bilag 1 end husdyrgødning.

 • Økologisk husdyrgødning eller plantebiomasse, der afsættes til biogasanlæg, kan altid tages tilbage i samme N-mængde og anvendes uden om ovennævnte lofter for ikke-økologisk N i husdyrgødning

Reglerne i denne artikel er præsenteret ved et webinar, som du kan gense hos SEGES TV på deres hjemmeside:

https://www.seges.tv/video/69807253/nye-regler-for-ikke-okologisk-1

Flere artikler fra samme sektion

Samdyrkning kan være løsningen på den største udfordring med linser

Samdyrkning af linser og havre viser gode takter i årets forsøgsparceller. Havren lader til at lægge en god dæmper på ukrudt og linsers lejetendens.

22-09-2022 5 minutter Bælgfrugter,   Plantebaserede fødevarer

Søren Just udfaser soja med Thise: »Det er vigtigt, at vi tager ansvar«

Søren Lundager Just driver Skordalsris nær Herning sammen med sin kone Louise. Her har de 240 Dansk Sortbrogede malkekøer. Køerne producerer 2,8 millioner kg mælk om året – og det er helt uden brug af soja.

21-09-2022 4 minutter Foder,   Bæredygtighed,   Mejeri,   Kvæg

Generationsskifte: Husk også at tænke 30 år frem

Hvor ser du dig selv om 30 år? Det er et af de spørgsmål, man bør overveje, når man vil overtage en bedrift. Det fortalte chefkonsulent Jens Peter Hermansen til et arrangement på Sdr. Klejnstrup, der stod i generationsskiftets tegn.

21-09-2022 3 minutter Generationsskifte