Annonce

Annonce

Naturplejende køer ses på en græsmark omgivet af træer

Naturstyrelsen arbejder på at finde erstatningsarealer til de berørte landmænd, hvis kvæg har ydet naturpleje på PFAS-forurenede arealer. Foto: Irene Brandt

Ny arbejdsgruppe skal løse dilemma med naturpleje på PFAS-forurenede arealer

Myndigheder og interesseorganisationer samles i en ny arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan naturplejen kan fortsætte i PFAS-forurenede arealer.

Naturstyrelsen har netop sat et midlertidigt stop for naturpleje på ca. 3.000 ha statslige naturområder på grund af PFAS-forurening. Nu skal en ny arbejdsgruppe bestående af relevante myndigheder og interesseorganisationer finde løsninger på, hvordan naturplejen på arealerne fortsat kan sikres, og hvordan de berørte landmænd kan hjælpes bedst muligt.

Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Arbejdsgruppen består ud over Naturstyrelsen af faglige repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyresen, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening.

"Det har sat en lang række landmænd i en svær situation, og der er risiko for, at naturindholdet i områderne ikke understøttes, når der ikke går græssende kvæg på arealerne. Vi har, siden der blev fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier for græs til kvæg på en række statslige naturområder, arbejdet tæt sammen med relevante myndigheder om at håndtere fundet. Nu sætter vi turbo på det arbejdet med en fælles arbejdsgruppe, for det haster med at finde løsninger for både landmænd og vores fælles natur," siger vicedirektør Signe Nepper Larsen fra Naturstyrelsen.

Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge følgende mulige løsningsspor:

  • Naturstyrelsen skal arbejde på at finde erstatningsarealer til de berørte landmænd. Der er allerede flere steder fundet erstatningsarealer, og det arbejde fortsætter.

  • De berørte statslige arealer indeholder nogle af Naturstyrelsens vigtigste kystnære fuglelokaliteter af international betydning. Derfor skal der undersøges, hvordan naturplejen kan fortsætte, fx med andre dyr end kvæg eller andre naturplejeværktøjer.

  • Miljøstyrelsen skal kvalificere stikprøveresultaterne og afdække, hvor stor en del af de konkrete arealer, der reelt er forurenede.

  • Fødevarestyrelsen skal undersøge muligheden i EU-Kommissionen for en ny og særlig mærkning af dyr, der kun benyttes til naturpleje. Derudover deltager Landbrugsstyrelsen i forhold til EU’s landbrugstilskud.

  • De tre organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening skal komme med vigtig viden, input og idéer til arbejdet i gruppen.

Det første møde i arbejdsgruppen bliver indkaldt hurtigst muligt.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima