Annonce

Annonce

Lodsejere går i naturen og spiller naturbingo

Lodsejerne inviteres på 'walk and talk' og naturbingo for at skærpe deres interesse for naturpleje af deres egne arealer - som her i naturtypen rigkær ved Birkesø vest for Viborg Foto: Tina Bøje Clausen/Viborg Kommune

Naturbingo skal give banko hos landmændene

Naturbingo og 'walk and talk' er blandt redskaberne, når Viborg Kommune forsøger at gøre lodsejerne til naturforvaltere på deres egne arealer. Hovedopskriften for succes i naturforvaltningen ligger i, at lodsejerne selv skal have ejerskab og være med til at forme naturplejen fra bunden.

I en række naturskønne områder i Viborg Kommune bliver masser af gamle hegn nu pillet ned, og markerne indlemmes i store sammenhængende græsningsområder. En proces der i høj grad afhænger af velvilje fra lodsejerne.

"Mange af vores fineste naturområder er under tilgroning, og biodiversiteten er presset, men med den rette naturpleje ser vi, at selv de sjældne planter får fremgang, og der er mere liv," fortæller Tina Bøje Clausen, der er biolog og naturmedarbejder ved Viborg Kommune.

Kommunen har haft stor succes med at engagere lodsejerne og sætte gang i græsningsprojekter – blandt andet ved Tjele Langsø, Bredsgård Sø og Simested Ådal. Udgangspunktet er det store EU-projekt LIFE IP Natureman, der omfatter en lang række danske Natura 2000-områder fordelt over otte kommuner, men hvor arealerne i Viborg Kommune udgør ca. en tredjedel.

Projektets formål er især at forbedre forholdene for rigkær, kildevæld og surt overdrev, som er nogle af de habitatnaturtyper, vi finder i Danmark. Samtidig handler projektet også om at gøre landmanden til naturforvalter og gøre naturforvaltning til en rentable driftsform.

Naturen plejes året rundt i Viborg Kommunes græsningsprojekter, og kommunen har lagt en klar taktik for at få lodsejere til at engagere sig i endnu flere projekter
Naturen plejes året rundt i Viborg Kommunes græsningsprojekter, og kommunen har lagt en klar taktik for at få lodsejere til at engagere sig i endnu flere projekter. Foto: Uffe Bregendahl

'Walk and talk' og naturbingo

Hemmeligheden bag succesen i Viborg Kommune ligger i, at kommunen har lagt stor vægt på samarbejde med lodsejernes landbrugsrådgivere – både konventionelle og økologer.

Desuden har kommunen engageret landmænd og lodsejere ved at tage dem med ud i naturen på en 'walk and talk', hvor de får demonstreret, hvad der findes af biodiversitet på netop deres arealer, og de får en snak om, hvordan man kan gøre det endnu bedre, forklarede Tina Bøje Clausen ved årets plantekongres i Herning Kongrescenter tidligere på måneden.

”Vi researcher arealerne på forhånd, og på turene viser vi lodsejerne eksempler på karakteristiske og sjældne planter, der findes i området ud fra eksempelvis en ”naturbingo,” der laves til lejligheden. Det kunne være arter som Maj gøgeurt, Leverurt eller Trevlekrone, der er letgenkendelige arter, som vi finder i naturtypen rigkær. Og det er helt klart med til at øge lodsejernes interesse for biodiversiteten på deres egne arealer,” siger hun i et uddybende interview med økonu.dk.

Fra kaffebord til kortbord

Før lodsejerne tager på naturbingo bliver de inviteret til et interessentmøde, hvor Seges Natur og lokale rådgivere blandt andet giver en indflyvning i, hvad habitatnaturtyperne er for nogle størrelser, hvorfor det er vigtigt at passe på dem og hvad der indikerer god natur og god naturtilstand.

Deltagerne får også uddelt et spørgeskema, så kommunen kan få et overblik over, hvad der har vakt mest interesse. Men det er altid en af de mange rådgivere, der er tilknyttet projektet, der fortæller om de generelle støtteordninger til natur og om de muligheder, man har som lodsejer.

”Landmændene har som udgangspunkt større tillid til landbrugskonsulenterne end en ansat fra kommunen. Der kan jo nemt være en blandt deltagerne, der måske har haft en dårlig oplevelse med kommunen en gang i 70’erne, som ikke er glemt,” sagde Mads Lægsgaard Madsen med et smil.

Tina Bøje Clausen og Mads Lægdsgaard Madsen ved årets plantekongres i Herning Kongrescenter
Tina Bøje Clausen og Mads Lægdsgaard Madsen ved årets plantekongres i Herning Kongrescenter. Foto: Uffe Bregendahl

Han er specialkonsulent ved Seges Innovation, og har hjulpet med at arrangere møderne.

"Når deltagerne har mødt hinanden ved kaffebordet og har fået et oplæg om muligheder og støtteordninger for naturplejen, tager konsulenterne dem videre til et kortbord, så man kan begynde at snakke om at tegne streger på et kort over, hvor landmænd eventuelt kan få sine arealer med i et projekt,” siger Mads Lægdsgaard Madsen.

”Områderne kan jo nærmest være en del af lodsejernes identitet og noget, der måske har været i familien i generationer, så det skal vi jo ikke lave om på. Men det ligger i den menneskelige natur, at man har et ønske om at deltage i et fællesskab og der blive opfattet som konstruktiv. Det psykologiske aspekt kan vi udnytte til at få lavet konkrete aftaler ved møderne,” forklarer han.

Han erkender, at det handler om at holde tungen lige i munden, og at man som naturmedarbejder kan have svært ved ikke at presse på for en forudbestemt løsning.

”Vi har selvfølgelig en ide om, hvordan det kunne se ud, men det handler om at lodsejerne selv skal være med til at finde frem til en løsning, så vi sikrer, at de får ejerskab på projektet,” siger han.

Kommunen kan for eksempel hjælpe med at skaffe tilladelse til at etablere en kreaturspang over et vandløb, så køerne kan græsse på begge sider
Kommunen kan for eksempel hjælpe med at skaffe tilladelse til at etablere en kreaturspang over et vandløb, så køerne kan græsse på begge sider. Foto: Uffe Bregendahl

Ud over at sætte processen i gang bliver kommunens rolle typisk at facilitere nødvendige løsninger og skaffe de relevante oplysninger, der skal til, før lodsejer eller dyreholder kan søge de rette tilladelser. F.eks. hvis der er et ønske om at etablere en kreaturspang over et vandløb, så der kan græsses på begge sider. Derudover er der tilknyttet landbrugsrådgivere, der kan hjælpe lodsejerne med at søge tilskud til hegning eller forskellige typer af direkte rådgivning.

Kvæg er allerede i gang med at afgræsse på mange naturområder, og flere nye projekter er under opstart - blandt andet ved Birkesø vest for Viborg og Skals ådal. Men det er svært at sætte konkrete tal på den succes, Viborg Kommune har haft med 'walk and talk, naturbingo og interessentmøder.

”Vi oplever ofte, når mødet er slut, at deltagerne spørger til, hvornår det næste møde bliver. Lodsejerne virker ivrige efter mere viden om naturen i deres område, og samtidig er de motiverede for at gøre noget for at passe på naturen på deres arealer, og det opfatter vi helt klart som et tegn på succes,” siger Tina Bøje Clausen.

Typisk er der kvægracer på arealerne, der kan gå ude året rundt, som studen her af racen Galloway - populært kaldet oreo-kvæg på grund af striberne
Typisk er der kvægracer på arealerne, der kan gå ude året rundt, som studen her af racen Galloway - populært kaldet oreo-kvæg på grund af striberne. Foto: Uffe Bregendahl

Flere artikler fra samme sektion

Restprodukt fra græsprotein ligner nyt vidundermiddel mod indvoldsorm

Produktionen af græsprotein kan vise sig at have en særdeles positiv sidegevinst fordi den græspulp der bliver til overs ved raffineringen måske kan hjælpe til at bekæmpe indvoldsorm. Det viser nye forsøg København Universitet har lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

20-02-2024 4 minutter

10.000 hektar mere mangfoldig natur i det danske landskab

Naturforvaltere har i stor stil søgt en naturordning, der har til formål at bevare naturområder og værne om biodiversitet.

15-02-2024 2 minutter

Dette skal du være obs på, når du handler med grovfoder

FAGLIGT TALT: Få en handelsaftale på plads i god tid, men sæt jer sammen inden - køber og sælger - så I kan få afklaret usikkerheder i aftalen, før den indgås.

14-02-2024 2 minutter Fagligt talt,   Foder