Annonce

Annonce

En landmand er ved at så hestebønner med sin traktor

Forsøg viser, at udbyttet falder 79 kg pr. ha, for hver dag såningen udsættes efter den 1. april. Foto: Claus Østergaard/ØRD

Det koster at udsætte såning af vårsæd

FAGLIGT TALT: Forsøg viser, at vårsæd giver merudbytte ved at komme tidligt i jorden, og det er jordens tjenlighed, der afgør tidspunktet for såning.

Af: Claus Østergaard, plantechef, ØkologiRådgivning Danmark

Forårsarbejdet i de økologiske marker er i fuld gang. Efter en meget våd februar har marts vist sig fra sin meget venlige side med masser af sol og tørvejr.

Det betyder, at det mange steder har været muligt at komme i gang med såningen tidligt, og det giver mulighed for ekstra udbytte. Med historisk høje afgrødepriser er det endnu mere vigtigt at få flest mulige kerner med i mejetærskeren, når der skal høstes.

Det er jordens tjenlighed, der afgør valget af såtidspunkt. Det betyder, at såningen skal kunne gennemføres uden at pakke jorden i dybden. Det er en særlig risiko efter en mild vinter, hvor jorden kan være tør i overfladen og våd længere nede.

Jordtemperaturen er mindre afgørende for såningen af vårsæd og bælgsæd, der fint kan sås ved jordtemperaturer ned til 2-3C.

For at få en god start på året gælder det om, at timingen er rigtig med hensyn til afgrødevalg, maskiner og jordens fugtighed. Det er nu, fundamentet for en succesfuld vækstsæson og høst skal lægges, og i økologisk drift kan der ikke rettes op på et dårligt udført såarbejde senere i vækstsæsonen.

Det betaler sig at være tidligt ude med såningen af vårsæd, og især havre, der i 2021 udgjorde mere end 35 pct. af arealet med økologisk vårsæd, giver et højt merudbytte for tidlig såning.

Forsøg viser, at udbyttet falder 79 kg pr. ha, for hver dag såningen udsættes efter den 1. april. Ved tidlig såning kan man samtidig spare lidt af den dyre økologiske såsæd, fordi rodudvikling og buskning bliver bedre.

De øvrige korn- og bælgsædsarter som ærter og hestebønner betaler også godt for at få forlænget vækstsæsonen ved en tidlig såning.

Hvis vejrliget betyder, at man er tvunget til at udskyde såningen til sidst i april eller første halvdel af maj, er det bedst at så vårbyg, som har den korteste vækstsæson af vårsædsarterne. Kommer man efter midten af maj, skal det overvejes, om korn kan erstattes af majs, hamp eller boghvede.

Flere artikler fra samme sektion

Nordeuropas største landbrugsmesse er tilbage

Efter flere års pause er Agromek åbnet i denne uge med rekordstort aktivitetsprogram.

30-11-2022 3 minutter Events

Kontrol: Hver sjette kvægejer giver ikke sine dyr ordentlige udeforhold

Fødevarestyrelsen har givet sanktioner til flere landmænd, som ikke har sørget for ordentlige forhold for deres udegående kvæg.

30-11-2022 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg

Økologisk griseproducent fodrer nu 100 pct. sojafrit

I samarbejde med Vestjyllands Andel har Laurs Papsø helt udfaset soja i foderet til sine grise. I stedet får de nu lokalt produceret protein.

23-11-2022 4 minutter Svin,   Foder