Annonce

Annonce

På billedet ses et snedækket landskab ved Birkesø vest for Viborg, der bliver afgræsset af galloway-kvæg

Området her ved Birkesø i Viborg kommune bliver i dag afgræsset, og er et eksempel på sted, hvor kommunen nu samarbejder med lodsejerne om at rydde og udvide arealerne. Foto: Uffe Bregendahl

10.000 hektar mere mangfoldig natur i det danske landskab

Naturforvaltere har i stor stil søgt en naturordning, der har til formål at bevare naturområder og værne om biodiversitet.

Det danske landskab består i dag af mange forskellige typer arealer, og man finder let både gule og grønne marker samt bøge- og nåleskov. De lysåbne arealer med farverige blomster og summende insekter, som man også forbinder med dansk natur, har dog sværere kår og fortrænges let, hvis ikke lodsejerne gør en indsats.

Derfor er det positivt, at interessen for at søge naturordningen ”Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning” har været overvældende stor. Det betyder, at der i fremtiden skabes mere mangfoldig natur på mere end 10.000 hektar landbrugsjord rundt om i landet, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemdedelelse.

Læs mere rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning her.

”Det er vigtigt, at vi passer på vores fælles natur. Derfor er det rigtig positivt at se, at så mange har haft lyst til at søge en af vores ordninger, hvor der ydes støtte til, at man kan bidrage til biodiversiteten”, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, Anna de Klauman.

Når et naturområde afgræsses året rundt, bliver der plads til større mangfoldighed af planter, som medfører flere insekter og derfor flere fugle - det giver altså biodiversiteten et boost
Når et naturområde afgræsses året rundt, bliver der plads til større mangfoldighed af planter, som medfører flere insekter og derfor flere fugle - det giver altså biodiversiteten et boost. Foto: Uffe Bregendahl

I alt har 900 personer og organisationer søgt om tilskud for 81 millioner kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget, som puljen oprindeligt var på. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har besluttet at imødekomme ansøgningerne.

Imødekommelsen af overansøgningen bidrager til en bedre udnyttelse af midlerne i Landdistriktsprogrammet. Indtil videre er næsten 6 milliarder kroner blevet hjemtaget fra EU, og inklusiv de nationale midler er der samlet blevet udbetalt 7,6 milliarder kroner til rigtig mange gode projekter rundt om i landet. 

Mere natur på bedrifterne

”Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning” er en af de ordninger, som lodsejere og forpagtere kan søge, hvis de ønsker at skabe mere natur på deres jord.

Ordningen er med til at beskytte og skabe forskellige typer af naturarealer til gavn for dyreliv og biodiversitet og udspringer af et ønske om at bevare de mange forskellige naturtyper i Danmark.

”Vi bruger ordningerne til at sikre, at dét at gøre en forskel for naturen ikke sker på bekostning af ansøgernes drift”, siger Anna de Klauman.

Flere artikler fra samme sektion

Dronehyrden hjælper landmanden

I takt med at naturområderne til afgræsning vokser, opstår der behov for at finde nye metoder til overvågning af de græssende dyr. Alene i år er der hos landbrugsstyrelsen søgt om tilskud til at omlægge 10.000 ha til afgræsning. Lige nu tester 10 landmænd hvordan droner fungerer som en lille hjælper – en slags flyvende hyrde.

18-04-2024 7 minutter Biodiversitet

Truslen er blevet mindre, så nu må hønsene atter komme ud

Risikoen for fugleinfluenza er faldet. Derfor ophæver Fødevarestyrelsen nu kravet om, at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være under tag eller lukket inde.

17-04-2024 2 minutter Fugleinfluenza,   Æg og fjerkræ

Fødevareministeriet slår fast: Solcelleparker er økologiske og kan få økostøtte

Mange solcelleparker får økologistøtte, selv om de ofte drives af konventionelle. Samtidig hjælper de regeringen med at nå målsætningen for det samlede øko-areal.

17-04-2024 4 minutter Tilskud