Annonce

Annonce

Mennesker fjerner affald på en strand

Mikroplast er enten nedbrydningsprodukter fra større plaststykker eller lavet specifikt som mikroplast i fx. skrubbecreme. Når eksempelvis plastikposer bliver smidt i naturen, bliver de langsomt nedbrudt af solens UV-stråler og afgiver dermed mikroplastpartikler. Foto: Charles Mitchell/flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Forskere finder mikroplast i kød, mælk og blod fra landbrugsdyr

Blodprøver fra samtlige landbrugsdyr i et nyt studie indeholdt mikroplast. Forskerne fandt også plast i kødet, mælken og foderet, og tidligere forskning viser, at det kan få konsekvenser for sundheden.

Fra det dybeste sted i havet, Marianergraven, til Arktis og toppen af Mount Everest.

Plastforureningen har nået de fjerneste egne på kloden, og det er derfor næppe nogen overraskelse, at forskere nu har fundet mikroplast i både blodet, mælken og kødet fra landbrugsdyr samt i deres foder.

I et nyt pilotstudie fra Vrije Universiteit Amsterdam har forskere taget forskellige prøver fra både køer, grise og foder, og resultaterne viser, at der i langt de fleste prøver var rester af mikroplast: 100 pct. af blod- og foderprøverne viste rester af mindst én type plast, 72 pct. af mælkeprøverne indeholdt plast, og for kød var tallet 75 pct.

"Studiet vækker alvorlig bekymring vedrørende mikroplastforurening af vores fødekæde. Det står også klart, at det ikke er landmændenes skyld. Det lader til - i hvert fald til en vis grad - at madrester, bl.a. fra supermarkederne, bliver forarbejdet til foder, mens det stadig er pakket ind og det hele. Det er ikke kun til skade for dyrevelfærden, men muligvis også for os. Det er meget sandsynligt, at hver eneste bøf og burger indeholder små stykker plast," siger Maria Westerbos, direktør for NGO'en Plastic Soup Foundation, som har finansieret studiet.

Sidste år blev en whistleblower fyret fra sit job som mekaniker, da han optog og offentliggjorde en video, der viste, hvordan madvarer i USA bliver blendet til foder, mens maden stadig er indpakket i plast.

Mikroplast

Alt plastik under fem millimeter i størrelse betegnes som mikroplastik. Det er slid og nedbrydning, der forvandler makroplastik til mikroplastik. Kilderne kan være alt lige fra plastikposer, der langsomt nedbrydes, til slitage af bildæk, tøjvask af syntetiske fibre, der skylles ud med spildevandet, tandpasta, skrubbecreme og maling.

80 pct. af den mikroplast, der stammer fra f.eks. plejeprodukter og tøjvask, ender i spildevandsslammet. Mindst 50 pct. af spildevandsslammet i Danmark spredes som gødning på de danske marker, hvorfra det kan udvaskes til søer, vandløb og dermed havet.

Kilde: Plastic Change

Kan påvirke vores celler

Selvom studiet er baseret på relativt få prøver - der blev eksempelvis lavet 25 prøver af mælk, 24 blodprøver og 16 prøver af kød - mener forskerne stadig, at det er nok til at vise, at plast kan findes i både landbrugsdyrene og deres foder. For at kende det mere præcise omfang er man dog nødt til at lave flere prøver, så en fuld statistisk analyse kan foretages, skriver forskerne.

Et studie fra sidste år fandt også rester af mikroplast i flere mælkeprøver, og tidligere i år fandt forskerne fra Vrije Universiteit Amsterdam mikroplast i blodprøver fra mennesker.

Der er stadig meget, man ikke ved om konsekvenserne fra de små partikler, men tidligere forskning har vist, at partiklerne kan påvirke menneskers celler, og i dyreforsøg så man, at de kan øge kolesteroltallet og risikoen for blodsygdomme.

"Dyr kan optage i hvert fald nogle af de plastpartikler, som de eksponeres for i deres habitat. Dette studie bør give anledning til, at man dykker yderligere ned i emnet for at finde ud af det fulde omfang, og hvilke risici det medfører," siger medforfatter på studiet øko-toksikolog dr. Heather Leslie i en pressemeddelelse.

"At producere plast-frit foder til dyr kan være en af måderne, hvor man kan gøre noget ved dyrenes eksponering for plastpartikler," tilføjer hun.

Pilotstudiet er ikke eksternt fagfællebedømt, men bedømt internt på universitetet.

Flere artikler fra samme sektion

Fødevarestyrelsen laver kontrol hos landmænd med direkte salg

Økologer som sælger fødevarer via stalddørssalg eller gårdbutik, kan se frem til, at kontrollanter fra Fødevarestyrelsen banker på stalddøren i løbet af årets sidste måneder.

25-09-2023 2 minutter Kontrol,   Gårdbutikker & direkte salg

Økologerne har haft en historisk dårlig høst af korn og bælgfrugter til konsum

Årets miserable høstudbytte viser, at det bliver nødvendigt at skabe større robusthed ude på de landbrug, som ønsker at dyrke korn og bælgfrugter til konsum, lyder vurderingen fra Aurion.

25-09-2023 5 minutter Høst

Yderligere to danske firmaer dropper salget af grøntsagskasser

I denne uge stoppede både Eat Grim og Den Grønne Asparges med at levere grøntsagskasser direkte til danskernes køkkendør.

21-09-2023 4 minutter Frugt, bær, grønt,   Onlinesalg