Annonce

Annonce

Carsten Sørensen økologikonsulent i stald

Seks kvægbesætninger er nu kommet under tilsyn, fordi Fødevarestyrelsen har målt for høje mængder PFAS i dyrenes blod. Carsten Sørensen efterlyser mere viden om, hvordan producenterne skal forholde sig. Privat foto

Økolog om nye PFAS-fund i kvæg: »Det er pokkers«

Seks kvægbesætninger er under tilsyn, efter at Fødevarestyrelsen har fundet forhøjet indhold af PFAS i deres blod. Økologisk kvægproducent savner informationer fra myndighederne.

Artiklen er opdateret d. 21/3 med svar fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har nu fundet forhøjet PFAS-indhold i blodet på seks kvægbesætninger, der har græsset på PFAS-forurenede arealer.

Ifølge dr.dk er besætningerne derfor nu under offentligt tilsyn, hvilket betyder, at de ikke må flyttes eller slagtes, uden at Fødevarestyrelsen får besked.

"Vi skal have styr på dyrene, hvis de flyttes, skal det meddeles til Fødevarestyrelsen, så vi er sikre på, at de ikke havner på slagterier og ude i fødevarekæden, uden at vi har forholdt os til risikoen ved at spise kødet," siger Henrik Dammand Nielsen, chef for kemi- og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.

Styrelsen har foreløbig analyseret prøver fra 29 ud af 40 vestjyske lokaliteter, der bruges til fødevareproduktion, og som har vist sig at være PFAS-forurenede.

Forureningen med de sundheds- og miljøskadelige PFAS-stoffer fyldte meget blandt producenterne på Økologisk Landsforenings generalforsamling tidligere i marts, og bekymringerne stopper næppe foreløbig med den seneste sag.

"Jeg tænker, at det er pokkers. Vi har gjort alt for, at vores produktion skal være så bæredygtig, ren og klimavenlig som muligt, og så kommer der noget susende ind fra højre. Det er jo ikke noget, vi som økologer har skabt - det er en forurening, der kommer udefra," siger Carsten Sørensen, forperson for Kød- og Naturgræsserudvalget i Økologisk Landsforening, til Økologisk Nu.

Han savner generelt informationer fra Fødevarestyrelsen om, hvordan han som producent skal forholde sig, og om der er erstatning, hvis ens dyr skal destrueres.

Fødevarestyrelsen: Ingen mulighed for erstatning

Økologisk Nu har kontaktet styrelsen for at få svar på Carsten Sørensens spørgsmål. Til spørgsmålet om, hvordan producenterne skal forholde sig, og om de kan sende dyrene på græs som altid, skriver styrelsen i en mail:

"Producenterne kan sende dyr på græs på områder, der ikke er under mistanke om PFAS-forurening. Det vil sige områder, hvor der enten ikke er foretaget målinger af PFAS i græs eller vand, områder hvor indholdet af PFAS i græs eller vand er under Fødevarestyrelsens indikatorværdier, eller områder hvor Fødevarestyrelsen på baggrund af målinger af PFAS i blodet hos konkrete besætninger har vurderet, at arealerne fortsat er sikre at anvende til afgræsning. I forhold til de områder, hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at der kan være en bekymring for fødevaresikkerheden, udestår endelig afklaring af, hvorvidt arealerne fremadrettet kan anvendes til græsning og under hvilke betingelser."

Hvad hvis man er producent og har dyr gående på et af de 40 mistænkte arealer, som er forurenet med PFAS, men som myndighederne endnu ikke har taget prøver fra?

"Blandt de 40 arealer under mistanke er der et enkelt areal, hvor der fortsat går dyr, og hvor der endnu ikke er udtaget blodprøver. Prøvetagningen er i proces. På de øvrige 39 arealer er dyrene blevet flyttet/hjemtaget fra de pågældende arealer. Besætningsejerne, der har haft dyr på de mistænkte arealer, bør vente, til resultaterne er klar. På baggrund af blodprøveresultaterne vejleder Fødevarestyrelsen besætningsejerne om, hvorvidt arealerne fortsat kan anvendes til afgræsning, eller om afgræsning i den kommende sæson frarådes. Der udestår dog en endelig afklaring af, hvorvidt arealer, hvor der er konstateret højt PFAS-indhold i dyr, fremadrettet kan anvendes til græsning og under hvilke betingelser. 

Er der mulighed for erstatning hvis ens besætning skal destrueres?

"Nej, desværre."

Flere artikler fra samme sektion

Velfærdskontrol viser atter regelbrud: Køer får ikke opfyldt suttebehov og opstaldes enkeltvist

Fødevarestyrelsens kontrol af 308 kvægbesætninger viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne i 24 pct. af besætningerne. Styrelsen kalder resultatet "bekymrende".

23-09-2023 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg

Økologer skal forbedre håndteringen af skadedyr og sygdomme i hestebønner

Der er fordele for både landmanden og jordfrugtbarheden ved at dyrke hestebønner. Men hvis man vil opnå samme mængde hestebønner i økologisk landbrug som i konventionelt, skal økologerne forbedre måden at håndtere skadedyr og sygdomme på.

21-09-2023 3 minutter Bælgfrugter,   Forskning

Flere øko-kyllinger har gangproblemer, efter at branchen har øget tilvæksten

Der er sket et fald i andelen af økologiske slagtekyllinger, der kan gå helt ubesværet. Forskere vurderer, at det kan skyldes en ny race, der vokser hurtigere.

19-09-2023 9 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Forskning