Annonce

Annonce

Carsten Sørensen økologikonsulent i stald

Seks kvægbesætninger er nu kommet under tilsyn, fordi Fødevarestyrelsen har målt for høje mængder PFAS i dyrenes blod. Carsten Sørensen efterlyser mere viden om, hvordan producenterne skal forholde sig. Privat foto

Økolog om nye PFAS-fund i kvæg: »Det er pokkers«

Seks kvægbesætninger er under tilsyn, efter at Fødevarestyrelsen har fundet forhøjet indhold af PFAS i deres blod. Økologisk kvægproducent savner informationer fra myndighederne.

Artiklen er opdateret d. 21/3 med svar fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har nu fundet forhøjet PFAS-indhold i blodet på seks kvægbesætninger, der har græsset på PFAS-forurenede arealer.

Ifølge dr.dk er besætningerne derfor nu under offentligt tilsyn, hvilket betyder, at de ikke må flyttes eller slagtes, uden at Fødevarestyrelsen får besked.

"Vi skal have styr på dyrene, hvis de flyttes, skal det meddeles til Fødevarestyrelsen, så vi er sikre på, at de ikke havner på slagterier og ude i fødevarekæden, uden at vi har forholdt os til risikoen ved at spise kødet," siger Henrik Dammand Nielsen, chef for kemi- og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.

Styrelsen har foreløbig analyseret prøver fra 29 ud af 40 vestjyske lokaliteter, der bruges til fødevareproduktion, og som har vist sig at være PFAS-forurenede.

Forureningen med de sundheds- og miljøskadelige PFAS-stoffer fyldte meget blandt producenterne på Økologisk Landsforenings generalforsamling tidligere i marts, og bekymringerne stopper næppe foreløbig med den seneste sag.

"Jeg tænker, at det er pokkers. Vi har gjort alt for, at vores produktion skal være så bæredygtig, ren og klimavenlig som muligt, og så kommer der noget susende ind fra højre. Det er jo ikke noget, vi som økologer har skabt - det er en forurening, der kommer udefra," siger Carsten Sørensen, forperson for Kød- og Naturgræsserudvalget i Økologisk Landsforening, til Økologisk Nu.

Han savner generelt informationer fra Fødevarestyrelsen om, hvordan han som producent skal forholde sig, og om der er erstatning, hvis ens dyr skal destrueres.

Fødevarestyrelsen: Ingen mulighed for erstatning

Økologisk Nu har kontaktet styrelsen for at få svar på Carsten Sørensens spørgsmål. Til spørgsmålet om, hvordan producenterne skal forholde sig, og om de kan sende dyrene på græs som altid, skriver styrelsen i en mail:

"Producenterne kan sende dyr på græs på områder, der ikke er under mistanke om PFAS-forurening. Det vil sige områder, hvor der enten ikke er foretaget målinger af PFAS i græs eller vand, områder hvor indholdet af PFAS i græs eller vand er under Fødevarestyrelsens indikatorværdier, eller områder hvor Fødevarestyrelsen på baggrund af målinger af PFAS i blodet hos konkrete besætninger har vurderet, at arealerne fortsat er sikre at anvende til afgræsning. I forhold til de områder, hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at der kan være en bekymring for fødevaresikkerheden, udestår endelig afklaring af, hvorvidt arealerne fremadrettet kan anvendes til græsning og under hvilke betingelser."

Hvad hvis man er producent og har dyr gående på et af de 40 mistænkte arealer, som er forurenet med PFAS, men som myndighederne endnu ikke har taget prøver fra?

"Blandt de 40 arealer under mistanke er der et enkelt areal, hvor der fortsat går dyr, og hvor der endnu ikke er udtaget blodprøver. Prøvetagningen er i proces. På de øvrige 39 arealer er dyrene blevet flyttet/hjemtaget fra de pågældende arealer. Besætningsejerne, der har haft dyr på de mistænkte arealer, bør vente, til resultaterne er klar. På baggrund af blodprøveresultaterne vejleder Fødevarestyrelsen besætningsejerne om, hvorvidt arealerne fortsat kan anvendes til afgræsning, eller om afgræsning i den kommende sæson frarådes. Der udestår dog en endelig afklaring af, hvorvidt arealer, hvor der er konstateret højt PFAS-indhold i dyr, fremadrettet kan anvendes til græsning og under hvilke betingelser. 

Er der mulighed for erstatning hvis ens besætning skal destrueres?

"Nej, desværre."

Flere artikler fra samme sektion

Fra 24 meter lang tunnel kan forskerne nu nærstudere planternes rødder

I en 24 meter lang tunnel under jorden kan forskere fra Københavns Universitet fremover få mere viden om, hvordan klimaforandringer med mere regn og tørke påvirker vores afgrøder.

12-07-2024 4 minutter Planteavl,   Forskning,   Klima

Lavbundsjorde til skue: Herregården Nørre Vosborg har officielt færdiggjort lavbundsprojekt på 88 ha eng

Engene omkring den historiske herregård Nørre Vosborg giver et billede af, hvordan store dele af det danske landskab vil se ud i fremtiden, hvis det foreløbige aftaleudkast fra trepartsforhandlingerne om en CO2-afgift føres ud i livet.

10-07-2024 4 minutter Klima

Klimatelt på Landsskuet: Skal marker fyldes med solceller, eller skal vi have atomkraft?

Som følge af det massive fokus på klimaforandringer og CO2-afgifter i landbruget er der rejst et 'klimatelt' til årets Landsskue i Herning. Her kan landmænd blive klogere på, hvordan netop deres bedrifter kan mindske CO2-aftrykket – f.eks. med hjælp fra foderadditiver, pointsystemer – og sågar atomkraft.

05-07-2024 7 minutter Landsskue