Annonce

Annonce

En person hælder vand fra vandhanen op i et glas

Da nitratforureningen af vores drikkevand fortrinsvis stammer fra kvælstofgødning i landbruget, er en løsningsmulighed derfor at beskytte grundvandet ved at tage landbrugsarealer ud af drift og gøre dem til beskyttede områder, hvor der ikke bruges kvælstof. Foto: Rasmus Bluhme

Landbrugets gødning hæver indholdet af nitrat i vandet - det koster både liv og samfundet milliarder

Nitrat i de mængder, der findes i danske drikkevandsboringer, øger risikoen for tarmkræft. Den primære kilde til nitrat er landbrugets kvælstofgødning, og defor kan det faktisk svare sig økonomisk at tage landbrugsjord ud af drift, har forskere beregnet.

Danmark kan spare 2,2 mia. kr. om året, hvis vi sænker mængden af nitrat i vores drikkevand, fordi vi dermed kan undgå 127 tilfælde af tarmkræft om året. Det viser beregninger lavet af forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og GEUS.

Drikkevand med høje niveauer af nitrat er koblet til forskellige helbredseffekter som fødselsdefekter og kræft. For eksempel vokser den videnskabelige evidens for, at nitrat i drikkevandet øger risikoen for tyk- og endetarmskræft, som over 5.000 danskere rammes af hvert år.

Selvom indholdet de fleste steder i landet ligger langt under EU's fastsatte grænseværdi, er nitratmængderne i drikkevandet adskillige steder alligevel store nok til at øge risikoen for at udvikle tyk- eller endetarmskræft. Det har både en stor dansk befolkningsundersøgelse fra 2018 og adskillige internationale studier påvist, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

”EU’s krav om højst 50 milligram nitrat per liter vand er et minimumskrav, så vi kan sagtens fastsætte strengere krav i Danmark. Og vores forskning viser, at dette ville gavne folkesundheden og samtidig spare samfundet for rigtig mange penge,” siger Brian H. Jacobsen, seniorforsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Nitrat i drikkevandet

Det nye studie bygger videre på en stor befolkningsundersøgelse fra 2018. Undersøgelsen viste, at de danskere, som er eksponeret for koncentrationer af nitrat i drikkevandet over 9,25 mg/l, har 15 pct. større risiko for at udvikle tarmkræft end dem, der er mindst eksponeret for nitrat (under 1,3 mg/l).

Den forhøjede kræftrisiko kunne ses allerede ved nitratkoncentrationer over ca. 4 mg/l vand.

Drikkevandsanalyser fra GEUS’ Jupiter database viser, at cirka 10 pct. af det danske drikkevand har et nitratindhold over 9 mg/L, og yderligere cirka 10 pct. ligger over 4 mg/L som et gennemsnit for 2018-2021.

Nitratindholdet er generelt højere i de 50.000 private drikkevandsboringer, som hver forsyner mindre end ni husstande, end det er i vand fra de almene vandværker. Her har ca. 53 pct. af boringerne nitratkoncentrationer højere end 9 mg/l, hvor dette er tilfældet for ca. 11 pct. af de almene vandværker.

De private boringer, som kun forsyner én husholdning, er fra 2019 ikke længere underlagt kontrol af drikkevandet for nitrat, og derfor er nitratindholdet i disse ukendt. Samlet set får ca. 4 pct. af danskerne deres vand fra private boringer. Det svarer til ca. 237.000 mennesker.

Han er førsteforfatter til det nye studie udgivet i tidsskriftet Science of the Total Environment.

Gevinsten overstiger regningen

Den danske befolkningsundersøgelse fra 2018 påviser en statistisk signifikant sammenhæng med forhøjet risiko for tyk- eller endetarmskræft, når nitratniveauet i vandet er over cirka 4 mg/l og en endnu højere risiko, når det kommer over cirka 9 mg/l.

En analyse af nitratmængderne i landets vandforsyninger viser, at cirka 10 pct. af det danske drikkevand har et nitratindhold over 9 mg/l, og yderligere cirka 10 pct. ligger over 4 mg/l som et gennemsnit for 2018-2021. De fleste vandforsyninger med nitratindhold på disse niveauer udgøres af små privatejede boringer, der forsyner færre end ni husstande. Men det gælder også for flere hundrede almene vandværker, særligt i området omkring Aalborg.

Altså drikker ca. 20 pct. af danskerne vand med mere end 4 mg/L, og 10 pct. drikker vand med over 9 mg/L

"Det betyder ikke, at du som privatperson skal være bekymret for at drikke vand fra hanen. Mange andre risikofaktorer er vigtigere end nitrat i drikkevandet, når det gælder tarmkræft – fx hvad man spiser, hvor meget man bevæger sig, og om man ryger. Men ud fra et samfundsperspektiv ville det være godt med mindre nitrat i vandet,” siger Jörg Schullehner, medforfatter og adjunkt ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Hvis man mindsker nitratudledningen fra landbruget, beskytter vi samtidig andre dele af vandmiljøet og naturen mod negative effekter af kvælstof.

— Jörg Schullehner, adjunkt ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet

Forskerne har beregnet både gevinster og omkostninger ved at sænke nitratindholdet i det danske drikkevand, og gevinsterne overstiger regningen for at mindske nitratindholdet, uanset hvilken måde man mindsker det på.

”Statistisk set kan cirka 127 danske tilfælde af tarmkræft hvert år kobles til det nuværende indhold af nitrat i vandet. Værdien af de leveår, som man gennemsnitligt taber, hvis man får konstateret tarmkræft, lagt sammen med sundhedsomkostningerne ved et kræftsygdomsforløb løber op i mange hundrede millioner kroner per år. Så vi kan både spare mennesker for en frygtelig sygdom og samfundet for en masse penge,” siger Brian H. Jacobsen.

Sænker man standarden til højst 9 mg/L nitrat, ville der ifølge beregningerne være 72 færre tilfælde af tyk- og endetarmskræft og en årlig nettogevinst at hente på godt 1,2 milliard kr.

Sænker man standarden yderligere til cirka 4 mg/L kan man lægge ekstra 965 mio. kr. oveni og undgå yderligere 55 kræfttilfælde. Det giver i alt 2,2 mia. kr.

Beskyt grundvand, flyt boringer, rens vandet

Forskerne har i deres regnestykke trukket de omkostninger fra, der er forbundet med at sænke nitratmængderne. De har beregnet prisen for tre forskellige løsningsmodeller.

Da nitratforureningen fortrinsvis stammer fra kvælstofgødning i landbruget, er den første mulighed derfor at beskytte grundvandet ved for eksempel at tage landbrugsarealer ud af drift og gøre dem til beskyttede områder, hvor der ikke bruges kvælstof, og hvor der derfor efter en årrække udledes mindre nitrat.

Den anden mulighed er at flytte vandboringerne væk fra de områder, hvor nitratindholdet i drikkevandet overskrider niveauerne eller at udføre dybere boringer for dermed at undgå det øvre grundvand med for højt niveau af nitrat.

Den tredje mulighed er at rense vandet for nitrat med teknologier som denitrifikation, ionbytning og omvendt osmose, der anvendes i udlandet, men som på nuværende tidspunkt ikke bliver anvendt på vandværker i Danmark.

Afledte effekter

Forskerne har beregnet de gennemsnitlige omkostninger til at ligge på henholdsvis 65 mio. kr. for at nå 9 mg/L og yderligere 45 mio. kr. årligt for at nå 4 mg/L.

”Der er fordele og ulemper ved alle tre løsninger, og det kommer an på de lokale forhold og tidshorisonten, hvad der giver bedst mening. At udtage landbrugsarealer er fx relativt billigt, men der kan gå op til 50 år, før effekten af grundvandsbeskyttelsen er slået igennem,” siger Birgitte Hansen, seniorforsker fra GEUS.

”Selv med de højeste omkostninger til at fjerne nitrat og de mest pessimistiske antagelser om sundhedsgevinsterne er der en fortjeneste ved at sænke nitratmængderne til maksimalt 9 mg/L,” påpeger Brian H. Jacobsen.

Derudover vil tiltag mod mindre nitrat i drikkevandet formentlig føre flere gavnlige effekter med sig, pointerer Jörg Schullehner:

“Man skal huske, at vi her kun ser på effekterne i forhold til tarmkræft. Der kunne sagtens være andre afledte effekter. Hvis vi renser vandet med mere avancerede metoder, kan vi muligvis også fjerne andre uønskede stoffer, som også kan påvirke vores sundhed. Og hvis man mindsker nitratudledningen fra landbruget, beskytter vi samtidig andre dele af vandmiljøet og naturen mod negative effekter af kvælstof. Så det er faktisk meget konservative beregninger."

Flere artikler fra samme sektion

Organisationer går sammen for at redde Det Økologiske Spisemærke

Flere organisationer opfordrer nu kraftigt regeringen til at finde en ny og langsigtet finansiering af Det Økologiske Spisemærke, når den på torsdag præsenterer sin strategi for økologi for forligskredsen.

28-11-2023 5 minutter Det Økologiske Spisemærke

Finansloven giver dødsstødet til Det Økologiske Spisemærke

Tyskland har netop kopieret det danske økologiske spisemærke, og Storbritannien overvejer det. Nu har et flertal bag finansloven imidlertid valgt at fjerne alle midler til at drive mærket. "Økologistrategien er ikke det papir værd, den bliver skrevet på," lyder det fra Økologisk Landsforening.

Stort nederlag til skrappere pesticidlov: »Det er en mørk dag for miljøet«

Et lovforslag i EU om at halvere brugen af sprøjtegifte led et eftertrykkeligt nederlag i parlamentet. Dermed er en central søjle i EU's 'Green Deal' i ruiner.

24-11-2023 5 minutter Pesticider,   EU,   Miljø