Annonce

Annonce

Janusz Wojciechowski sidder til høring i Europa-Parlamentet

EU's landbrugskommissær Janusz Wojciechowski har på et nyligt møde med EU's landbrugsministre sagt, at alle medlemslandenes landbrugsudspil har plads til forbedring. Foto: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

EU-landene har præsenteret deres landbrugsudspil, og det ser svært ud for økologimålet

Økologi skal udgøre mindst en fjerdedel af landbrugsarealet i EU i 2030, men baseret på medlemslandenes landbrugsudspil ser det ud til at blive svært at nå målsætningen.

På blot ti år skal økologien tredobles, lød det fra EU-Kommissionen, da den i 2020 præsenterede sin grønne landbrugsreform 'From Farm to Fork': Fra at udgøre 7,7 pct. af EU's landbrugsareal skulle økologien i 2030 nå op på 25 pct.

Et mål, der kunne ses som ambitiøst, men også anset for realistisk af både Landbrug & Fødevarers økologisektion og Økologisk Landsforening.

Som det ser ud nu, bliver målsætningen imidlertid næppe opfyldt. Medlemslandene har nemlig meldt deres udspil til landbrugspolitikken for perioden 2023-2027 ind til EU, og som de ser ud, vil økologien udgøre 18 pct. af arealet ved udgangen af 2027. Dermed skal det øges med syv procentpoint på blot et par år for at nå ambitionen om 25 pct. i 2030. Det skriver mediet Euractiv.com.

Alle planer kan forbedres

Landenes udspil skal i detaljer beskrive, hvordan de vil imødekomme ni EU-målsætninger i den nye fælles landbrugspolitik (Cap), samtidig med at der tages hensyn til landbruget og landdistrikterne, men ikke ét eneste udspil lever helt op til ambitionerne, fortæller EU's landbrugskommissær Janusz Wojciechowski.

"Alle planerne kan blive forbedret," sagde han under et nyligt møde med landbrugsministrene ifølge Euractiv.com.

Her pegede han på, at adskillige af udspillene mangler ambitioner på miljøområdet, mens andre ikke viser, hvordan de kan opnå miljø- og klimamålene eller mangler informationer til at vurdere miljøambitionerne.

Det er op til EU-Kommissionen at godkende udspillene, og trods deres mangler er Janusz Wojciechowski optimistisk og forventer, at de fleste udspil kan være reviderede og godkendte ved udgangen af juni i år.

"Jeg er optimistisk, fordi der ikke er én plan, som ikke er mulig at godkende - det er nødvendigt med forbedring, men vi bevæger os i den rigtige retning," sagde han.

Flere artikler fra samme sektion

Ny hjemmeside for økologi er sat op, så den tager hensyn til klima og etik

En ny vidensplatform for økologisk landbrug er udviklet ud fra både etiske og klimamæssige hensyn. Det har bl.a. betydning for måden, billeder og videoer er indlejret på samt indsamlingen af brugerdata.

16-03-2023 2 minutter

Har du en god idé til at udvikle økologien? Forskningspulje med 50 mio. kr. er nu åben for ansøgninger

I samarbejde med Icrofs har GUDP netop åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at understøtte økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed.

16-03-2023 2 minutter Forskning

Ny bestyrelse er på plads i Økologisk Landsforening

Bestyrelsen i Økologisk Landsforening har onsdag konstitueret sig og består nu af færre medlemmer end før.

15-03-2023 1 minutter Økologisk Landsforening