Annonce

Annonce

En Roundup-flaske står på nogle fliser

Aktivstoffet glyphosat, der bl.a. indgår i ukrudtsimdlet Roundup, er indstillet i EU til en godkendelse de næste 10 år. Foto: Tim Reckmann/flickr/CC BY NC 2.0

EU-Kommissionen vil tillade glyphosat i mindst 10 år endnu

Venstre håber, at tilladelsen til at bruge glyphosat bliver forlænget, mens SF og Enhedslisten er imod. EU-agenturet Efsa vurderer, at der ikke er uacceptable risici ved glyphosat, men erkender en risiko for pattedyr og manglende viden på en række områder.

EU-Kommissionen har foreslået at forlænge godkendelsen af glyphosat - aktivstoffet i bl.a. Roundup - i yderligere 10 år. Det skriver Altinget.

Kommissionen begrunder sit forslag med evalueringen af glyphosat, som det europæiske fødevaresikkerhedsagentur, Efsa, publicerede i juli. Konklusionen dengang var, at man ikke fandt nogen alvorlige risici for mennesker og miljø ved brug af sprøjtemidler, som indeholder glyphosat.

Efsa skrev dog samtidig i sin evaluering, at der mangler mere viden, hvad angår risikoen ved hjælpestoffer i glyphosat-holdige pesticider, forbrugernes sundhed ved indtagelse af sprøjtede fødevarer samt risikoen for vandplanter.

Derudover fandt Efsa, at glyphosat kan udgøre en høj risiko for pattedyr på længere sigt.

I 2017 fik glyphosat en kort femårig godkendelse grundet tvivl om risiciene, og medlemslandene skal derfor stemme om fornyelsen d. 13. oktober, inden den nuværende godkendelse udløber i december.

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, bakker ifølge Altinget op om en forlængelse af glyphosat:

”Det er dokumenteret meget grundigt, at der ikke er nogen problemer med glyphosat. Så jeg regner meget kraftigt med, at det bliver godkendt til anvendelse,” siger Erling Bonnesen til Altinget.

Omvendt er Enhedslistens Peder Hvelplund og SF's Carl Valentin imod en forlængelse, med henvisning til forsigtighedsprincippet og de risici, som Efsa anerkender, samt de usikkerheder der fortsat er om midlet grundet manglende viden.

Konklusion mødte kritik

Efsas evaluering mødte da også kritik fra paraplyorganisationen Health and Environmental Alliance (Heal), der repræsenterer over 90 organisationer med fokus på miljø og sundhed. Organisationen hæftede sig ved, at der på flere områder manglede data til at drage konklusioner ud fra.

"Efsas erklæring om fravær af uacceptable risici er bekymrende, især hvis myndigheden har identificeret datamangler i dokumenterne, der forhindrer klare konklusioner vedrørende risikovurderingen af repræsentative anvendelser af glyphosatbaserede produkter," sagde programchef Natacha Cingotti ifølge Euractiv og tilføjede, at:

"robust videnskabelig evidens understøtter i overvejende grad bekymringer om glyphosats kræftfremkaldende potentiale samt andre påvirkninger på menneskelig udvikling eller det reproduktive system."

Bekymringen blev dog affejet af Efsas chef for enheden for risikovurdering, Guilhem de Seze:

"Risikovurderingen og fagfællebedømmelser af glyphosat repræsenterer det arbejde, der udført af dusinvis af forskere fra Efsa og medlemslandene i en proces, der har varet over tre år."

Hvad Efsa ikke havde data til at konkludere

  • Vurderingen af et af hjælpestofferne i glyphosat kunne ikke laves uden yderligere oplysninger om dets potentiale til at forårsage skader på dna (klastogenicitet).

  • Vurderingen af risikoen for forbrugere, der indtager fødevarer med glyphosat-rester, kunne ikke laves på grund af mangelfulde data om mængden af glyphosat-rester i sædskifteafgrøder som gulerødder, salat og hvede. Dog forventes det ikke at overskride toksikologiske sikkerhedsniveauer, og derfor blev der ikke identificeret kritiske bekymringer.

  • Vurderingen af risici for akvatiske planter kunne ikke laves på grund af manglende data om deres eksponering for glyphosat gennem sprøjtning.

  • Der manglede oplysninger om kort- og langtidstoksicitet af et af hjælpestofferne, som forekommer i betydelige mængder i Roundup Ultra, og disse oplysninger er nødvendige for at konkludere risikovurderingen af produktet til repræsentativ brug. Der var dog ingen indikationer på akut toksicitet og genotoksicitet.

  • Der er ingen indikationer på, at glyphosat som en aktiv substans har neurotoksisk potentiale. Dog viser data fra offentlig litteratur om glyphosatbaserede formuleringer og en undersøgelse med et glyphosatsalt (som ikke er godkendt i EU) virkninger af udviklingsneurotoksicitet. Der anbefales i konklusionerne, at ansøgeren giver yderligere oplysninger om dette emne.

  • Eksperter anerkender, at risikoen for biodiversitet i forbindelse med repræsentative anvendelser af glyphosat er kompleks og afhænger af flere faktorer. De bemærker også en mangel på harmoniserede metoder og fastlagte beskyttelsesmål. Samlet set tillader de tilgængelige oplysninger ikke faste konklusioner på dette område af risikovurderingen, og risikostyringsorganer kan overveje risikoreducerende foranstaltninger.

  • Studier, der rapporterer effekter på mikrobiomet, blev taget i betragtning. Der er i øjeblikket ingen internationalt accepterede retningslinjer for risikovurdering af mikrobiomet inden for pesticidområdet. Yderligere forskning er nødvendig for at identificere dedikerede metoder til bedre at integrere mikrobiomet i kemisk risikovurdering.

Læs faktaarket fra Efsa her

Læs den videnskabelige evaluering fra Efsa her

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland