Annonce

Annonce

Vinterrug

Rug indeholder fra naturens hånd meget fytase. Der er dog sortsforskelle viser de seneste undersøgelser af korn fra høsten 2018-2019. Foto: Økologisk Landsforening

Hjemmeblandere kan udnytte naturlig fytase i rug

Rug indeholder fytase, som øger grises optag af fosfor. Rug i svinefoder kan derfor mindske behovet for tilsat fosfor og dermed også udledningen til miljøet gennem gødningen.

Fytase er et enzym i korn, der frigør fosfor, så det bedre optages i dyrene. Jo mere naturlig fytase i foderet, jo mindre er behovet for at tilsætte mineralsk fosfor til foderet, og dermed bliver miljøbelastningen fra fosfor i gødningen også mindre.

Naturlig fytase ødelægges af varmebehandling, og derfor er det hjemmeblandere, der umiddelbart har størst gavn af at optimere foderet mht. naturlig fytase. Foder i pilleform varmebehandles og mister derved fytasen. Sættes kornet i støb, øges fytasaktiviteten yderligere, fremgår det af en artikel i magasinet Svin.

Vil man udnytte den naturlige fytase, skal foderet optimeres med hensyn til indholdet af rug. Rug indeholder mest fytase efterfulgt af triticale, hvede og byg, mens havre stort set ikke indeholder fytase. 

Der er dog grænser for, hvor meget rug, der bør være i foder til svin, da rug er mere fiberholdigt og har et lavere energiindhold end fx hvede. Til gengæld kan rug øge kødprocenten, mæthedsfornemmelsen og give mere rolige dyr.

Flere artikler fra samme sektion

Pløjefrit forsøg i økologi gav ringe udbytter

Der arbejdes på at udvikle og udbrede pløjefri dyrkning i økologien, men det er svært, når der ikke må bruges syntetiske pesticider til at holde ukrudtet nede.

03-02-2023 2 minutter Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl

Forskere har testet to hønseracer og fandt en klar vinder

En undersøgelse af to æglæggende hybridracer viser, at den ene klarer sig bedre end den anden på de fleste målte parametre.

01-02-2023 3 minutter Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd,   Forskning

Fem principper hjælper med at forstå, hvad regenerativt landbrug er

Regenerativt landbrug er et begreb, der vinder frem, men der mangler en egentlig definition. På dette års plantekongres blev der dog præsenteret fem grundprincipper, som man ofte vil støde på.

27-01-2023 4 minutter Regenerativt landbrug