Annonce

Annonce

Jens Kock Hansen

Jens Kock Hansen er en af de rådgivere, der deltager i Økologisk Landsforenings projekt 'Grønt Generationsskifte'. Pressefoto

Gør gården klar til salg i god tid

Tid er ofte en mangelvare, når gården skal overdrages til næste generation. Begynd planlægningen seks-otte år før, anbefaler driftsøkonom.

Mange generationsskifter strander, fordi sælger ikke i tide går i gang med at geare gården til et salg. Problemet er, at forrentning og økonomi på mange landbrug ikke er på et niveau, der kan berettige den påtænkte salgspris. Men det kan man ofte nå at gøre noget ved, hvis man begynder mindst seks-otte år før det forventede salg.

»Man kan godt vende en økonomi, hvis man går i gang i tide. Landmændene bør begynde at forberede sig, når de er 50-55 år. Tal med økonomikonsulenten og få klarhed over, om der er noget til pensionen, eller om der skal sadles om,« anbefaler driftsøkonom Jens Kock Hansen fra Sagro.

Han er en af de rådgivere, der deltager i Økologisk Landsforenings projekt 'Grønt Generationsskifte', og han ser desværre alt for mange eksempler på, at ældre landmænd ikke kan sælge, fordi bedriftens indtjening ikke står mål med den salgspris, de skal have, for at få en tålelig pensionisttilværelse et andet sted.

Tre scenarier

Jens Kock Hansen deler problemsagerne i tre omtrent lige store grupper: I en tredjedel af tilfældene kan landmændene ikke sælge uden at stå tilbage med gæld. I værste fald ender det med konkurs. 

En anden tredjedel kan måske nok sælge, men kommer fra gården uden penge til pension. Her skal der en kursændring til for over en årrække at opbygge egenkapital. 

Den sidste tredjedel har egenkapital, men mangler forståelse for, hvad gården realistisk er værd og vil ikke sælge til markedsprisen.

»For den første gruppe er en familiehandel næsten umulig. For mellemgruppen er den svær, mens den for den sidste gruppe er mulig – hvis de kan blive enige om prisen,« siger Jens Kock Hansen.

Han understreger, at det er sælgers realiserede resultater, der bør danne grundlaget for prisen på ejendommen – også i en familiehandel.

»Som rådgiver for den unge er jeg nødt til at insistere på, at prisen skal matche det realiserede afkast fra driften. Der hviler et pres på de unge, hvis forældrenes økonomi er svær, men man skal være realistisk og erkende, at der er modsatrettede interesser i en handel. Derfor bør man også have hver sin rådgiver, så man i sidste ende lander en fornuftig handel for begge parter,« betoner Jens Kock Hansen.

Interview skaber tryghed

I projekt 'Grønt Generationsskifte' har økonomirådgiverne afprøvet en interviewmodel i forbindelse med familiehandler. Alle interessenter – dvs. sælger, køber, deres familier, søskende og i nogle tilfælde medarbejdere er blevet interviewet hver for sig for at klarlægge, hvilke interesser der er på spil. På den måde bliver der skabt et åbent rum for det, der ellers kan være svært at tale om. 

Efterfølgende er konklusionerne delt, og der er holdt et fælles møde, hvor man bl.a. aftaler, hvilken grad af information de enkelte ønsker i den videre proces.

»Det er meget givende, og deltagerne står bedre end ved mange andre generationsskifter. Det, at alle parter er involveret fra start, giver tryghed og kan forebygge problemer senere, »fortæller Jens Kock Hansen.

Tre gode råd fra økonomikonsulenten

Jens Kock Hansen har følgende gode råd til unge, der vil købe gård, og ældre, der vil ud af erhvervet.

Gennemarbejdet forretningsplan/budget

Unge, der vil ind i erhvervet, skal udforme en grundig projektbeskrivelse og forretningsplan for långiverne. For nogle volder det problemer, ikke mindst på skrift. Økonomirådgiverne kan hjælpe med den del, men man skal selv kunne tænke planen igennem og vise indsigt og forståelse for, hvad det kræver at føre den ud i livet. På samme måde skal der ligge et udførligt CV, der foruden anbefalinger og referencer dokumenterer opnåede resultater og ansvarsområder.

Tid og tålmodighed

Køber: Det tager typisk 6-12 måneder at gennemføre en handel, hvis sagen er uproblematisk – ellers længere. Det tager tid at få lavet en god forretningsplan som bør underbygges med ejendommens miljøforhold, bygninger, jord, produktionseffektivitet og husdyrsundhed. Hertil kommer forhandlinger med långivere. Selv om første handel glipper, er arbejdet ikke spildt, for en del af det kan genbruges.

Sælger: Forbered dig på salg/generationsskifte i god tid. Skal der opbygges egenkapital, og skal produktiviteten løftes, kræver det en målrettet indsats, der nemt tager 6-8 år.

Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte kan være godt, men der skal tjenes penge, og den unge skal opbygge egenkapital, for at den ældre kan købes ud. De senere år har der været en del tilfælde med I/S-konstruktioner, hvor det ikke er muligt for den ældre part at overdrage den sidste del på det ønskede tidspunkt, fordi den unges egenkapital har været for spinkel. Overvej i øvrigt ApS eller A/S som alternativ til I/S. I et I/S løber der handelsomkostninger på flere gange; i ApS og A/S handles anparter/aktier nemmere fra den ene til den anden.

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Pløjefrit forsøg i økologi gav ringe udbytter

Der arbejdes på at udvikle og udbrede pløjefri dyrkning i økologien, men det er svært, når der ikke må bruges syntetiske pesticider til at holde ukrudtet nede.

03-02-2023 2 minutter Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl

Forskere har testet to hønseracer og fandt en klar vinder

En undersøgelse af to æglæggende hybridracer viser, at den ene klarer sig bedre end den anden på de fleste målte parametre.

01-02-2023 3 minutter Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd,   Forskning

Fem principper hjælper med at forstå, hvad regenerativt landbrug er

Regenerativt landbrug er et begreb, der vinder frem, men der mangler en egentlig definition. På dette års plantekongres blev der dog præsenteret fem grundprincipper, som man ofte vil støde på.

27-01-2023 4 minutter Regenerativt landbrug