Annonce

Annonce

Høns i hønsegård

Hvis projektet med at bruge planteprodukter som behandling mod parasitter lykkes, reduceres eller fjernes behovet for behandling mod parasitter med konventionel medicin. Det vil betyde, at der ikke skal tilbageholdes æg i en karensperiode, og det øger indtjeningen hos økologiske ægproducenter. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

Af: Sofie Knorr Jensen, konsulent, Innovationscenter Økologisk Landbrug

EU strammede reglerne for økologiske ægproducenter i 2022. De nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter.

Det medfører et økonomisk tab for ægproducenterne, der i dag ikke har andre muligheder for at fjerne indvoldsorm i høns end den medicinske behandling. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder.

Via forskningsprogrammet Organic RDD har projektet BIOACT fået en bevilling på syv mio. kr. til at udvikle en løsning, der reducerer eller helt omgår behovet for medicinsk behandling mod parasitter i høns.

Formålet er at bane vejen for alternative, bæredygtige, ikke-medicinske behandlingstilgang mod infektioner med parasitter.

Derfor har projektet sat sig for at udvikle nye planteprodukter, der hæmmer eller helt kurerer parasit­infektioner hos æglæggende høns.

Hvis projektet lykkes, reduceres eller fjernes behovet for behandling mod parasitter med konventionel medicin. Det vil betyde, at der ikke skal tilbageholdes æg i en karensperiode, og det øger indtjeningen hos økologiske ægproducenter.

BIOACT vil karakterisere og teste planteekstrakter som midler mod indvoldsorm. Planteekstrakterne indeholder enten enzymer, der nedbryder parasittens hud og deres æg, eller andre stoffer, der paralyserer tarmparasitterne og på den måde fører til deres udskillelse.

Høner med høj forekomst af orm kan potentielt spise mere og samtidigt lægge færre æg. Forventningen er, at de nye planteekstrakter vil råde bod på det og forbedre dyrevelfærden hos æglæggende høner, fordi forekomsten af indvoldsorm reduceres.

Projektgruppen består af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL), Aarhus Universitet, Københavns Universitet og ASQARI Aps. Projektet løber fra 2023 til 2025.

BIOACT (Bioactive antiparasitic plant compounds for in-feed administration to organic egg laying hens) er en del af forskningsprogrammet Organic RDD 8, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere om BIOACT på icrofs.dk.

Flere artikler fra samme sektion

Drægtige søer tester pileensilage til gavn for foderforsyning

KRONIK: De første spæde erfaringer i det økologiske forskningsprojekt 'Outfit' viser, at drægtige søer gerne æder pileensilage og tilsyneladende foretrækker pil ensileret i ren form frem for pil blandet med kløvergræs.

07-06-2023 5 minutter Grise,   Nyt fra Icrofs

'Mel' fra Grønland kan øge udbytterne og hjælpe klimaet

Det såkaldte gletsjermel, der ligger spredt i Grønland, indeholder vigtige næringsstoffer og kan samtidig lagre store mængder CO2.

06-06-2023 4 minutter Forskning,   Næringsstoffer,   Klima

Maj var usædvanligt tør, og der er ikke udsigt til regn foreløbig

Der er faldet så lidt regn i maj, at måneden risikerer at komme i top 10 over de tørreste maj måneder nogensinde målt - og der er ikke udsigt til regn foreløbig.

31-05-2023 2 minutter Klima