Annonce

Annonce

Høns i hønsegård

Det nye trusselsniveau betyder, at både hobbyavlere og professionelle avlere atter skal holde alle fjerkræ under tag eller net og bag hegn, så dyrene ikke kan bevæge sig ud i det fri. Foto: Morten Telling

Fødevarestyrelsen advarer: Høj risiko for fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen har netop skruet op for trusselsvurderingen på grund af fortsatte stigninger af fugleinfluenza i Europa. Fra 23. november skal alle fjerkræ som hovedregel holdes inde – enkelte undtagelser gælder.

Fugleinfluenzaen spreder sig hastigt gennem Europa, og Fødevarestyrelsen hæver nu trusselsvurderingen fra middel til høj i Danmark. Det betyder, at alle fjerkræ som hovedregel skal holdes indendørs fra 23. november.

Fritgående fjerkræ skal altså lukkes ind i en indhegning uden mulighed for at slippe ud. Indhegninger større end 40 m2 skal desuden overdækkes med net eller mågetråd, så vilde fugle ikke kan få adgang til indhegningen. Det er også muligt at lukke fjerkræene ind på stald eller etablere fast tag over hønsegården.

”Alene i år har der været otte tilfælde af fugleinfluenza i besætninger i Danmark, senest i en hobbybesætning i Sønderjylland og på en større kalkunbesætning på Vestsjælland. Når vi dertil lægger, de seneste mange fund i vilde fugle i Europa, vurderer vi, at der er høj risiko for, at smitten hurtigt kan sprede sig til både besætningerne og blandt de vilde fugle. Af hensyn til dyrevelfærden og eksporten, indfører vi derfor nu en række skærpede krav til både hobbyavlere og professionelle fjerkræfolk,” forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen Camilla Brasch Andersen i en pressemeddelelse.

Regler og undtagelser

Det nye trusselsniveau betyder, at både hobbyavlere og professionelle avlere nu skal holde alle fjerkræ under tag eller net og bag hegn, så dyrene ikke kan bevæge sig ud i det fri.

Dog gælder der enkelte undtagelser, alt efter hvad hensigten med fuglene er.

Hønsegårde under 40 m2 samt alle mindre farme, hvor kun ejeren selv spiser alle æg og alt kød fra deres fjerkræ, er dog undtaget. Det vil sige, at alle varer herunder kød og æg ikke må forlade matriklen. Dette gælder ligeledes mindre farme med prydfugle eksempelvis påfugle og papegøjer.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog alle fjerkræejere til at overdække samtlige hønsegårde, så vilde fugle forhindres adgang til besætningerne.

Samlinger af fjerkræ i fangenskab med henblik på udstilling, dyrskuer, konkurrencer, markeder eller lignende har ligeledes været forbudt per 1. november 2021.

Anmeldepligt

Som fjerkræavler er du forpligtet til at kontakte en dyrlæge, hvis du mistænker eller oplever symptomer på fugleinfluenza i din besætning. Symptomer dækker blandt andet over diarré, øjenbetændelse, luftvejslidelser, ophørt æglægning samt dødelighed.

Myndighederne i EU har i første halvdel af november fundet højpatogen fugleinfluenza i mere end 70 besætninger og flere end 120 vilde fugle i Europa, og netop derfor skærpes trusselsvurderingen nu.

Som privatperson bør du ligeledes anmelde fund af døde fugle i naturen til Fødevarestyrelsen via appen ”Fugleinfluenza Tip”, hvis du mistænker, at dødsårsagen kan være fugleinfluenza.

Advarer mod intensive husdyrbrug

Netop den højpatogene fugleinfluenza og sommerens udbrud var i fokus i en nylig leder i tidsskriftet Nature. Her skrev Thijs Kuiken, professor ved institut for virosience ved Erasmus University Medical Center i Rotterdam, og Ruth Cromie, konsulent ved Wildlife Health for the Convention on Migratory Species, at landbrugets intensivering med flere dyr på mindre plads og samhandlen øger risikoen for flere af disse sygdomsudbrud.

”Disse store besætninger, der er forbundet via handel, danner reservoirer, hvor smitsomme sygdomme kan udvikle sig og smitte videre til vildtlevende dyr – ind i mellem med nedslående konsekvenser til følge,” skrev de i lederen.

For at mindske fremtidige udbrud af disse sygdomme foreslog Thijs Kuiken og Ruth Cromie, at politikerne sætter ind overfor det stigende problem ved at reducere husdyrbesætningernes størrelser og tætheden på bedrifterne, begrænse transporten af husdyr fra bedrift til bedrift samt begrænse kontakten mellem opdrættede dyr og beslægtede vilde dyr. Derudover anbefalede de, at høj- og mellemindkomstlande bør fokusere mere på plantebaserede proteiner fremfor kød.

Flere artikler fra samme sektion

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

22-03-2023 2 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Æg og fjerkræ

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Overskud og fremgang hos ØkologiRådgivning Danmark

Rådgivningsselskabet ØRD havde sidste år en omsætning på 16,6 mio. kr., og kom ud af året med et overskud på 845.000 kr.  

21-03-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark