Annonce

Annonce

Da regenerativt landbrug stammer fra andre egne af verden, så er det vigtigt at se på konteksten, når man som dansk landmand lader sig inspirere ifølge landskonsulent Janne Aalborg Nielsen. Foto: Malthe Karstensen

Fem principper hjælper med at forstå, hvad regenerativt landbrug er

Regenerativt landbrug er et begreb, der vinder frem, men der mangler en egentlig definition. På dette års plantekongres blev der dog præsenteret fem grundprincipper, som man ofte vil støde på.

Begrebet regenerativt landbrug er ikke nyt – alligevel er det svært at forklare, hvad det helt præcist dækker over, da der ikke findes en egentlig definition af begrebet. Til gengæld kan man måske komme lidt tættere på en forståelse med fem grundprincipper, der lader til at være bærende i de fleste former for regenerativt landbrug.

De fem principper blev præsenteret på dette års plantekongres, hvor specialkonsulent Majken Husted fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug og landskonsulent Janne Aalborg Nielsen fra Seges Innovation holdt et fælles oplæg om emnet.

”Jeg er sikker på, at mange tænker, hvad regenerativt landbrug egentlig er for noget. Der er nemlig ikke nogen definition endnu, som der er helt bred konsensus omkring,” fortalte Janne Aalborg Nielsen under oplægget, der tiltrak sig mange af kongresgæsterne.

De regenerative principper:

  • Minimal forstyrrelse af systemet
  • Jorddække året rundt
  • Fodring af systemet
  • Integration af husdyr
  • Maksimal diversitet

Kilde: Plantekongres 2023.

Fem principper går igen

Rundt omkring i verden er flere aktører kommet med deres bud på definitioner, men de fem grundprincipper bygger på essensen af det, man oftest og næsten altid støder på.

”Det første princip handler om minimal forstyrrelse af jorden. Det kan være fysiske forstyrrelser med jordbearbejdning eller pakket jord, og det kan være kemiske forstyrrelser med handelsgødning og brug af pesticider,” sagde Majken Husted og tilføjede, at det inkluderer minimering af de biologiske forstyrrelser af jordlivet, der kan opstå fra de andre forstyrrelser.

Det andet princip omhandler jorddække året rundt. Det kan både være levende og død biomasse, der dækker jorden for at beskytte den mest muligt mod f.eks. erosion.

”Det leder til det tredje princip, som handler om at fodre systemet. Man skal ikke kun have et plantedække for at beskytte jorden, men også for at fodre systemet. Vi skal have grønt plantedække, der laver fotosyntese, så stor en del af året som muligt. Derudover opfyldes det med tilførsel af organisk materiale og kompost, så man giver noget stimulering til jordens liv,” sagde Majken Husted.

Det fjerde princip er integrering af husdyr. I økologien er der allerede en vis integration af husdyrene, men hvis man i højere grad skal integrere dem, skal de måske mere med rundt i sædskiftet ifølge Majken Husted.

Det femte princip går på diversitet. Det være sig både diversitet af plante- og dyreliv på dyrkningsfladen, men i lige så høj grad handler det om diversitet under jorden. Generelt er jordens sundhed og mikroliv et gennemgående fokus i det regenerative dyrkningssystem.

”Ud over de gennemgående fem principper, så er der også nogen, der tilføjer en om end mere holistisk tilgang til regenerativt landbrug, hvor man inddrager fokus på parametre som engagement og ansvar i lokalsamfundet, tid til familie og selvomsorg, og andre parametre, som vi normalt ikke snakker så meget om, men som er rigtig vigtige for vores hverdag,” sagde Janne Aalborg Nielsen.

Projektet ’Regenerativt landbrug til videreudvikling af økologisk planteproduktion’ er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
Projektet ’Regenerativt landbrug til videreudvikling af økologisk planteproduktion’ er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Projekt skal udbrede kendskabet

For at udbrede kendskabet til regenerative dyrkningstiltag og -metoder driver innovationscenteret i år projektet ’Regenerativt landbrug til videreudvikling af økologisk planteproduktion’ for at hjælpe økologerne med at blive rustet til en verden med stadigt stigende krav til fødevareproduktion og dyrkningspraksis.

I mange tilfælde opfylder den økologiske dyrkning principperne, men det ene udelukker ikke det andet. Når man søger inspiration, bør man også være opmærksom på kilden.

”Det er vigtigt at huske, at regenerativt landbrug stammer fra andre egne af verden, så husk at se på konteksten, når I lader jer inspirere,” lød det fra Janne Aalborg Nielsen.

Flere artikler fra samme sektion

Dronehyrden hjælper landmanden

I takt med at naturområderne til afgræsning vokser, opstår der behov for at finde nye metoder til overvågning af de græssende dyr. Alene i år er der hos landbrugsstyrelsen søgt om tilskud til at omlægge 10.000 ha til afgræsning. Lige nu tester 10 landmænd hvordan droner fungerer som en lille hjælper – en slags flyvende hyrde.

18-04-2024 7 minutter Biodiversitet

Truslen er blevet mindre, så nu må hønsene atter komme ud

Risikoen for fugleinfluenza er faldet. Derfor ophæver Fødevarestyrelsen nu kravet om, at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være under tag eller lukket inde.

17-04-2024 2 minutter Fugleinfluenza,   Æg og fjerkræ

Fødevareministeriet slår fast: Solcelleparker er økologiske og kan få økostøtte

Mange solcelleparker får økologistøtte, selv om de ofte drives af konventionelle. Samtidig hjælper de regeringen med at nå målsætningen for det samlede øko-areal.

17-04-2024 4 minutter Tilskud