Annonce

Annonce

Minivådområde set fra luften

Det er nu muligt at søge tilskud til at etablere en lille naturperle - som skal hjælpe med rense drænvand for kvælstof og fosfor. Foto: Seges

Få tilskud til egen sø

Fra i dag og frem til 4. oktober kan du søge om tilskud til at etablere et minivådområde, og i år er der afsat 195 mio. kr. til ordningen.

Det er altså muligt for private ansøgere at få egen sø eller sumpet naturområde med tilskud, hvis det er etableret, så drænvand bliver renset for kvælstof og fosfor. Man har mulighed for at påbegynde sit projekt allerede fra ansøgningstidspunktet, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Placeringen af dit minivådområde skal koordineres med kommunen for at sikre, at det ikke bliver placeret i oplandet til et vådområde- eller lavbundsprojekt og dermed forringer effekten af vådområde- eller lavbundsprojektet. Du skal bruge den blanket, som du finder i ”Tilskudsguiden,” skriver Landbrugsstyrelsen.

Er du forpagter af det areal, hvor minivådområdet skal etableres, skal du indsende dokumentation for, at ejeren af arealet accepterer etableringen af minivådområdet.

Private ansøgere kan søge om tilskud til etablering af et åbent minivådområde. Du skal desuden eje eller forpagte arealer, der er udpeget som egnet eller potentielt egnet på udpegningskortet 2023.

Du kan finde udpegningskortet på miljøgis under fanen ”minivådområder”

Desuden skal du have din lokale udtagningskonsulent til at underskrive en udtagningskonsulenterklæring, der dokumenterer, at en række forhold ved etablering af minivådområdet er i overensstemmelse med de gældende regler. Du skal bruge den erklæring, som du finder i tilskudsguiden.

Udtagningskonsulenten hjælper også med at finde egnede placeringer for minivådområder og facilitere ansøgninger til ordningen og sikrer, at det sker i dialog med kommunen. Konsulenten vil også hjælpe dig med at planlægge din ansøgning til et minivådområde. 

Du kan finde information og kontaktoplysninger på oplandskonsulenternes hjemmeside

Minivådområder er altså et teknisk anlæg, der forbedrer vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Men er samtidig også et lille stykke varieret natur med alle de rekreative glæder, det kan medføre.

Minivådområdeordningen er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Flere artikler fra samme sektion

Velfærdskontrol viser atter regelbrud: Køer får ikke opfyldt suttebehov og opstaldes enkeltvist

Fødevarestyrelsens kontrol af 308 kvægbesætninger viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne i 24 pct. af besætningerne. Styrelsen kalder resultatet "bekymrende".

23-09-2023 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg

Økologer skal forbedre håndteringen af skadedyr og sygdomme i hestebønner

Der er fordele for både landmanden og jordfrugtbarheden ved at dyrke hestebønner. Men hvis man vil opnå samme mængde hestebønner i økologisk landbrug som i konventionelt, skal økologerne forbedre måden at håndtere skadedyr og sygdomme på.

21-09-2023 3 minutter Bælgfrugter,   Forskning

Flere øko-kyllinger har gangproblemer, efter at branchen har øget tilvæksten

Der er sket et fald i andelen af økologiske slagtekyllinger, der kan gå helt ubesværet. Forskere vurderer, at det kan skyldes en ny race, der vokser hurtigere.

19-09-2023 9 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Forskning