Annonce

Annonce

Minivådområde set fra luften

Det er nu muligt at søge tilskud til at etablere en lille naturperle - som skal hjælpe med rense drænvand for kvælstof og fosfor. Foto: Seges

Få tilskud til egen sø

Fra i dag og frem til 4. oktober kan du søge om tilskud til at etablere et minivådområde, og i år er der afsat 195 mio. kr. til ordningen.

Det er altså muligt for private ansøgere at få egen sø eller sumpet naturområde med tilskud, hvis det er etableret, så drænvand bliver renset for kvælstof og fosfor. Man har mulighed for at påbegynde sit projekt allerede fra ansøgningstidspunktet, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Placeringen af dit minivådområde skal koordineres med kommunen for at sikre, at det ikke bliver placeret i oplandet til et vådområde- eller lavbundsprojekt og dermed forringer effekten af vådområde- eller lavbundsprojektet. Du skal bruge den blanket, som du finder i ”Tilskudsguiden,” skriver Landbrugsstyrelsen.

Er du forpagter af det areal, hvor minivådområdet skal etableres, skal du indsende dokumentation for, at ejeren af arealet accepterer etableringen af minivådområdet.

Private ansøgere kan søge om tilskud til etablering af et åbent minivådområde. Du skal desuden eje eller forpagte arealer, der er udpeget som egnet eller potentielt egnet på udpegningskortet 2023.

Du kan finde udpegningskortet på miljøgis under fanen ”minivådområder”

Desuden skal du have din lokale udtagningskonsulent til at underskrive en udtagningskonsulenterklæring, der dokumenterer, at en række forhold ved etablering af minivådområdet er i overensstemmelse med de gældende regler. Du skal bruge den erklæring, som du finder i tilskudsguiden.

Udtagningskonsulenten hjælper også med at finde egnede placeringer for minivådområder og facilitere ansøgninger til ordningen og sikrer, at det sker i dialog med kommunen. Konsulenten vil også hjælpe dig med at planlægge din ansøgning til et minivådområde. 

Du kan finde information og kontaktoplysninger på oplandskonsulenternes hjemmeside

Minivådområder er altså et teknisk anlæg, der forbedrer vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Men er samtidig også et lille stykke varieret natur med alle de rekreative glæder, det kan medføre.

Minivådområdeordningen er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Flere artikler fra samme sektion

Kød fra malkekvæg har lavere klimaaftryk end fra kødkvæg

Nye undersøgelser konkluderer, at CO2e-aftrykket per kg oksekød kan reduceres væsentligt, hvis ammekøer udskiftes med kvæg fra malkebesætninger. Klimabelastningen for oksekød produceret i kombination med mælkeproduktionen er halvt så stor som belastningen fra kød produceret af ammekvæg.

08-04-2024 10 minutter Klima

Mere diversitet i marken styrker fødevaresikkerheden - »Drop monokulturen,« siger forsker

Data fra tusindvis af landbrug fordelt over 11 lande viser, at ensartede marker er en ulempe for både biodiversiteten, udbytterne og fødevaresikkerheden. Mere diversitet giver nærmest kun positive effekter, konkluderer ny forskning.

05-04-2024 10 minutter Biodiversitet,   Planteavl,   Forskning

Mangel på økologisk udsæd

Der er mangel på økologisk udsæd dette forår, og for flere arter er der udsolgt af økologisk såkorn. Det gælder bla. havre og vårbyg. På den baggrund har Landbrugsstyrelsen ændret klassifikationen for flere arter til ”Til bekræftelse” i OrganicXseeds (OXS).

22-03-2024 3 minutter