Annonce

Annonce

Dyrlæge holder smågris

Faldet i antibiotikaforbruget kan bl.a. skyldes, at den danske svinebestand er faldet med cirka en million grise fra 2021. Foto: Colourbox

Dyrlæger fastholder kritik af medicinregler, selvom antibiotikaforbruget er faldet

Antibiotikaforbruget i landbruget er faldet med tre pct. i 2022, efter nye EU-regler er trådt i kraft. Dog er den danske svinebestand faldet markant i samme periode.

Den reviderede veterinærforordning, der trådte i kraft 28. januar 2022 på baggrund af nye EU-regler, medførte dengang bred kritik fra bl.a. dyrlæger. De advarede om højere antibiotikaforbrug, fordi de nye regler dikterer, at indlægssedlerne skal følges til punkt og prikke - dermed blev det ulovligt at afkorte en behandling med antibiotika, selvom dyrlægen vurderer, at dyret er blevet raskt.

Foreløbige opgørelser fra det danske veterinære lægemiddel- og dyrlægeregister, VetStat, viser dog, at landbrugets antibiotikaforbrug er faldet med tre pct. i 2022 i forhold til året før. For kvæg er forbruget faldet med 14 pct., mens faldet er på 2,6 pct. for svin.

Det ændrer dog ikke ved dyrlægernes kritik af reglerne, og Den Danske Dyrlægeforening har ikke opgivet at få ændret på reglerne. Det skriver Landbrugsavisen.

Frygter bøder

Faldet i antibiotikaforbruget skal nemlig ses i sammenhæng med, at den danske svinebestand i samme periode er blevet omkring en million dyr mindre. Kvægbestanden er også reduceret i perioden, om end ikke lige så drastisk. Det er derfor vanskeligt at konkludere, om reglerne har haft indflydelse på antibiotikaforbruget i landbruget.

I februar fortalte Helle Slot, der er formand for Faggruppe Kvæg under Den Danske Dyrlægeforening, til Økologisk Nu, at reglerne tilsidesætter dyrlægernes faglighed. F.eks. må man ikke længere stoppe en påbegyndt behandling, selvom f.eks. mælkeprøver viser, at fortsat behandling er unødvendig.

Nu frygter dyrlæger, at Fødevarestyrelsen vil begynde at uddele bøder for afkortning af behandlinger med antibiotika. Til Landbrugsavisen oplyser styrelsen, at der endnu ikke er givet bøder, men at der er foretaget 59 kontroller af dyrlæger, siden reglerne trådte i kraft.

”Det er jo ikke holdbart, at vi som dyrlæger skal gå og være bange for, at hammeren lige pludselig skal falde, når man egentlig selv går og mener, at man laver et godt stykke arbejde,” siger dyrlæge Tue Villebro til Landbrugsavisen.

Flere artikler fra samme sektion

Drægtige søer tester pileensilage til gavn for foderforsyning

KRONIK: De første spæde erfaringer i det økologiske forskningsprojekt 'Outfit' viser, at drægtige søer gerne æder pileensilage og tilsyneladende foretrækker pil ensileret i ren form frem for pil blandet med kløvergræs.

07-06-2023 5 minutter Grise,   Nyt fra Icrofs

'Mel' fra Grønland kan øge udbytterne og hjælpe klimaet

Det såkaldte gletsjermel, der ligger spredt i Grønland, indeholder vigtige næringsstoffer og kan samtidig lagre store mængder CO2.

06-06-2023 4 minutter Forskning,   Næringsstoffer,   Klima

Maj var usædvanligt tør, og der er ikke udsigt til regn foreløbig

Der er faldet så lidt regn i maj, at måneden risikerer at komme i top 10 over de tørreste maj måneder nogensinde målt - og der er ikke udsigt til regn foreløbig.

31-05-2023 2 minutter Klima