Annonce

Annonce

En kokasse i græsset

Flere hundrede insekter er helt eller delvist afhængige af lort på marken. Foto: Colourbox

Der mangler kokasser på marken

Flere end 450 insektarter er helt eller delvist afhængige af kokasserne på marken. Det er vigtigt, at kokasserne er medicinfri.

Det er ikke kun naturpleje, som græssende kvæg bidrager positivt til biodiversiteten med - også deres kokasser på en almindelig omdriftsmark har en gavnlig effekt for flere hundrede arter.

»Når man kigger på en kokasse, tænker de fleste nok: Dér er noget affald. Men så snart koen har smidt det, danner der sig en helt ny verden her. En hel række biller er superafhængige af den her lort,« siger biolog Bo Levesen til magasinet Økologisk, der netop er udkommet til Økologisk Landsforenings medlemmer.

Markskarnbasserne er et eksempel på liv, man finder på en græsmark med kokasser om sommeren. Møbgillerne er ofte allerede aktive sidst på vinteren, og derfor er det ifølge Bo Levesen vigtigt, at køerne kommer på græs så tidligt på året som muligt. Faktisk så han helst, at de kom på græs allerede i februar.

Medicinrester dræber liv

Ifølge rapporten ’Insekters tilbagegang’ fra 2020 anses godt 450 møglevende insekter for at være helt eller delvist afhængige af gødning på et tidspunkt i deres liv. Møgbillerne er særdeles vigtige for omsætningen af gødningen og for stofomsætningen i jorden, hvilket er med til at lagre kulstof stabilt i jorden. De voksne biller er desuden vigtige for insektædende, sjældne fugle som kirkeugler og hvide storke.

Insektlivet knyttet til lort har det dog svært ligesom mange andre plante- og dyrearter, fortæller medforfatter på rapporten Beate Strandberg:

»De insekter, der er knyttet til kokasser, er helt sikkert hårdt ramte. Helt oplagt fordi vi har meget færre dyr på markerne, end vi havde tidligere. Den helt store årsag er, at hovedparten af vores kreaturer er kommet på stald. For at sige det lige ud, så er der mangel på lort ude i landskabet,« siger hun og understreger, at det set fra biodiversitetens vinkel er en klar fordel, at de økologiske køer kommer på græs.

Af rapporten fremgår det dog også, at ormemidler, som landmænd giver køerne mod parasitter, gør kokasserne til dårlige bosteder, fordi medicinrester slår billernes larver ihjel. Bo Levesen råder derfor til, at man kun behandler køerne om vinteren, hvor billerne er i dvale.

Flere artikler fra samme sektion

Restprodukt fra græsprotein ligner nyt vidundermiddel mod indvoldsorm

Produktionen af græsprotein kan vise sig at have en særdeles positiv sidegevinst fordi den græspulp der bliver til overs ved raffineringen måske kan hjælpe til at bekæmpe indvoldsorm. Det viser nye forsøg København Universitet har lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

20-02-2024 4 minutter

10.000 hektar mere mangfoldig natur i det danske landskab

Naturforvaltere har i stor stil søgt en naturordning, der har til formål at bevare naturområder og værne om biodiversitet.

15-02-2024 2 minutter

Dette skal du være obs på, når du handler med grovfoder

FAGLIGT TALT: Få en handelsaftale på plads i god tid, men sæt jer sammen inden - køber og sælger - så I kan få afklaret usikkerheder i aftalen, før den indgås.

14-02-2024 2 minutter Fagligt talt,   Foder