Annonce

Annonce

Jacob Jensen står på talerstolen til ØL's GF 2023

Fødevareminister Jacob Jensen (V) kalder udtagningen af lavbundsjord for "afgørende" for den grønne omstilling. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Udtagning af lavbundsjord er kommet et skridt nærmere 2030-målet

Cirka en tredjedel af de 100.000 ha lavbundsjord, der skal udtages inden 2030, er nu med i udtagningsprocessen. Siden april er yderligere godt 8.000 ha kommet til. Ser man på det antal ha, som rent faktisk er udtaget, er der dog lang vej endnu.

38.628 hektar lavbundsjorder er nu enten færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til udtagning.

Det er 8.247 ha mere siden april i år, og dermed er over en tredjedel af de 100.000 hektar, som partierne bag Landbrugsaftalen har en ambition om at have udtaget i 2030, med i processen om udtagning. Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det er dog fortsat langt de færreste hektar, som rent faktisk er færdigetablerede, da 32.280 af de næsten 39.000 ha er i forundersøgelsesfasen. 6.161 ha er under realisering, og blot 187 ha er nu udtaget.

Der arbejdes løbende på at forbedre og udbygge rammerne for udtagning af lavbundsjorder. Aarhus Universitet arbejder på at opdatere det nuværende kortgrundlag, der angiver, hvor der findes lavbundjorder, og hvor meget lavbundsjord der reelt er. Det nye kort skal sikre det bedst mulige grundlag at arbejde ud fra.

”Den store indsats, vi har i gang for at udtage lavbundsjorder, er helt afgørende i den grønne omstilling af landbruget. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi så tydeligt kan se, at det går i den rigtige retning med den nye opgørelse. Udtagning af lavbundsjorder er drønsvært. Både fordi der er rigtig mange aktører inde over de her projekter, og fordi hvert enkelt projekt tager tid. Derfor er en vis tålmodighed også nødvendigt med de her projekter. Og det ser vi efterhånden betaler sig, når vi ser den positive fremgang med de nye tal,” siger fødevareminister Jacob Jensen (V).

Ud over de knap 39.000 ha, som nu er en del af udtagningsprocessen, er der givet tilsagn til i alt 7.300 hektar på den etårige bio-ordning ekstensivering med slæt, hvis formål er at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra dyrkede lavbundsjorder.

Landbrugsstyrelsen estimerer, at det tager 4-6 år fra at der startes forundersøgelser på et lavbundsprojekt, til projektet er færdigetableret. Det er særligt jordfordeling, der involverer mange aktører, som tager tid.

Flere artikler fra samme sektion

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider

Kødproducent stiller op som forperson i Økologisk Landsforening

Der bliver ikke kampvalg om posten som forperson i Økologisk Landsforening, da blot en enkelt kandidat har meldt sig inden deadline. Louise Køster trak sig fra posten tidligere på måneden.

26-02-2024 4 minutter Økologisk Landsforening

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet