Annonce

Annonce

En ny kompensationsmulighed skal sørge for, at den endelige kompensation tildeles tidligere i processen og bedre afspejler lodsejernes reelle værditab - samtidig kan lodsejeren være sikker på at beholde jorden.

Nu skal det være nemmere at få kompensation for at udtage lavbundsjord

Ny kompensationsmulighed skal gøre det mere attraktivt for lodsejere at udtage lavbundsjord. Den nye mulighed slår samtidig to fluer med ét smæk.

Der er lang vej til at få udtaget de 100.000 ha lavbundsjord, som er den politiske målsætning i landbrugsaftalen fra 2021. Faktisk var der i begyndelsen af november blot udtaget ca. 0,5 pct. af målet.

Sidste år blev der således nedsat en ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til at få udtaget mest mulig lavbundsjord hurtigst muligt, og det blev til en delrapport i august med 12 anbefalinger. Det er anbefalingen om at etablere en ny kompensationsmulighed, som fødevareminister Jacob Jensen (V) nu følger op på.

Den nye kompensationsmulighed skal gøre det mere attraktivt for lodsejere at indgå i udtagningsindsatsen, fordi den endelige kompensation tildeles tidligere i processen, kompensationen bedre afspejler lodsejernes reelle værditab, og lodsejeren kan være sikker på at beholde jorden.

Samtidig er modellen et initiativ, der kan øge hjemtagningen af EU-midler fra Landdistriktsprogrammet. På den måde slår kompensationsmodellen to fluer med et smæk ved både at bidrage til hjemtagning af EU-midler og at følge op på ekspertgruppens anbefalinger.

"Udtagning af lavbundsjorder er en af de mest effektive måder til at nedbringe drivhusgasserne fra landbruget. Derfor er det helt afgørende, at vi kommer i mål med de klimaambitioner, som vi har aftalt i landbrugsaftalen. Vi ved, at lodsejerne længe har efterspurgt en mere simpel og hurtig kompensationsmulighed med dækning af det reelle værditab, så det er jeg rigtig glad for, at vi nu kan levere på. Denne her nye kompensationsmulighed er en vigtig brik for at sikre, at vi kan få endnu flere landmænd med," siger Jacob Jensen i en pressemeddelelse.

Ud over den nye kompensationsmulighed til lodsejerne har ministeren sat gang i flere af de øvrige anbefalinger fra ekspertgruppen. Der er bl.a. indledt dialog med KL angående anbefalingen om en aftale med kommunerne om udtagning af 60.000 ha lavbundsjorder. Ministeriet er derudover i gang med at undersøge mulighederne for at udvide udtagningskonsulenternes rolle, så de kan være med i hele processen og skabe hurtigere fremdrift.

Landbrug & Fødevarer (L&F) er tilfreds med den nye model:

"Vi glæder os meget over, at man nu har fundet en model, der vil kunne tilbyde flere lodsejere en kompensation, der afspejler arealets reelle værditab. Det vil alt andet lige gøre det mere interessant og fleksibelt for flere af vores medlemmer at deltage i udtagningsordningerne," siger L&F's viceformand, Thor Gunnar Kofoed.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning