Annonce

Annonce

En del af en skov er blevet fældet

En ny EU-forordning stiller krav til producenter om at dokumentere, at deres produkter ikke forårsager skovrydning og -forringelse. Loven ventes at træde i kraft omkring 2024 eller 2025. Foto: Colourbox

Snart skal virksomheder bevise, at deres varer ikke er skyld i skovrydning

EU-landene er netop blevet enige om en ny forordning, der skal bekæmpe skovrydning på globalt plan.

Hvert år mister verden et skovområde, der svarer til ca. to gange Danmarks størrelse på grund af skovrydning, og det har fatale konsekvenser for både naturen, klimaet og lokalbefolkningerne.

Derfor har EU-landene nu aftalt en ny forordning, der stiller krav til virksomheder om at dokumentere, at en række af deres varer er produceret uden at have forårsaget skovrydning og -forringelse, og at den nationale lovgivning i oprindelseslandet er overholdt. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Forordningen gælder hele verden - såvel i EU som uden for EU - og dækker over de varegrupper, som er skyld i størstedelen af skovfældningen. Det drejer sig bl.a. om palmeolie, gummi, soja, kakao, kaffe, kvæg - både kød og læder - og træ.

»Der lever utallige arter i verdens skove. Når vi fælder skov, frarøver vi derfor dyr og planter deres levesteder. Samtidig er skovrydning en af de største kilder til CO2-udledning. I Danmark har vi længe kæmpet for at stoppe den globale skovrydning, og den nye forordning er et vigtigt skridt i den rigtige retning,« siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Skovrydning

  • Den nye forordning definerer skovrydning som skovområder, der fældes for at blive til landbrugsarealer.
  • Fra 1990 til 2020 er skovarealer større end hele EU’s areal forsvundet (420 mio. ha). Det svarer til ca. 10 pct. af verdens tilbageværende skove.
  • Hvert år mister verden et skovareal der svarer til cirka to gange Danmarks areal (10 mio. ha).
  • Drivhusgasudledninger fra skovrydning udgør omkring 11 pct. af verdens samlede udledninger.

Kilde: Miljøministeriet

Præcis dato er ikke fastlagt

Han nævner samtidig, at arbejdet ikke er ovre, da Danmark nu kæmper for, at lovgivningen også kommer til at beskytte andre økosystemer som fx savanneområder og andre områder med høj naturværdi.

Virksomheder skal bl.a. ved brug af GPS-koordinater bevise, at der ikke er blevet ryddet skov på det areal, som råvaren er produceret på. De skal også dokumentere, at de overholder miljølovgivning og oprindelige folks rettigheder i produktionslandet. Kan de ikke dokumentere dette, risikerer de store bøder.

»Vi bliver alle nødt til at gøre en indsats, hvis vi skal redde verdens tilbageværende skove. Men det kan virke uoverskueligt som forbruger at forstå, hvor og hvordan varer er produceret. Med den nye forordning skal alle virksomheder, der handler med de udvalgte varegrupper i EU eller eksporterer dem fra EU, leve op til de her krav. Det sikrer også forbrugerne mod utilsigtet at medvirke til skovrydning,« siger Magnus Heunicke.

Den præcise dato for ikrafttrædelse er endnu ikke endeligt fastlagt, men det forventes, at større virksomheder skal overholde reglerne fra slutningen af 2024, mens små- og mellemstore virksomheder får en frist på et ekstra halvt år. Herhjemme bliver det Miljøstyrelsen, der skal kontrollere, om virksomhederne lever op til reglerne, og Miljøministeriet vil udarbejde vejledninger og information til virksomhederne.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland