Annonce

Annonce

Portrætfoto af Stephanie Lose

"Vi står selvfølgelig på mål for det nye boligskattesystem, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, men implementeringen skal selvfølgelig være knivskarp," siger fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V). Foto: Danske Regioner

Regeringen vil se på de nye udskældte skatteregler

De nye skatteregler for landejendomme har mødt hård kritik, så nu vil regeringen drøfte implementeringen af reglerne med forligspartierne.

De nye skatteregler for landejendomme har mødt heftig kritik fra boligejere og landbrugsorganisationer, og nu går regeringen så ind i sagen.

Fungerende økonomiminister Stephanie Lose fra Venstre oplyser i en pressemeddelelse, at regeringen har aftalt, at skatteministeren onsdag holder møde med forligspartierne om håndteringen af de nye skatteregler for landejendomme.

”Vi har i regeringen aftalt, at skatteministeren nu tager en drøftelse med partierne om udmøntningen af de nye skatteregler for landejendomme. Vi står selvfølgelig på mål for det nye boligskattesystem, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, men implementeringen skal selvfølgelig være knivskarp. Den proces, der lige nu kører vedrørende landejendommene, har skabt massiv bekymring og usikkerhed for de mennesker og familier, det handler om,” siger Stephanie Lose.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede tilbage i 2017 en ny ejendomsvurderingslov, og ifølge Skatteministeriet betyder det, at boligskatten bliver lavere for fire ud af fem boligejere.

Håndteringen af de nye skatteregler for landejendomme, som potentielt skal omkategoriseres, har imidlertid skabt usikkerhed. I såvel medierne som Facebookgruppen 'Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug' berettes der om adskillige sager, hvor boligejere står til en flerdobling af skatten, fordi deres ejendom fremover kategoriseres som privatbolig, selvom de eksempelvis har beskyttet natur og husdyr på matriklen.

Stephanie Lose peger på, at det blandt andet vil være relevant at få vendt, om omkategoriseringen af landejendommene er præcis nok:

”Vi tager bekymringerne meget alvorligt, og vi har bedt skatteministeren se på de kritikpunkter, som er kommet ind. Det virker som om, at der er landejendomme, som risikerer at blive klassificeret skævt, og det skal vi have kigget på. Samtidig er der en overgangsordning, som vil være relevant for rigtig mange af dem, der ender med at opleve at få deres ejendom omkategoriseret, og jeg kan se, at kommunikationen om den har været noget uklar. Derfor har det været vigtigt for os, at der nu bliver taget initiativ til at vende det med partierne."

Ejendomsvurderingsloven siger, at det er en ejendoms anvendelse, som afgør, hvordan den bliver vurderet og dermed beskattet. Før var det som udgangspunkt ejendommens størrelse, der var afgørende for beskatningen.

Flere artikler fra samme sektion

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider

Kødproducent stiller op som forperson i Økologisk Landsforening

Der bliver ikke kampvalg om posten som forperson i Økologisk Landsforening, da blot en enkelt kandidat har meldt sig inden deadline. Louise Køster trak sig fra posten tidligere på måneden.

26-02-2024 4 minutter Økologisk Landsforening

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet