Annonce

Annonce

Valgkort ved valg

Kun emnerne ’sundhed’ og ’den økonomiske politik’ overgår den grønne dagsorden som de vigtigste emner blandt danskerne til et kommende folketingsvalg. Foto: Colourbox

Politikerne har ikke gjort det godt nok, mener danskerne

De danske vælgere er ikke tilfredse med politikernes hidtidige klimapolitik, viser ny undersøgelse.

Hele 42 pct. af danskerne svarer i en ny undersøgelse, at de ikke mener, at politikerne har gjort nok for at reducere udledningerne af CO2. Derudover mener 39 pct., at Folketingets partier ikke har gjort nok for at beskytte drikkevandet mod forurening og pesticider. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening.

Undersøgelsen viser også, at kun 19 pct. er tilfredse med de sidste tre års klimapolitik, mens 16 pct. mener, at de danske politikere har gjort nok for at beskytte drikkevandet.

”De førende klimaeksperter hos Klimarådet konkluderer meget klart, at vi stadig har lang vej igen for at nå vores klimamål. Særligt halter indsatsen for at reducere landbrugets udledninger – hvilket er en hovedopgave for et kommende flertal,” forklarer Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Den grønne dagsorden er i top-3

36 pct. af de adspurgte deltagere i undersøgelsen svarer desuden, at ’klima, miljø og natur’ er nogle af de vigtigste emner i forbindelse med et kommende folketingsvalg. Kun emnerne ’sundhed’ og ’den økonomiske politik’ overgår den grønne dagsorden som de vigtigste emner med hhv. 44 pct. og 37 pct.

For de yngste vælgere fylder den grønne dagsorden dog endnu mere, når der næste gang skal sættes kryds på stemmesedlen. 44 pct. af de unge svarer, at det er ét af de vigtigste emner ved næste valg.

Derudover er der stor forskel mellem røde og blå vælgere. 50 pct. af rød bloks vælgere vurderer ’klima, miljø og natur’ som et af de vigtigste emner, mens kun 24 pct. af blå bloks vælgere har den grønne dagsorden i top-3.

”Sidste valg blev et gennembrud for den grønne dagsorden, som isoleret set også er et af de temaer, der har fyldt mest i den nuværende regeringsperiode. Vi har fået en ambitiøs klimalov og for alvor fået sat gang i den grønne omstilling. Men målingen viser tydeligt, at vælgerne stadig har tårnhøje grønne forventninger til politikerne,” siger Maria Reumert Gjerding i pressemeddelelsen.

Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.013 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 26. august - 5. september 2022.

Flere artikler fra samme sektion

Trods inflation: Flere danskere accepterer klimaafgifter på fødevarer

En ny måling viser, at et stigende antal danskere er klar til at betale ekstra for klimabelastende fødevarer som kød og mælk. Man kan godt indføre en afgift, uden det nødvendigvis bliver dyrere at handle, lyder det fra en tænketank.

25-11-2022 2 minutter Klima,   Forbrug,   Politik

Klimarådet foreslår en todelt klimaafgift for at undgå skævvridning af priserne

Et politisk flertal er enige om, at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget. Hvordan det skal gøres, står dog stadig uklart. Klimarådet foreslår nu en todelt afgift, der både rammer landmændene og forbrugerne.

25-11-2022 3 minutter Politik,   Klima

Kødgiganter udleder næsten lige så meget metan som hele EU

Verdens udledning af den potente klimagas metan er støt stigende. Verdens 15 største kød- og mejeriproducenter udleder sammenlagt mere metan end Rusland og næsten lige så meget som EU. Se her hvad du som økolog kan gøre.

18-11-2022 7 minutter Klima,   Forbrug