Annonce

Annonce

En masse fotografer står samlet og tager billeder af Mette Frederiksen

Økologi og den plantebaserede produktion skal styrkes for at fremme den grønne omstilling i dansk landbrug, mener SMV-regeringen. Arkivfoto: News Øresund/Thea Wiborg (CC BY 3.0)

Økologien spiller også en rolle for den nye regering

Økologien nævnes i det nye regeringsgrundlag som et middel til at beskytte drikkevandet og reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget. Økologisk Landsforening ser grundlaget som "en god start".

Tre gange er økologien nævnt i SMV-regeringens regeringsgrundlag.

Under afsnittet 'Vision for fremtidens danske fødevareproduktion' omtales økologi som et led i landbrugets grønne omstilling. I den forbindelse nævner regeringen, at økologien skal styrkes - faktisk er det ikke blot økologien, men også den plantebaserede produktion, som regeringen vil styrke.

Regeringen anser også økologien som et værktøj til at få nedbragt udledningerne af drivhusgasser, og den vil nu have fokus på at få implementeret de udviklingsspor, der blev sat i gang med landbrugsaftalen.

Aftalen fandt et samlet potentiale for reduktioner på 5 mio. ton CO2e i 2030 fra brun bioraffinering, håndtering af gylle og gødning, fodertilsætningsstoffer, fordobling af det økologiske areal og yderligere udtagning af lavbundsjord.

'Regeringen vil have fokus på at få disse virkemidler implementeret hurtigst muligt,' skriver den i grundlaget.

Under afsnittet 'drikkevandsbeskyttelse' optræder økologien igen - også her som et værktøj, der kan hjælpe med at løse den pågældende udfordring.

'Regeringens vision indebærer, at vi skal passe bedre på disse arealer. Det kunne f.eks. være ved øget økologi eller omlægning til natur', står der.

Regeringen skriver endvidere, at det 'går alt for langsomt' med at beskytte arealerne - særligt i de boringsnære områder (BNBO).

Forleden kom det frem, at der for langt størstedelen af de godt 3.000 BNBO, som kræver særlig beskyttelse, hverken er indgået nogen aftale mellem kommunen og lodsejerne eller fremlagt et tilbud fra kommunen.

Regeringen vil derfor tage initiativ til en akut plan for at beskytte områderne, står der endvidere.

ØL er positivt stemt

Hos Økologisk Landsforening (ØL) er man fortrøstningsfuld med det nye regeringsgrundlag.

"Vi ser det som en god start," siger Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL.

Hun hæfter sig ved, at målet om en fordobling af det økologiske areal frem mod 2030 er opretholdt, samt det at økologi udpeges som et virkemiddel til at sikre rent drikkevand og skal styrkes.

Hun ser også positivt på, at regeringen vil nedsætte et partnerskab med landbruget, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme med oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug.

"Usikkerheden om der kommer en CO2-afgift er ligeledes manet til jorden. Det er et godt grundlag for at bygge videre på de mange gode initiativer, den nu afgåede regering leverede med sine støttepartier og henholdsvis Mogens Jensen og Rasmus Prehn som fødevareminister," siger Sybille Kyed og tilføjer så et 'men':

"Det er godt, at der skal laves en visionsplan for landbruget, om end vi ved det bliver svært. Økologien er startet som en reaktion på udviklingen i landbruget, og økologiens eksistensgrundlag er at vise en anden vej. I sagens natur er det dermed selvfølgelig udfordrende at skulle finde sammen om en fælles vision."

Foreningen efterlyser også, at regeringen vil udnytte det offentliges indkøbsmuskel til at skubbe på den grønne omstilling:

"Det kommer vi til at tage op sammen med en styrkelse af både økologi og mad af planter i landbrugets og fødevaresektorens uddannelser," siger hun.

Flere artikler fra samme sektion

Fonde giver langt flere penge til at promovere kød end planter

Landbrugets afgiftsfonde bruger fire gange så mange penge på at markedsføre animalske fødevarer som plantebaserede produkter. Det får kritik fra Klimarådet.

26-01-2023 2 minutter Afsætning

Nu vil myndighederne screene flere fødevarer for PFAS

På baggrund af en rapport om fund af PFAS i økologiske æg har fødevareminister Jacob Jensen (V) besluttet, at Fødevarestyrelsen skal undersøge flere fødevarer for muligt indhold af PFAS.

26-01-2023 2 minutter Politik,   Miljø

Efter fund i udlandet: Nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om pesticider herhjemme indeholder PFAS

I USA har man fundet PFAS-stoffer i landbrugets pesticider. Nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om de sundhedsskadelige stoffer også er tilsat pesticider brugt herhjemme.

26-01-2023 4 minutter Miljø,   Pesticider