Annonce

Annonce

Grisene får adgang til nyt græsstykke

I 2024 vil der være 70 mio. kr. til økologiforskning i Organic RDD-programmet. Ansøgningsfristen er i maj 2024 Foto: AG Kongsted

Økologien får ekstra millioner til forskning

Næste år vil der være 20 mio. kr. ekstra at søge om, når Icrofs åbner for ansøgninger til økologiforskning via Organic RDD-programmet.

Næste år er der flere penge til økologiforskning via Organic RDD-programmet, end der har været de foregående år.

Et flertal i Folketinget har nemlig valgt at afsætte 70 mio. kr. til økologiforskningen i programmet, der koordineres af Icrofs og udmøntes af GUDP under Fødevareministeriet. I 2021, 2022 og 2023 var der årligt afsat 50 mio. kr., så det er en forøgelse, der glæder Jørn Jespersen, som er bestyrelsesformand for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Icrofs).

"Jeg er særdeles godt tilfreds med, at vi i 2024 er sikret 70 mio. kr. til forskning, der skal understøtte Danmarks ambitioner for vækst og udvikling i økologien. Det vil styrke økologiens bidrag til klima og miljø, natur og biodiversitet, samt sundhed og dyrevelfærd. Det er en fornuftig prioritering af midler, som bidrager til, at dansk økologi kan bevare sin internationale førerposition og bidrage til den grønne omstilling. Den øgede bevilling er i god overensstemmelse med de politiske målsætninger for økologien, som de bl.a. fremgår af landbrugsaftalen."

Icrofs fordeler midlerne, så projekterne kan køre over en to- til fireårig periode. Ansøgningsfristen er i maj 2024, og projekterne kan gå i gang i januar 2025.

Ny runde af Organic RDD-programmet

Bevillingen af midler skal gå til den 10. runde af Organic RDD-programmet, som forventes opslået i januar. Indkaldelsen vil som sædvanligt gælde ansøgninger til forskningsprojekter med udviklings- og/eller demonstrationsandel.

Icrofs’ Forsknings- og Udviklings Strategi 2023 vil ligge til grund for opslaget og kan læses her

Strategien er udarbejdet med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder. Strategien adresserer de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer og udpeger seks fokusområder:

  • Cirkulær Bioøkonomi

  • Klima & Miljø

  • Biodiversitet

  • Sundhed & Velfærd

  • Fremtidens Økologiske Forbruger

  • Økologien som Levevej

Flere artikler fra samme sektion

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider

Kødproducent stiller op som forperson i Økologisk Landsforening

Der bliver ikke kampvalg om posten som forperson i Økologisk Landsforening, da blot en enkelt kandidat har meldt sig inden deadline. Louise Køster trak sig fra posten tidligere på måneden.

26-02-2024 4 minutter Økologisk Landsforening

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet