Annonce

Annonce

Dronefoto af en traktor, der kører over en græsmark

Moderaterne foreslår i sit landbrugsudspil, at der lægges mere vægt på den plantebaserede produktion, og så skal frugt og grønt gøres billigere, fx ved hjælp af differentieret moms. Foto: Morten Telling

Moderaterne med nyt landbrugsudspil: Vil have mere økologi, øget planteproduktion og afgift på oksekød

Moderaterne har netop fremlagt sit forslag til en grøn omstilling af landbruget. Bl.a. skal produktionen af bælgfrugter øges, husdyrproduktionen reduceres, det økologiske areal udvides, og maskinparken skal elektrificeres.

I et interview med Politiken erkender Moderaternes klimaordfører Henrik Frandsen, at han for 10 år siden - som daværende Venstre-mand - havde været en af de største kritikere af Moderaternes nye udspil til et grønnere landbrug.

Udspillet indeholder 11 hovedpunkter, som bl.a. ønsker en høj afgift på oksekød, øget produktion af bælgfrugter, reduceret animalsk produktion, mere økologi og differentieret moms, så de mere bæredygtige og sunde fødevarer bliver billigere.

"Så ville jeg have været særdeles kritisk. Det kan jeg lige så godt erkende. Men jeg må også sige, at der er sket rigtig meget i mellemtiden," siger Henrik Frandsen, der tilmed er forhenværende svineproducent og tidligere næstformand i Landbrug & Fødevarer, til Politiken.

Moderaterne mener samtidig, at oksekød skal pålægges den højeste afgift grundet dets høje klimaudledning i forhold til andre fødevarer - til gengæld skal sunde og mere klimavenlige fødevarer som frugt og grønt gøres billigere, så det overordnet set ikke bliver dyrere at være forbruger.

Samtidig håber partiet, at et politisk udspil til en klimaafgift i landbruget kan være klar allerede inden sommer. Hensigten er at få landbruget i mål med at nå en reduktion i klimabelastningen på 55-65 pct. senest i 2030.

"Der er behov for tiltag, som nedbringer udledningerne markant, og der er behov for at styrke den økologiske og plantebaserede produktion. Der er ligeledes behov for, at vi får mere natur og skov, så vi kan udvikle naturen og mindske tabet af biodiversitet, hvilket vil inddrage store arealer, der i dag er landbrugsarealer," skriver partiet om udspillet.

I interviewet med Politiken siger journalisten undervejs: "Man skulle næsten tro, at det her var et udspil fra et af venstrefløjspartierne?" hvortil Henrik Frandsen svarer:

"Jamen, vi er jo også et midterparti. Vi er hverken røde eller blå. Og hvorfor er det venstreorienteret at være for økologi? Det er det ikke i min verden."

Moderaternes landbrugsudspil

En klimaafgift, der udvikler landbruget

 • Partiet ønsker en en afgift, hvor provenuet føres tilbage til landbruget.

Uafhængig grøn jordfond skal skabe rammerne om multifunktionel jordfordeling

 • Der skal oprettes en grøn jordfond til strategisk opkøb af landbrugsjord, som kan skabe rammerne om multifunktionel jordfordeling.

Mere fart på udtagning af lavbundsjorder

 • Udtagningen af kulstofrige lavbundsjorde skal gå hurtigere ved at fjerne de eksisterende barrierer og risici, og der skal indgås aftaler med kommuner.

Strukturel omlægning af landbrugsproduktionen i en klimavenlig retning.

 • Husdyrproduktionen reduceres, samtidig med at produktionen af bælgfrugter øges. Det økologiske areal skal fordobles.

Anvendelse af nye teknologier skal nedbringe udledninger i husdyrproduktionen

 • Partiet vil have udrullet og anvendt bl.a. metan-reducerende fodertilsætningsstoffer og nitrifikationshæmmere samt lanceret en pyrolysestrategi.

Den grønne forskningsindsats i landbruget skal prioriteres og intensiveres

 • Forskning i bl.a. fodertilsætningsstoffer, pyrolyseteknologi og andre grønne teknologier øges

Elektrificering af maskinparken i landbrugs- og fødevaresektoren

 • Det, der kan elektrificeres, skal elektrificeres, og fradraget for fossile brændsler udfases, herunder olieafgiftsgodtgørelsen.

Det grønne valg skal være nemt og billigt

 • Partiet ønsker en afgift på slutforbruget af de mest klimabelastende fødevarer, som kan kombineres med differentieret moms på grønne fødevarer, så frugt og grønt gøres billigere.

Nemt at være grøn: Indførelse af et statsligt CO2e-mærke

 • Et obligatorisk statsligt CO2e-mærke på fødevarer implementeres i den danske fødevaresektor.

Grønnere offentlige køkkener skal gøre 1 million daglige serveringer grønnere

 • Alle offentlige køkkener skal som minimum have Det Økologiske Spisemærke i sølv, der skal serveres mere klimavenlig mad, gerne med kødfrie dage

Øget indsats for at forhindre madspild

 • Oplysningskampagner skal sænke madspild hos borgerne, og i det offentlige skal medarbejdere kunne tage overskudsmad med hjem, der skal gøres mere brug af portionsanretninger frem for buffeter, og man skal lave bruge overskudsmad.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland