Annonce

Annonce

Sybille Kyed i Bruxelles

Sybille Kyed, ØL, vil fremlægge foreningens bud på en klimaafgift, når hun skal deltage i et fællesmøde med økonomiminister Stephanie Lose (V). Foto: Hans Christian Jacobsen.

Minister inviterer økologer til snak om klimaafgift

Økologisk Landsforening er ikke inviteret til de grønne trepartsforhandlinger om en klimaafgift i landbruget, men foreningen har alligevel formået at få en fod indenfor, idet økonomiministeren har inviteret til et møde for at få input.

Økologisk Landsforening (ØL) får alligevel mulighed for at komme med input til de verserende forhandlinger om en klimaafgift i landbruget. Det sker ikke som en direkte del af de grønne trepartsforhandlinger, men foreningen har modtaget en invitation fra økonomiminister Stephanie Lose (V) til et fællesmøde med en række øvrige interessenter.

Her ønsker hun at få organisationernes perspektiver på udfordringerne og input til arbejdet i trepartsforhandlingerne. Formanden for Grøn Trepart Henrik Dam Kristensen (S) vil ligeledes være til stede ved fællesmødet, hvor også Biodiversitetsrådet, Dansk Erhverv, Dansk Skovforening, Danva, Forbrugerrådet Tænk, Alliance for Biosolutions, Landdistrikternes Fællesråd, Mejeriforeningen, Plantebranchen og FødevareDanmark er inviteret.

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL, fortæller, at foreningen vil prioritere at fortælle ministeren om foreningens eget bud på en afgift - 'Pris på bæredygtighed' - og lægge vægt på, at en klimaafgift vil tage udgangspunkt i værktøjet ESGreenTool. Værktøjet vurderer udledningerne af drivhusgasser, men det er også hensigten, at faktorer som biodiversitet, governance, dyrevelfærd og social ansvarlighed på bedrifterne på sigt skal tælle med i beregningerne.

Sybille Kyed har tidligere udtrykt kritik af trepartens sammensætning og fokus.

"Det er en for smal trepart. Vi havde forventet, at der sad dyrevelfærdsgrupper med. Hvis den skal bringe os frem mod et bæredygtigt landbrug af både klima, vandmiljø, dyrevelfærd og drikkevand," sagde hun til Information i februar.

De grønne trepartsforhandlinger gik i gang i slutningen af januar og vil efter planen pågå frem til juni.

Ud over regeringen består treparten af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Concito deltager som en særskilt videnspart i forhandlingerne.

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

19-04-2024 3 minutter EU,   Dyrevelfærd

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

15-04-2024 3 minutter Politik

Regeringen anerkender, at der mangler viden om, hvordan klimamiddel i foderet påvirker dyrevelfærden

Forskere er uenige om risikoen for dyrevelfærden ved at tilsætte Bovaer i foderet, men der er enighed om, at det faktisk ikke er undersøgt. Regeringen har anerkendt den manglende viden, viser et dokument sendt til EU. Alligevel vil regeringen stadig bruge 700 mio. kr. på Bovaer.

11-04-2024 5 minutter Dyrevelfærd,   Klima,   Politik,   Kvæg