Annonce

Annonce

Tre vindmøller ses på en mark i modlys - en rød sol står på himlen over dem

Landbrugets klimaaftryk ventes at være stort set uændret frem mod 2030. Fremskrivniningen medregner dog ikke flere af de udviklingsspor, der er i landbrugsaftalen. Foto: Colourbox

Landbrugets klimaaftryk står stille, mens deadline nærmer sig

En ny fremskrivning viser, at klimaaftrykket fra landbruget er stort set uændret de seneste 10 år, og erhvervet er langt fra at nå sit reduktionsmål i 2030.

Der skal i dén grad fart på den grønne omstilling i landbruget, hvis erhvervet skal nå sit klimamål i 2030. Ifølge Energistyrelsens nye klimafremskrivning er udledningen af drivhusgasser fra landbruget stort set uændret siden 2010, og fremskrivning viser en beskeden reduktion frem mod 2030.

Landbrugsaftalen fra 2021 pålægger landbruget at reducere sine udledninger med mellem 55 og 65 pct. i 2030 i forhold til 1990. I 2021 var reduktionen på 30 pct., og forventningen i Energistyrelsens fremskrivning er, at reduktionen blot er på 31 pct. i 2030.

I absolutte tal lød udledningen på 14,5 mio. ton CO2-ækvivalenter (CO2e) i 2021, og tallet vil være på 14,4 ton i 2030 - en ændring på 0,1 ton, som er langt fra de nødvendige ca. fem til syv mio. ton CO2e.

Med til historien hører, at fremskrivningen er baseret på et fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet, ud over dem som Folketinget eller EU har besluttet før 1. januar 2023, eller som følger af bindende aftaler.

Det betyder, at en del af de udviklingsspor, der er en del af landbrugsaftalen, ikke er medregnet i fremskrivningen. Det er også noget, som Landbrug & Fødevarer (L&F) lægger vægt på i sit høringssvar til beregningerne.

"Der er altså fem mio. ton CO2e-reduktion i udviklingssporet, som er besluttet politisk, men som ikke er medregnet i Energistyrelsens klimafremskrivning. Når der ikke medtages de reduktioner af drivhusgasser, som er besluttet med 'Aftalen om grøn omstilling af landbruget' (landbrugsaftalen, red.) i fremskrivningen, så giver fremskrivningen et skævt billede. Det danske fødevareerhverv har en ambition om at indfri både implementeringssporet og udviklingssporet i landbrugssaftalen," skriver L&F.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning