Annonce

Annonce

En gruppe forskere står og ser på hestebønner

Icrofs' bestyrelse prioriterer projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområderne biodiversitet, klima og miljø samt sundhed og velfærd med de udfordringer, som den økologiske landbruger og de økologiske virksomheder står over for i forhold til cirkulær bioøkonomi, fremtidens økologiske forbruger og økologien som levevej. Foto: Karen Munk Nielsen

Forskningscenter forventer midler til en ny pulje, som skal udvikle økologien

Icrofs forventer at kunne udbyde en ny forskningspulje til marts. Processen er blevet forsinket af folketingsvalget, så potentielle ansøgere vil have kortere tid, før ansøgningsfriften rammer.

Icrofs forventer i løbet af marts at kunne udbyde en ny pulje under Organic RDD forsknings- og udviklingsprogram i samarbejde med GUDP.

Midlerne, der skal gå til at udvikle økologien, er væsentligt forsinkede på grund af folketingsvalget og regeringsforhandlingerne, og derfor forventer Icrofs, at perioden fra opslag til ansøgningsfrist bliver ca. to måneder, hvilket er kortere end normalt.

Af samme årsag opfordrer Icrofs potentielle ansøgere til allerede nu at forberede sig på en projektansøgning.

I Organic RDD 9-programmet kan der søges inden for de seks fokusområder:

 1. biodiversitet,

 2. klima og miljø,

 3. sundhed og velfærd,

 4. cirkulær bioøkonomi,

 5. fremtidens økologiske forbrugere og

 6. økologien som levevej.

Icrofs oplyser i en pressemeddelelse, at dens bestyrelse især prioriterer projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområderne biodiversitet, klima og miljø samt sundhed og velfærd med de udfordringer, som den økologiske landbruger og de økologiske virksomheder står over for i forhold til cirkulær bioøkonomi, fremtidens økologiske forbruger og økologien som levevej.

Projekterne kan adressere udvalgte emner inden for et eller flere fokusområder, men bør bygge på en fødevaresystemtilgang, være helhedsorienterede og inddrage værdikæden og brugerne af den viden, der produceres, samt slutbrugeren (forbrugeren) i det omfang, det er relevant, skriver Icrofs.

Skal skabe et bæredygtigt erhverv

Udviklingen af den økologiske driftsform skal ske med henblik på at skabe et erhverv, der er bæredygtigt for både landmand og samfund, og imødekommer forbrugernes og samfundets forventninger.

Med det udgangspunkt ønskes især innovation, forskning, udvikling og demonstration inden for følgende emner, som vil blive udfoldet yderligere i Icrofs' forsknings- og udviklingsstrategi, som udgives senere på året:

 • Dyrknings- og husdyrproduktionssystemer, tiltag og metoder, der understøtter biodiversiteten i dyrkningsjorden, på de dyrkede flader såvel som i de omgivende og tilknyttede arealer i landbrugslandskabet. Dette inkluderer undersøgelse af samspil mellem biodiversitet og jordfrugtbarhed, f.eks. i regenerative dyrkningssystemer, produktionssystemer med høj diversitet og med kombinationer af plante- og husdyrproduktion, og i systemer med skovlandbrug og flerårige afgrøder med høj kulstoflagring i jorden.

 • Kvantificering og værdiansættelse af effekten af økologisk jordbrug på natur, biodiversitet og økologiske funktioner. Herunder indgår dokumentation for bestøvningssucces og skadedyrsregulering, bedre jordfrugtbarhed, -sundhed og –struktur samt dokumentation for større robusthed i produktionen.

 • Husdyrenes rolle og integration i et bæredygtigt fødevaresystem, der leverer sunde fødevarer med ernæringsmæssig kvalitet uden at gå på kompromis med produktionens klima- og miljøbelastning eller med dyrenes sundhed og velfærd.

 • Økologiske dyrknings- og produktionssystemer, som fremmer sunde og robuste planter og plantebaserede fødevarer, samt fødevarernes ernærings- og sundhedsmæssige kvalitet.

 • Vedligehold og opbygning af jordens frugtbarhed, sundhed og robusthed og kulstoflagring, herunder husdyrenes rolle og samspillet mellem mikroorganismer samt mellem mikroorganismer og planter.

 • Minimering af klima- og miljøbelastningen fra plante- og husdyrproduktionen, og tilpas­ning i forhold til klimaforandringerne. Robuste produktionssystemer og –teknologier, som øger ressourceudnyttelsen og kulstoflagring, minimerer udledningen af klimagasser samt reducerer tabet af næringsstoffer.

Afholder to informationsmøder

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde afholder Icrofs to informationsmøder, hvor man kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.

Under forudsætning af at udbuddet af Organic RDD 9 er på plads forinden, vil informationsmøderne foregå som online-møde onsdag den 22. marts kl. 9-12.00 og som fysisk møde i Aarhus torsdag den 30. marts kl. 12-15.00. Man kan tilmelde sig møderne her: https://events.au.dk/infomoedeorganicrdd9/infomode-organicrdd9.

Det er også muligt at få sparring på sin projektidé. Det kan man få ved at indsende en kort projektbeskrivelse til ICROFS-sekretariatet - beskrivelsen skal skrives i en skabelon, som findes her, og sendes via e-mail til icrofs@icrofs.org. Sekretariatet tilstræber en maksimal behandlingstid på en uge. Du vil modtage et opkald på telefon.

Der kan fortsat søges midler både til projekter med forretningsplan (type 1-projekter) og projekter uden forretningsplan, som udelukkende har fokus på samfundsgoder og grønne bæredygtighedseffekter (type 2-projekter). Det kan man læse mere om her.

Også midler til transnationale projekter

Efter den succesfulde periode med CORE Organic Cofund-programmet (2016-2022) med 29 forskningsprojekter har CORE Organic netværket skabt ’CORE Organic Pleiades’, som begyndte i september 2022 og afslutter i 2026. Det nye program har til formål at sikre en kontinuitet i det transnationale samarbejde relateret til forskning i økologiske fødevarer og landbrug.

Det fremtidige europæiske forskningsudbud inden for økologi vil ligge under de europæiske partnerskaber inden for ’agroøkologi’ og ’bæredygtige fødevaresystemer’, som vil træde i kraft fra 2024. CORE Organic-netværket deltager aktivt og understøtter udviklingen af disse nye typer af EU-støtte.

Desuden er CORE Organic også en del af Green ERA-Hub (GEH), som består af 16 forskellige ’agri-food’ og bioteknologiske ERA-Net og internationale initiativer. Under denne paraply er CORE Organic-netværket i samarbejde med andre partnere i færd med at planlægge et nyt fælles udbud af midler, som forventes præsenteret i løbet af foråret 2023.

Se her for mere information: https://projects.au.dk/coreorganicpleiades eller på https://greenerahub.eu/

Flere artikler fra samme sektion

Fonde giver langt flere penge til at promovere kød end planter

Landbrugets afgiftsfonde bruger fire gange så mange penge på at markedsføre animalske fødevarer som plantebaserede produkter. Det får kritik fra Klimarådet.

26-01-2023 2 minutter Afsætning

Nu vil myndighederne screene flere fødevarer for PFAS

På baggrund af en rapport om fund af PFAS i økologiske æg har fødevareminister Jacob Jensen (V) besluttet, at Fødevarestyrelsen skal undersøge flere fødevarer for muligt indhold af PFAS.

26-01-2023 2 minutter Politik,   Miljø

Efter fund i udlandet: Nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om pesticider herhjemme indeholder PFAS

I USA har man fundet PFAS-stoffer i landbrugets pesticider. Nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om de sundhedsskadelige stoffer også er tilsat pesticider brugt herhjemme.

26-01-2023 4 minutter Miljø,   Pesticider