Annonce

Annonce

Et flag med Ø-mærket vajrer i Aarhus.

Der bliver bl.a. afsat 653 mio. kr. til grøn omstilling af landbruget, hvilket indebærer midler til økologi og plantebaserede fødevarer. Der er også fundet penge til markedsfremme af økologien. Foto: Økologisk Landsforening

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

Indsatser der skal styrke den grønne omstilling får nu en økonomisk indsprøjtning. Regeringen er sammen med SF, Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre blevet enige om fordelingen af 4,9 mia. kr. i Grøn Fond til indsatser, som skal understøtte klimaet, miljøet og naturen.

Der bliver bl.a. afsat 653 mio. kr. til grøn omstilling af landbruget, hvilket indebærer midler til økologi og plantebaserede fødevarer. Fonden for Økologisk Landbrug får tildelt 36,4 mio. kr. i 2025, og der bliver afsat 16,3 mio. kr. til indsatser der skal fremme produktionen og afsætningen af økologi.

Derudover bliver der afsat 10,9 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Fonden for plantebaserede fødevarer modtager 30 mio. kr. årligt de næste to år, hvoraf halvdelen af midlerne øremærkes økologi.

"Det er meget glædeligt, at der indgået en politisk aftale om Grøn Fond, der indeholder midler til økologi. Det er der i den grad behov for. Regeringen udgav sidste år en fin økologistrategi, men den var blottet for nye midler, hvilket fik strategien til at klinge lidt hult. Hvis vi skal nå fordoblingsmålet, er der et stort behov for at investere både i faglig udvikling i økologien og udvikling af markedet," siger forperson i Økologisk Landsforening, Michael Kjerkegaard.

Foreningens landbrugs- og fødevarepolitiske chef, Sybille Kyed, ser aftalen som en anerkendelse af, at økologien kan bidrage til den grønne omstilling.

"Det er utroligt positivt, at regeringen og partierne bag aftalen anerkender, at der skal afsættes midler til udbredelse af økologi og udvikling af økologiske plantebaserede fødevarer. Det er en anerkendelse af, at økologien yder værdi på mange områder og er en helt essentiel del af den grønne omstilling. Vi har arbejdet benhårdt på, at Innovationscenter for Økologisk Landbrug har fortsat politisk opbakning, hvilket er lykkedes, det er vi meget glade for."

Penge til rent drikkevand

Af andre indsatser kan nævnes skovrejsning, som finansieres med 625 mio. kr. til og med 2027, rent drikkevand, som finansieres med 200 mio. kr. og håndtering og oprensning af PFAS samt arbejde med generationsforureninger, der samlet set får 760 mio. kr. at arbejde med.

Nogle af midlerne til de nævnte poster er allerede tildelt i år.

”Endelig! Jeg er så begejstret for, at der nu er kommet handling bag ordene og sat midler af til drikkevandet. Nu skal pengene ud a­­­­t arbejde, så vi fremtidssikrer grund- og drikkevand for de kommende generationer. Jeg ser det som en kæmpe sejr for drikkevandet, at vi nu går fra gode intentioner til konkrete midler, der rent faktisk kan gøre en forskel,” siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Samtidig øges dieselafgiften med 50 øre per liter ekskl. moms, hvilket ventes at give en indtægt på 1,3 mia. kr. frem mod 2030 og i samme periode nedbringe CO2-udledningen med 0,3 mio. ton.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning