Annonce

Annonce

Et barn står ved en bunke af skrald i naturen

EU's naturgenopretningslov har mistet sit flertal, efter at tungen på vægtskålen, Ungarn, har trukket støtten. Foto: Colourbox

EU's store naturgenopretningslov falder i 11. time

Aftalen var egentlig klappet og klar, men helt uventet har Ungarn trukket sin støtte til en af de største miljølovgivninger i EU's historie lige inden den formelle godkendelse.

EU's store naturgenopretningslov var egentlig vedtaget - kun den formelle godkendelse manglede, og den skulle finde sted i denne uge, men i 11. time er det kvalificerede flertal smuldret, efter at Ungarn har trukket sin støtte.

Loven skulle sikre, at medlemslandene genoprettede mindst 30 pct. af de naturområder, der er omfattet af den nye forordning (skove, græsarealer, vådområder, floder, søer og koralrev), fra en dårlig til en god forfatning inden 2030. Inden 2040 skulle 60 pct. være genoprettet, og inden 2050 90 pct.

Derudover skulle biodiversiteten i landbruget forbedres, bl.a. ved at øge diversiteten på en større andel af landbrugsarealerne og sikre bedre forhold for agerlandsfugle.

Ifølge Information pålagde Hollands parlament for nylig regeringen at ændre holdning og stemme imod loven, hvilket gjorde flertallet spinkelt. Det skulle angiveligt have fået Ungarns præsident Viktor Orbán til at se muligheden for at få en modydelse, hvis han skulle fastholde sit lands opbakning til loven, for uden den ville flertallet forsvinde.

I en fælles udtalelse fordømmer naturorganisationerne BirdLife Europe, ClientEarth, EEB og Verdensnaturfonden WWF EU alle medlemslande, som afholder sig fra at støtte loven.

"I bedste fald viser det en dyb mangel på forståelse af den situation, vi er i, og hvad den betyder for borgernes rettigheder. At tillade Viktor Orbán at sabotere NRL (naturgenopretningsloven, red.) er i modstrid med videnskaben, borgernes bekymringer, Europa-Parlamentets støtte og virksomhedernes opbakning til loven. Det er fuldstændig uforståeligt og rystende at se NRL blive ofret på alteret for populistiske anti-grønne følelser blottet for enhver rationel forklaring og underminere den demokratiske beslutningsproces."

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, modtager nyheden med dyb frustration.

"EU's 'Green Deal' og 'Farm to Fork'-strategi gav virkelig håb for, at EU kunne skubbe en grøn omstilling i gang. Lige nu er det, som om hver dag bare er endnu et tilbageslag," siger hun.

Flere medier, heriblandt The Brussels Times, Knack og De Standaard, skriver, at Belgiens premierminister, Alexander De Croo, i længere tid har lobbyet for at få de andre medlemslande til at trække deres støtte til loven, samtidig med at netop Belgien nu har EU-formandskabet. De Croo har tidligere kritiseret EU's grønne planer, som han mener er en byrde for industrien. Han afviser beskyldningerne om at skulle have lobbyet imod naturloven.

Også Italien, Sverige og Polen er imod lovforslaget, mens Østrig, Finland og Belgium afholdt sig fra at stemme.

Det er uvist, hvad der nu sker med loven.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning